رشته های تجربی به تفکیک نوع گزینش

رشته های تحصیلی گروه آزمایشی ۲ (علوم تجربی)، زیرگروه و نوع گزینش

نوع گزینش زیر گروه نام رشته
کشوری ۱ پزشکی
کشوری ۲ داروسازی
قطبی ۱ دامپزشکی
کشوری ۱ دکترای پیوسته بیوتکنولوژی
کشوری ۱ دندانپزشکی
قطبی ۱ فیزیوتراپی
استانی ۱ علوم آزمایشگاهی
کشوری ۱ اعضای مصنوعی
کشوری ۱ بینایی سنجی
استانی ۱ اتاق عمل
کشوری ۵ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
استانی ۱ پرستاری
استانی ۱ مامایی
استانی ۱ هوشبری
کشوری ۱ علوم تغذیه
کشوری ۱ گفتار درمانی
کشوری ۱ کاردرمانی
کشوری ۵ تربیت مربی عقیدتی سیاسی
ناحیه ای ۴ حسابداری
کشوری ۱ دبیری زیست شناسی
کشوری ۲ دبیری شیمی
کشوری ۱ روانشناسی
کشوری ۱ شنوایی شناسی
کشوری ۲ شیمی
ناحیه ای ۳ زمین شناسی
کشوری ۱ زیست شناسی
کشوری ۱ بهداشت مواد غذایی
کشوری ۵ مهندسی فضای سبز
ناحیه ای ۴ مدیریت بازرگانی
کشوری ۴ مدیریت بازاریابی
کشوری ۴ مدیریت امور بانکی
کشوری ۴ مدیریت بیمه
کشوری ۴ مدیریت بیمه اکو
کشوری ۴ مدیریت جهانگردی
قطبی ۴ مدیریت دولتی
قطبی ۴ مدیریت صنعتی
کشوری ۴ مدیریت هتلداری
استانی ۴ کاردانی مدیریت صنعتی کاربردی
کشوری ۴ مدیریت مالی
کشوری ۵ علوم اجتماعی
کشوری ۴ زبان و ادبیات عربی
کشوری ۴ علوم اقتصادی
کشوری ۴ علوم انتظامی
کشوری ۵ علوم سیاسی
کشوری ۴ علوم قضایی
کشوری ۱ علوم و صنایع غذایی
کشوری ۲ مهندسی بهداشت حرفه ای
قطبی ۴ علم اطلاعات و دانش شناسی
قطبی ۵ کتابداری در شاخه پزشکی
کشوری ۵ مددکاری اجتماعی
کشوری ۴ معارف اسلامی
کشوری ۴ تاریخ اسلام
کشوری ۵ آموزش تربیت بدنی
کشوری ۵ مهندسی منابع طبیعی مدیریت مناطق خشک و بیابانی
کشوری ۵ علوم ورزشی
ناحیه ای ۱ کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی
استانی ۵ کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی
استانی ۵ کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی
استانی ۵ کاردانی تکنولوژی جنگلداری
استانی ۵ کاردانی تکنولوژی چوب
استانی ۵ کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی
استانی ۵ کاردانی تکنولوژی محیط زیست
استانی ۵ کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
استانی ۵ کاردانی تکنولوژی مواد غذایی
کشوری ۴ ادیان و مذاهب
استانی ۵ کاردانی علمی کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
استانی ۴ کاردانی خدمات مسافرتی و جهانگردی
استانی ۴ کاردانی امور بانکی
استانی ۴ کاردانی امور بیمه
استانی ۴ کاردانی امور دولتی
استانی ۴ کاردانی امور مالی و مالیاتی
استانی ۵ کاردانی علوم ورزشی
استانی ۴ کاردانی تربیت معلم قرآن مجید
استانی ۴ کاردانی حسابداری
استانی ۱ کاردانی دامپزشکی
استانی ۱ کاردانی فوریت های پزشکی
استانی ۵ کاردانی علمی کاربردی امور زراعی و باغی
ناحیه ای ۵ علوم و مهندسی خاک
قطبی ۵ مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات
ناحیه ای ۵ مهندسی کشاورزی علوم باغبانی
