معرفی رشته کاردان فنی مکانیک

معرفی رشته کاردان فنی مکانیک

معرفی رشته کاردان فنی مکانیک مقدمه ای برای معرفی رشته کاردان فنی مکانیک: این رشته دارای سه گرایش جوشکاری ، نقشه‌کشی صنعتی و ماشین‌آلات است. گرایش جوشکاری برای معرفی رشته کاردان فنی مکانیک ابتدا از گرایش جوشکاری که به عنوان یکی از بهترین روش‌های تولید و بازسازی، جولانگاه گسترده‌ای در پهنه علوم روز از قبیل…