زمان باقیمانده تا کنکور ۹۶

زمان باقیمانده تا کنکور ۹۶

زمان باقیمانده تا کنکور ۹۶ می توانم موفق شوم؟ جبران زمان از درست رفته. آیا زمان باقیمانده تا کنکور ۹۶ می توانم موفق شوم؟ تا الان خوب درس نخوانده ام آیا در مدت زمان باقیمانده تا کنکور ۹۶ می توانم جبران کنم و به هدفم برسم؟ تا الان خوب درس نخوانده ام آیا در مدت…

در روز چند درس بخوانیم؟

در روز چند درس بخوانیم؟

در روز چند درس بخوانیم؟ سوال بسیاری از دانش آموزان بخصوص داوطلبان کنکور این است که در روز چند درس بخوانیم تا به نتیجه مطلوب خود برسیم. عده زیادی بر این عقیده هستند که در سال کنکور با زیاد درس خواندن میتوانند قبول شوند. روزی چند ساعت درس خواندن مهم نیست فقط خواندن مهم است!این…

فواید و اصول صحیح روش های برنامه ریزی درسی برای کنکور

فواید و اصول صحیح روش های برنامه ریزی درسی برای کنکور

روش های برنامه ریزی درسی روزانه چند ساعت درس بخونم؟ چه جوری شروع کنم؟ چه درس هایی رو بیشتر بخونم؟ این ها دغدغه ها و سوالات متداولی اند که اکثر دانش آموزان در برنامه ریزی درسی با آن روبه رو هستند. و در واقع بیشتر انرژی و وقتشان را صرف برنامه ریزی برای درس خواندن…