امکان ثبت نام در دانشگاه پیام نور برای کسانی که در کنکور شرکت نکرده اند.

امکان ثبت نام در دانشگاه پیام نور برای کسانی که در کنکور شرکت نکرده اند.

دانشگاه پیام نور در خصوص امکان ثبت نام در دانشگاه پیام نور اعلام کرد : دسته از داوطلبانی که در آزمون سراسری شرکت نکرده و یا حتی مجاز به انتخاب رشته نشده اند نیز می توانند در رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور که گزنیش در آنها صرفا بر اساس سوابق تحصیلی (معدل دیپلم )…