قوانین و مقررات

تذکرات و قوانین سایت

  • موارد ذکر شده در این صفحه برای همه کاربران و همه گروه‌های کاربری لازم‌الاجرا هستند.
  • ضروری است که هر کاربر پیش از عضویت، قوانین عضویت در سایت را به دقت مطالعه نماید.
  • متخلفان بسته به نوع و بسامد خطا، مشمول سیاست‌های تنبیهی علم تابان رسام خواهند شد.
  • مقررات سایت علم تابان در هیچ مورد قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران و کشوری که شما مقیم آن هستید را نقض نمی‌کند و محدود نمی‌سازد.
  • مقررات و شرایط استفاده از سایت علم تابان در طول زمان ممکن است تغییر کند؛ لطفا گاه به گاه از این صفحه بازدید کنید.
  • کاربران این وب سایت موظف هستند که از شکستن حریم خصوصی افراد و افشای اطلاعات شخصی خود یا دیگران از قبیل نشانی، شماره تلفن و مانند آن خودداری کنند.
  • انتشار و یا استفاده از خدمات آنلاین علم تابان برای انتشار مطالب و اشارات تبعیض آمیز، ضدمذهبی، قوم ستیزانه، مخالف با معیارهای عرفی و سلیقه عمومی مخاطبان و یا با جهتگیری نژادی و جنسیتی جایز نیست.
  • کاربران توافق کرده و میدانند که مسئول حفظ اطلاعات محرمانه حساب کاربری خود بوده و نیز مسئول فعالیت‌هایی هستند که تحت حساب کاربری آن‌ها صورت میگرید.