رشته های تجربی به تفکیک نوع گزینش

رشته های تحصیلی گروه آزمایشی ۲ (علوم تجربی)، زیرگروه و نوع گزینش

نوع گزینش زیر گروه نام رشته
کشوری ۱ پزشکی
کشوری ۲ داروسازی
قطبی ۱ دامپزشکی
کشوری ۱ دکترای پیوسته بیوتکنولوژی
کشوری ۱ دندانپزشکی
قطبی ۱ فیزیوتراپی
استانی ۱ علوم آزمایشگاهی
کشوری ۱ اعضای مصنوعی
کشوری ۱ بینایی سنجی
استانی ۱ اتاق عمل
کشوری ۵ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
استانی ۱ پرستاری
استانی ۱ مامایی
استانی ۱ هوشبری
کشوری ۱ علوم تغذیه
کشوری ۱ گفتار درمانی
کشوری ۱ کاردرمانی
کشوری ۵ تربیت مربی عقیدتی سیاسی
ناحیه ای ۴ حسابداری
کشوری ۱ دبیری زیست شناسی
کشوری ۲ دبیری شیمی
کشوری ۱ روانشناسی
کشوری ۱ شنوایی شناسی
کشوری ۲ شیمی
ناحیه ای ۳ زمین شناسی
کشوری ۱ زیست شناسی
کشوری ۱ بهداشت مواد غذایی
کشوری ۵ مهندسی فضای سبز
ناحیه ای ۴ مدیریت بازرگانی
کشوری ۴ مدیریت بازاریابی
کشوری ۴ مدیریت امور بانکی
کشوری ۴ مدیریت بیمه
کشوری ۴ مدیریت بیمه اکو
کشوری ۴ مدیریت جهانگردی
قطبی ۴ مدیریت دولتی
قطبی ۴ مدیریت صنعتی
کشوری ۴ مدیریت هتلداری
استانی ۴ کاردانی مدیریت صنعتی کاربردی
کشوری ۴ مدیریت مالی
کشوری ۵ علوم اجتماعی
کشوری ۴ زبان و ادبیات عربی
کشوری ۴ علوم اقتصادی
کشوری ۴ علوم انتظامی
کشوری ۵ علوم سیاسی
کشوری ۴ علوم قضایی
کشوری ۱ علوم و صنایع غذایی
کشوری ۲ مهندسی بهداشت حرفه ای
قطبی ۴ علم اطلاعات و دانش شناسی
قطبی ۵ کتابداری در شاخه پزشکی
کشوری ۵ مددکاری اجتماعی
کشوری ۴ معارف اسلامی
کشوری ۴ تاریخ اسلام
کشوری ۵ آموزش تربیت بدنی
کشوری ۵ مهندسی منابع طبیعی مدیریت مناطق خشک و بیابانی
کشوری ۵ علوم ورزشی
ناحیه ای ۱ کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی
استانی ۵ کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی
استانی ۵ کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی
استانی ۵ کاردانی تکنولوژی جنگلداری
استانی ۵ کاردانی تکنولوژی چوب
استانی ۵ کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی
استانی ۵ کاردانی تکنولوژی محیط زیست
استانی ۵ کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
استانی ۵ کاردانی تکنولوژی مواد غذایی
کشوری ۴ ادیان و مذاهب
استانی ۵ کاردانی علمی کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
استانی ۴ کاردانی خدمات مسافرتی و جهانگردی
استانی ۴ کاردانی امور بانکی
استانی ۴ کاردانی امور بیمه
استانی ۴ کاردانی امور دولتی
استانی ۴ کاردانی امور مالی و مالیاتی
استانی ۵ کاردانی علوم ورزشی
استانی ۴ کاردانی تربیت معلم قرآن مجید
استانی ۴ کاردانی حسابداری
استانی ۱ کاردانی دامپزشکی
استانی ۱ کاردانی فوریت های پزشکی
استانی ۵ کاردانی علمی کاربردی امور زراعی و باغی
ناحیه ای ۵ علوم و مهندسی خاک
قطبی ۵ مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات
ناحیه ای ۵ مهندسی کشاورزی علوم باغبانی
قطبی ۵ مهندسی کشاورزی علوم دامی
قطبی ۵ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)
ناحیه ای ۵ مهندسی کشاورزی گیاه پزشکی
کشوری ۵ مهندسی منابع طبیعی شیلات
کشوری ۵ مهندسی منابع طبیعی علوم و صنایع چوب و کاغذ
قطبی ۵ مهندسی منابع طبیعی محیط زیست
ناحیه ای ۵ مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
کشوری ۵ مهندسی منابع طبیعی مهندسی چوب و کاغذ
کشوری ۱ زیست شناسی سلولی و مولکولی
کشوری ۴ فقه و حقوق مذاهب اسلامی فقه و حقوق حنفی
کشوری ۴ فقه و حقوق مذاهب اسلامی فقه و حقوق شافعی
کشوری ۴ فلسفه و عرفان اسلامی
کشوری ۴ مدیریت فرهنگی هنری
کشوری ۴ مدیریت و بازرگانی دریایی
کشوری ۵ مهندسی کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی
کشوری ۵ مهندسی منابع طبیعی جنگلداری
کشوری ۴ فقه و حقوق مذاهب اسلامی فقه و حقوق امامی
استانی ۴ کاردانی مدیریت بازرگانی
کشوری ۴ مدیریت کسب و کارهای کوچک
کشوری ۴ فقه و حقوق اسلامی
استانی ۲ کاردانی شیمی آزمایشگاهی
کشوری ۴ علوم قرآنی علوم قرآن مجید
کشوری ۴ علوم قرآنی تفسیر قرآن مجید
کشوری ۴ معارف قرآن مجید
کشوری ۴ علوم قرآنی تربیت معلم قرآن مجید
کشوری ۴ علوم قرآن و حدیث
کشوری ۴ علوم حدیث
کشوری ۴ علوم قرآنی فنون قرائت، تلاوت و کتابت قرآن مجید
کشوری ۴ الهیات و معارف اسلامی فقه ومبانی حقوق اسلامی
کشوری ۴ الهیات و معارف اسلامی فلسفه و حکمت اسلامی
کشوری ۴ الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام اسلامی
کشوری ۴ الهیات و معارف اسلامی فقه و حقوق اسلامی
کشوری ۴ معارف اسلامی و علوم تربیتی
کشوری ۲ کارشناسی بهداشت عمومی
کشوری ۲ کارشناسی تکنولوژی پزشکی هسته ای
کشوری ۲ کارشناسی فن آوری اطلاعات سلامت
ناحیه ای ۲ مهندسی بهداشت محیط
کشوری ۱ کارشناسی تکنولوژی پرتو درمانی
استانی ۵ کاردانی علمی کاربردی امور اراضی
کشوری ۱ بهداشت و بازرسی گوشت
کشوری ۵ مهندسی کشاورزی زیست فناوری (بیوتکنولوژی) کشاورزی
استانی ۵ کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی
استانی ۴ کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی
کشوری ۳ اقیانوس شناسی
کشوری ۵ مهندسی تولیدات گیاهی گیاهان دارویی و معطر
کشوری ۵ کاردانی تولید و فرآوری خرما
ناحیه ای ۵ مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی
کشوری ۴ علوم و معارف قرآن
کشوری ۱ علوم تربیتی
کشوری ۵ علوم مهندسی زیست محیطی
کشوری ۱ علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
کشوری ۴ شیعه شناسی
کشوری ۴ کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی
کشوری ۵ مربیگری ورزشی
کشوری ۴ اقتصاد اسلامی
کشوری ۵ ضد تروریسم
کشوری ۵ امنیت نرم
کشوری ۴ مدیریت
کشوری ۵ فناوری اطلاعات و ارتباطات
کشوری ۵ علوم فنی امنیت
کشوری ۵ پژوهشگری امنیت
کشوری ۵ حفاظت اطلاعات
کشوری ۵ امنیت اطلاعات
کشوری ۴ امنیت اقتصادی
کشوری ۵ امنیت بین الملل
کشوری ۱ زیست فن آوری
کشوری ۵ مهندسی صنایع مبلمان

