معرفی رشته میکروبیولوژی ژنتیک

معرفی رشته میکروبیولوژی ژنتیک

مقدمه ای برای معرفی رشته میکروبیولوژی ژنتیک :وقتی که از پشت میکروسکوپ به یک قطره آب، یک برگ درخت و یک مشت خاک می نگری دنیای عجیب و خارق العاده میکروارگانیسم ها در مقابل دیدگانت گشوده می شود. دنیای موجودات حیرت انگیز که توانایی آنها در هیچ موجود دیگری حتی انسان به چشم نمی خورد….