شرایط استفاده از سهمیه ها در کنکور سراسری

شرایط استفاده از سهمیه ها در کنکور سراسری

شرایط استفاده از سهمیه ها در کنکور سراسری شرایط استفاده از سهمیه ها در کنکور سراسری ۹۷ به شرح زیر است: سهمیه مناطق بر اساس مصوبه دویست و سیزدهمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۱/۲/۱۳۶۹ شرکت کنندگان در آزمون سراسری، براساس بخش محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر دوره متوسطه جزو یکی از…

تاثیر سهمیه در انتخاب رشته کنکور ۹۷

تاثیر سهمیه در انتخاب رشته کنکور ۹۷

تاثیر سهمیه در انتخاب رشته کنکور ۹۷ در آزمون سراسری سهمیه هایی مانند سهمیه رزمندگان، ایثارگران، خانواده های شهدا و بهیاران وجود دارد. در این مقاله به تاثیر سهمیه در انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۷ می پردازیم. همه داوطلبان بر اساس محل تحصیل خود، جزو سهمیه مناطق (مناطق سه گانه کشوری) محسوب می شوند، مگر…

انتخاب رشته کنکور ۹۷

انتخاب رشته کنکور ۹۷

راهنمای انتخاب رشته کنکور ۹۷ پس از برگزاری کنکور سراسری، انتخاب رشته یکی از مهم ترین مراحل می باشد که تاثیر زیادی در زندگی داوطلبان دارد و نحوه عملکرد داوطلبان در این مرحله سرنوشت ساز است و حتی اشتباهات کوچک در انتخاب رشته کنکور باعث می شود که داوطلبان نتیجه مطلوب را بدست نیاورند. مرکز…