معرفی رشته مهندسی اپتیک و لیزر

معرفی رشته مهندسی اپتیک و لیزر

معرفی رشته مهندسی اپتیک و لیزر برای معرفی رشته مهندسی اپتیک و لیزر به مقدمه ای در این رابطه میپردازیم : دانش اپتیک و لیزر پیشرفت های فراوانی در دهه‌های اخیر داشته است. با توجه به آینده درخشان و کاربردهای روزافزون آن، تربیت کادر متخصص که آشنا به زیر بناهای نظری و مسلط به مبانی…