نکات مهم برای برنامه ریزی هفتگی

نکات مهم برای برنامه ریزی هفتگی

برنامه‌ی هفتگی مناسب از لازمه‌های خوب درس خواندن است.نکات مهم برای برنامه ریزی هفتگی شامل موارد زیر میشود. ۱) آخر هفته، پیش‌بینی برنامه‌ی هفته‌ی بعدی انجام شود. هر جمعه حدود ۲، ۳ ساعت را به بررسی برنامه‌ی هفته‌ی قبل و پیش‌بینی برنامه‌ی هفته‌ی بعد با ملاحظاتی که در زیر به آن‌ها اشاره خواهیم کرد، اختصاص…

در روز چند درس بخوانیم؟

در روز چند درس بخوانیم؟

در روز چند درس بخوانیم؟ سوال بسیاری از دانش آموزان بخصوص داوطلبان کنکور این است که در روز چند درس بخوانیم تا به نتیجه مطلوب خود برسیم. عده زیادی بر این عقیده هستند که در سال کنکور با زیاد درس خواندن میتوانند قبول شوند. روزی چند ساعت درس خواندن مهم نیست فقط خواندن مهم است!این…