قطبی ۵ مهندسی کشاورزی علوم دامی
قطبی ۵ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)
ناحیه ای ۵ مهندسی کشاورزی گیاه پزشکی
کشوری ۵ مهندسی منابع طبیعی شیلات
کشوری ۵ مهندسی منابع طبیعی علوم و صنایع چوب و کاغذ
قطبی ۵ مهندسی منابع طبیعی محیط زیست
ناحیه ای ۵ مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
کشوری ۵ مهندسی منابع طبیعی مهندسی چوب و کاغذ
کشوری ۱ زیست شناسی سلولی و مولکولی
کشوری ۴ فقه و حقوق مذاهب اسلامی فقه و حقوق حنفی
کشوری ۴ فقه و حقوق مذاهب اسلامی فقه و حقوق شافعی
کشوری ۴ فلسفه و عرفان اسلامی
کشوری ۴ مدیریت فرهنگی هنری
کشوری ۴ مدیریت و بازرگانی دریایی
کشوری ۵ مهندسی کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی
کشوری ۵ مهندسی منابع طبیعی جنگلداری
کشوری ۴ فقه و حقوق مذاهب اسلامی فقه و حقوق امامی
استانی ۴ کاردانی مدیریت بازرگانی
کشوری ۴ مدیریت کسب و کارهای کوچک
کشوری ۴ فقه و حقوق اسلامی
استانی ۲ کاردانی شیمی آزمایشگاهی
کشوری ۴ علوم قرآنی علوم قرآن مجید
کشوری ۴ علوم قرآنی تفسیر قرآن مجید
کشوری ۴ معارف قرآن مجید
کشوری ۴ علوم قرآنی تربیت معلم قرآن مجید
کشوری ۴ علوم قرآن و حدیث
کشوری ۴ علوم حدیث
کشوری ۴ علوم قرآنی فنون قرائت، تلاوت و کتابت قرآن مجید
کشوری ۴ الهیات و معارف اسلامی فقه ومبانی حقوق اسلامی
کشوری ۴ الهیات و معارف اسلامی فلسفه و حکمت اسلامی
کشوری ۴ الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام اسلامی
کشوری ۴ الهیات و معارف اسلامی فقه و حقوق اسلامی
کشوری ۴ معارف اسلامی و علوم تربیتی
کشوری ۲ کارشناسی بهداشت عمومی
کشوری ۲ کارشناسی تکنولوژی پزشکی هسته ای
کشوری ۲ کارشناسی فن آوری اطلاعات سلامت
ناحیه ای ۲ مهندسی بهداشت محیط
کشوری ۱ کارشناسی تکنولوژی پرتو درمانی
استانی ۵ کاردانی علمی کاربردی امور اراضی
کشوری ۱ بهداشت و بازرسی گوشت
کشوری ۵ مهندسی کشاورزی زیست فناوری (بیوتکنولوژی) کشاورزی
استانی ۵ کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی
استانی ۴ کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی
کشوری ۳ اقیانوس شناسی
کشوری ۵ مهندسی تولیدات گیاهی گیاهان دارویی و معطر
کشوری ۵ کاردانی تولید و فرآوری خرما
ناحیه ای ۵ مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی
کشوری ۴ علوم و معارف قرآن
کشوری ۱ علوم تربیتی
کشوری ۵ علوم مهندسی زیست محیطی
کشوری ۱ علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
کشوری ۴ شیعه شناسی
کشوری ۴ کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی
کشوری ۵ مربیگری ورزشی
کشوری ۴ اقتصاد اسلامی
کشوری ۵ ضد تروریسم
کشوری ۵ امنیت نرم
کشوری ۴ مدیریت
کشوری ۵ فناوری اطلاعات و ارتباطات
کشوری ۵ علوم فنی امنیت
کشوری ۵ پژوهشگری امنیت
کشوری ۵ حفاظت اطلاعات
کشوری ۵ امنیت اطلاعات
کشوری ۴ امنیت اقتصادی
کشوری ۵ امنیت بین الملل
کشوری ۱ زیست فن آوری
کشوری ۵ مهندسی صنایع مبلمان

