چگونه درس ریاضی را بخوانیم؟

چگونه درس ریاضی را بخوانیم؟

روش مطالعه درس ریاضی تجربی بر خلاف تصور اکثر داوطلبان گروه تجربی این درس از اهمیت زیادی در کنکور این رشته برخوردار است. حجم بسیار زیاد و تنوع در درس ریاضی تجربی عواملی هستند که بایستی داوطلبین تجربی با برنامه ای ویژه و پیوسته خود را در این درس مهم برای کنکور سراسری آماده کنند…