مشاوره انتخاب رشته مرکز تابان(تهران)

مشاوره انتخاب رشته مرکز تابان(تهران)

چند تذکر مهم برای شما عزیزان: به شهرستان نروید اگر: امکان تامین مخارج آن را ندارید. شرایط روحی شما مناسب جدایی از خانواده نیست. سختی های دوری و تنها زندگی کردن به شما آسیب می رساند. هدفی به غیر از تحصیل در رشته مورد علاقه خود ندارید. پشت کنکور نمانید اگر: به اجبار والدین یا…