معرفی رشته علوم و فنون هوانوردی – خلبانی هلیکوپتری

معرفی رشته علوم و فنون هوانوردی – خلبانی هلیکوپتری

معرفی رشته علوم و فنون هوانوردی – خلبانی هلیکوپتری مقدمه ای برای معرفی رشته علوم و فنون هوانوردی – خلبانی هلیکوپتری : شاید رؤیای پرواز به اندازه تخیل انسان قدمت داشته باشد؛ رؤیایی که لئوناردو داوینچی را بر آن داشت تا طرح‌هایی را ترسیم کند که بعدها از روی آن اولین‌ هلی‌کوپترها طراحی و ساخته…