معرفی رشته پرورش زنبور عسل

معرفی رشته پرورش زنبور عسل

معرفی رشته پرورش زنبور عسل مقدمه ای برای معرفی رشته پرورش زنبور عسل : اهمیت اقتصادی پرورش زنبور عسل بیشتر در گرده‌افشانی گیاهان زراعی و باغی وافزایش محصولات کشاورزی است. به طوری که طبق تحقیقات انجام شده در کشورهای دیگر ارزش زنبور عسل در افزایش محصولات کشاورزی بسیار بیشتر از تولیدات مستقیم کندو است. بررسی‌های…