چگونه درس دین و زندگی را بخوانیم؟

چگونه درس دین و زندگی را بخوانیم؟

درس دین و زندگی جزء درس های مهم کنکور محسوب می شود زیرا داری ضریب ۳ است. روش مطالعه درس دین و زندگی بازی با کلید واژه و حفظ کردن است و درس مفهومی نیست. برای کسانی که حافظه قوی دارند بهترین روش حفظ کردن است.