معرفی کاردانی باستان شناسی

معرفی کاردانی باستان شناسی

معرفی کاردانی باستان شناسی مقدمه ای بر معرفی کاردانی باستان شناسی : هدف دوره کاردانی باستان‌شناسی، تربیت افرادی است که دانش و تجربه لازم را برای مشارکت در مطالعات، پژوهش‌ها و کاوش‌های باستان‌شناسی به عنوان کمک کارشناسان و عضو هیأت اجرایی داشته باشند. درس‌های این رشته در طول تحصیل: دروس پایه: کارگاه طراحی پایه، آشنایی…