برنامه ریزی کنکور ۹۷

برنامه ریزی کنکور ۹۷

نحوه برنامه ریزی کنکور ۹۷ قبولی در کنکور راهکار های مخصوص خودش را دارد . شما داوطلبان با بکارگیری راهکار ها و تکنیک های ساده می توانید به راحتی این مرحله را پشت سر بگذارید. توجه داشته باشید که اگر به طور اصولی به مطالعه و انجام برنامه ریزی روزانه کنکور بپردازید دیگر از کنکور به عنوان…

برنامه ریزی درسی یک ماه آخر کنکور چگونه باشد تا نتیجه بهتری بگیرید؟

برنامه ریزی درسی یک ماه آخر کنکور چگونه باشد تا نتیجه بهتری بگیرید؟

از نظر روانشناسی، بیشتر از ابعاد و اندازه های واقعی شکل پیش روی ما، طرز تلقی ما از آن شکل، مهم می باشد. اگر آن را به صورت اغراق آمیز، بزرگ کنیم و سد بزرگی به نام کنکور در مقابل خود ببینیم، یارای عبور از آن را نخواهیم داشت. اما اگر واقع بینانه به آن بنگریم و به خود مطمئن باشیم و به خود بقبولانیم که « من سعی می کنم قبول شوم و از خود توقع دارم که حتما هم قبول شوم » نتیجه، بهتر خواهد بود. حال با ذکر این مقدمه می پردازیم به این بحث که: برنامه ریزی درسی یک ماه آخر چگونه باشد تا نتیجه بهتری بگیری

آرامش آزمون های آزمایشی آخر

آرامش آزمون های آزمایشی آخر

آزمون های آزمایشی آخر فرصت یادگیری نهایی و فرصت شبیه سازی اصولی را در اختیار شما قرار میدهند. لازم است در زمان باقی مانده تا کنکور سراسری با نگاه بهتری به محتوا و منطق این آزمون های آزمایشی آخر با امادگی کامل در آنها شرکت کنید. با این نگاه جدید نمرات کسب شده در این…