 

13 دیدگاه در “انتشار دفترچه انتخاب رشته گروه های آزمایشی آزمون سراسری ۹۶

 1. سلام خسته نباشید
  ی سوال داشتم:برای قبولی در رشته طراحی لباس (دانشگاه تهران) درصدام باید دقیقا چند باشه؟؟؟البته منظورم دروس تخصصی هستش.و این ک سوالات موسیقی ک ضریب۱ داره هم باید درصد بالاایی داشته باشه؟؟؟؟نمیشه مث زمین شناسیه تجربی صفر زد؟؟؟؟؟؟؟؟؟ممنون میشم جوابمو بدید.خیییلی وقتم کمه.بازم از سایت خوبتون ممنونم

 2. سلام . درباره انتخاب رشته براساس صرفا سوابق تحصیلی سوال داشتم . من دیپلمم تجربیه و معدل کل دیپلمم ۱۷/۰۴ . خواستم بدونم با این معدل شانس قبولیم در رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شاهرود روزانه چقدره ؟ خواهشااااااااا سریعتر جوابمو بدین . چون میخوام بدونم اگ شانس قبولیم کمه از الان برا سال دیگ بخونم …

 3. من ساله دوم عمران روزانه هستم اما نمیتونم این رشته رو ادامه بدم میخوام انصراف بدم و به رشته های بدون کنکور اقدام کنم چیکارکنم ؟ یا میتونم؟

 4. سلام من از اهواز رتبه ۷۷۰۰ هستم
  رتبه کشوری من ۱۷۰۰۰ شده و با معدل ۱۹/۹۰ و با سهیه ایثار هم کنکور دادم
  همه ی درصدهام بالای ۴۵ هستند و اکثرا ۶۰ و ۷۰% هستند
  همه ی نرم افزار ها و مشاورهای تخمین رتبه هم رتبه ی ۴هزار رو برای من پیش بینی کرده اند
  این رتبه ۷هزاری از کجا آخه دراومده؟ کسی که این همه معدل و سهمیه و درصدای بالا داره میشه رتبه منطقه ش انقدر باشه؟ ممکن نیس سازمان اشتباه کرده باشه؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *