معرفی رشته مرمت و احیای بناهای تاریخی

معرفی رشته مرمت و احیای بناهای تاریخی

معرفی رشته مرمت و احیای بناهای تاریخی مقدمه ای بر معرفی رشته مرمت و احیای بناهای تاریخی : مطالعه، حفاظت، مرمت و احیای بناها، مجموعه‌ها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی عرصه‌های مسکونی کشور، امری ضروری است. معماران و مهندسین که این امر بسیار فنی، فرهنگی و هنری را به عهده دارند باید علاوه بر اشراف و تسلط…