 

25 دیدگاه در “تاثیر سهمیه در انتخاب رشته کنکور

 1. سلام من ۲سال پیش کاردانی کامپیوتر گرفتم والان میخوام کنکور بدم و هدفم تربیت معلم یا پرستاری هست(هردو هم بخاطر تضمین شغلی و پولش)و باتوجه به اینکه فقط۶ماه تا کنکور مونده،من کنکور انسانی بخونم یا تجربی؟

 2. سلام وخسته نباشید. من امسال دیپلم معماری رواخذکردم ونظام قدیم هستم وقصدتغییر رشته به انسانی رودارم ایاامکانش هست؟اگر امکانش وجودداره معدل هم برای تغییررشته مهمه؟درضمن مقصودمن مترجمی عربی هستش

 3. سلام خسته نباشد
  من امسال کنکوری ام توی مدرسه از دبیر های خوب بر خوردار نبودم توی یه منطقه محروم بودم دسترسی به معلم خوب نبود مجبوری دی وی دی اموزشی تهیه کردم الان دارم روی ان پیش میرم راضیم میخواستم یه سوال بپرسم من میخوام تا اول اسفند کلا دوم سوم تموم کنم اگرم شد قسمت بیشتر پیش نیز تموم کنم از اسفند تا روز کنکور فقط تست تمرین کنم دوره کنم بنظر شما الان فقط دارم درس میخوانم تست کم حل میکنم به مشکل بر نمیخورم

  1. سلام آقا محمد
   به نظر من که اینکارو نکنید چون تعداد شرکت کنندگان رشته تجربی انقد زیاد شده که همونایی هم که الان اومدن پشیمونن همه امروزه دوس دارن جای شما کارمند باشن پس قانع باشین … و ی چیز دیگه حالا شما هم قبول شدین ۷ سال فقط باید بخونید که ی دکتر عمومی بشین بعدشم برای تخصص چقد باید وقت بزارین کلا عمروتون تلف میشه
   به هر حال صلاح خویش خسروان داند
   موفق باشین

 4. سلام من دیپلم کارودانش دارم والان میخوام تودانشگاه پیام نورحقوق بخونم میخواستم بدونم آیابدون گذروندن پیش دانشگاهی میتونم ثبت نام کنم یانه واگرنه یه راه حل نشونم بدین ممنون میشم سریع ترجوابموبدین

 5. سلام من کارشناسی مشاوره دارم والان دهساله که کارمندم اما ازانجا که علاقه شدید به پزشکی داشتم ودارم نتونستم بیخیال ش بشم ایا برای من که دیپلم انسانی دارم امکان درس خواندن رشته تجربی هست منظورم از لحاظ گیرایی میباشدد ایا فیزیک وریاضی و شیمی برای من خیلی سخت خواهد بود لطفا اگر کسی را سراغ دارید که این راه را رفته وموفق شده برام توضیح بدید ممنون

 6. سلام خسته نباشید.من لیسانس فقه و حقوق دارم و میخوام در آزمون های استخدامی شرکت کنم الان دو آزمون هست یکی امور قضا و یکی اداری هست در مورد قضاوت نوشته اداری و شغل های مورد نیاز رو گفته و چون من اطلاعی از این شغل ها ندارم میخوام راهنماییم کنید کدوم آزمون بهتره شرکت کنم ممنون

 7. با سلام
  من لیسانس نرم افزار و کارمند اداره برق هستم، اما به درسهای تجربی بسیار بسیار علاقه دارم و دوس دارم دیپلم تجربی بگیرم و کنکور سراسری شرکت کنم
  میخوام پزشکی قبول بشم،دلیل اصلی انتخابمم علاقه خیلی خیلی زیاد و رسیدن به آرزوم هست.
  حالا باید چیکار کنم؟
  آیا اگر قبول بشم میتونم تا اتمام درسم هم سرکار باشم و هم درس بخونم یا اینکه باید انصراف بدم از کارم و فقط به دانشگاهم برسم؟
  خواهش می کنم راهنماییم کنید؟
  واقعا ازتون ممنون میشم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *