معرفی رشته مهندسی فناوری اطلاعات

معرفی رشته مهندسی فناوری اطلاعات

معرفی رشته مهندسی فناوری اطلاعات مقدمه ای برای معرفی رشته مهندسی فناوری اطلاعات : در هزاره سوم، فناوری اطلاعات (IT) به عنوان عمده‌ترین محور تحول و توسعه در جهان منظور شده است و دستاوردهای ناشی از آن، آن‌چنان با زندگی مردم عجین گردیده که روی‌گردانی از آن، اختلالی عظیم در جامعه و رفاه و آسایش…