معرفی رشته تکنولوژی ماشینهای کشاورزی

معرفی رشته تکنولوژی ماشینهای کشاورزی

معرفی رشته تکنولوژی ماشینهای کشاورزی مقدمه ای برای معرفی رشته تکنولوژی ماشینهای کشاورزی : تسطیح و تهیه زمین، کاشت، برداشت و نگهداری محصولات زراعی و باغی و دامی نیازمند به ماشین‌آلات مختلف و متعددی است که کاربرد آنها نیروی انسانی ماهر و کارآیی را می‌خواهد. این نیروی انسانی،‌ خلاء موجود در بین زارعین و مهندسین…