معرفی رشته کاردانی فنی پتروشیمی

معرفی رشته کاردانی فنی پتروشیمی

معرفی رشته کاردانی فنی پتروشیمی مقدمه ای برای معرفی رشته کاردانی فنی پتروشیمی : کاردان فنی عملیات پتروشیمی به آموزش فنی فرآیندهایی می‌پردازد که بر روی مواد اولیه پتروشیمی اعم از نفت،‌گاز طبیعی و مواد معدنی انجام می‌گیرد تا فرآورد‌ه‌های بنیادی و نهایی پتروشیمیایی تولید گردد. فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند در واحدهای تولید صنایع شیمیایی…