معرفی رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتالی

معرفی رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتالی

معرفی رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتالی مقدممه ای بر معرفی رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتالی : عده‌ای معتقدند که “مخرب ارتباط” خاموش کننده تخیل و تلف کننده وقت است؛ چیزی که مانع از رشد شخصیت می‌شود و عده‌ای آن را یک وسیله ارتباط‌جمعی قوی، سریع و پرگیرنده، سرگرمی مناسب برای اوقات فراغت، تمایل به کسب…