گفتگو با محمد اکبری مقدم با درصد شیمی ۱۰۰ در کنکور ۹۵

گفتگو با محمد اکبری مقدم با درصد شیمی ۱۰۰ در کنکور ۹۵

 گفتگو با محمد اکبری مقدم، رتبه ۴۰ منطقه ۱ کنکور تجربی ۹۵ از مشهد، درصد شیمی: ۱۰۰ درصد از چه سالی مطالعه‌ی شیمی را به صورت جدی شروع کردید؟  از سال دوم دبیرستان تقریبا بعد از امتحانات پایان ترم دوم. زمانی که سال سوم بودم در المپیاد شرکت کردم. روش مطالعه‌ی خود را در این درس شرح…