زمان مناسب برای درس خواندن

زمان مناسب برای درس خواندن

زمان مناسب برای درس خواندن چه ساعتی است؟ هرشخص بنا به تجربیات خود زمان خاصی را پیشنهاد میکند. به راستی بهترین زمان برای مطالعه چه زمانی است؟ چه زمانی حافظه توانایی بیشتری برای بخاطر سپاری مطالب دارد؟ در چه هنگامی از شبانه روز مغز کارایی بالاتری دارد؟ پاسخ به این پرسشها متفاوت است عده ای…

در روز چند درس بخوانیم؟

در روز چند درس بخوانیم؟

در روز چند درس بخوانیم؟ سوال بسیاری از دانش آموزان بخصوص داوطلبان کنکور این است که در روز چند درس بخوانیم تا به نتیجه مطلوب خود برسیم. عده زیادی بر این عقیده هستند که در سال کنکور با زیاد درس خواندن میتوانند قبول شوند. روزی چند ساعت درس خواندن مهم نیست فقط خواندن مهم است!این…

تمرکز در دوران جمع بندی

تمرکز در دوران جمع بندی

تمرکز در دوران جمع بندی میتواند کمک زیادی در نحوه حضور در کنکور و رو به رو شدن با ان داشته باشد. تاثیر بسیاری نیز در اینده دور و نزدیک داوطلبان دارد روزهای نزدیک به کنکور از اهمیت خاصی برای داوطلبان و والدین آنها برخوردار است. بارزترن ویژگی ها برای موفقیت شامل (توکل,داشتن برنامه و…

آرامش آزمون های آزمایشی آخر

آرامش آزمون های آزمایشی آخر

آزمون های آزمایشی آخر فرصت یادگیری نهایی و فرصت شبیه سازی اصولی را در اختیار شما قرار میدهند. لازم است در زمان باقی مانده تا کنکور سراسری با نگاه بهتری به محتوا و منطق این آزمون های آزمایشی آخر با امادگی کامل در آنها شرکت کنید. با این نگاه جدید نمرات کسب شده در این…