چه سنی برای شروع درس خواندن کنکور مناسب است؟

چه سنی برای شروع درس خواندن کنکور مناسب است؟

شاید برای خیلی از ما این سوال پیش آمده باشد که از کی برای کنکور شروع کنیم؟ از راهنمایی؟ دبیرستان؟ در این خصوص شاید از افراد مختلف نظرات مختلف و متفاوتی را شنیده باشید. شاید بعضی از آنها درست بگویند. اما باید بدانید که اکثر این گفته ها هیچ پایه علمی نداشته و صرفا بر مبنای یک سری حدس و گمان به زبان آورده می شوند.