رشته های تجربی به تفکیک نوع گزینش

رشته های تحصیلی گروه آزمایشی ۲ (علوم تجربی)، زیرگروه و نوع گزینش

نوع گزینش زیر گروه نام رشته
کشوری ۱ پزشکی
کشوری ۲ داروسازی
قطبی ۱ دامپزشکی
کشوری ۱ دکترای پیوسته بیوتکنولوژی
کشوری ۱ دندانپزشکی
قطبی ۱ فیزیوتراپی
استانی ۱ علوم آزمایشگاهی
کشوری ۱ اعضای مصنوعی
کشوری ۱ بینایی سنجی
استانی ۱ اتاق عمل
کشوری ۵ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
استانی ۱ پرستاری
استانی ۱ مامایی
استانی ۱ هوشبری
کشوری ۱ علوم تغذیه
کشوری ۱ گفتار درمانی
کشوری ۱ کاردرمانی
کشوری ۵ تربیت مربی عقیدتی سیاسی
ناحیه ای ۴ حسابداری
کشوری ۱ دبیری زیست شناسی
کشوری ۲ دبیری شیمی
کشوری ۱ روانشناسی
کشوری ۱ شنوایی شناسی
کشوری ۲ شیمی
ناحیه ای ۳ زمین شناسی
کشوری ۱ زیست شناسی
کشوری ۱ بهداشت مواد غذایی
کشوری ۵ مهندسی فضای سبز
ناحیه ای ۴ مدیریت بازرگانی
کشوری ۴ مدیریت بازاریابی
کشوری ۴ مدیریت امور بانکی
کشوری ۴ مدیریت بیمه
کشوری ۴ مدیریت بیمه اکو
کشوری ۴ مدیریت جهانگردی
قطبی ۴ مدیریت دولتی
قطبی ۴ مدیریت صنعتی
کشوری ۴ مدیریت هتلداری
استانی ۴ کاردانی مدیریت صنعتی کاربردی
کشوری ۴ مدیریت مالی
کشوری ۵ علوم اجتماعی
کشوری ۴ زبان و ادبیات عربی
کشوری ۴ علوم اقتصادی
کشوری ۴ علوم انتظامی
کشوری ۵ علوم سیاسی
کشوری ۴ علوم قضایی
کشوری ۱ علوم و صنایع غذایی
کشوری ۲ مهندسی بهداشت حرفه ای
قطبی ۴ علم اطلاعات و دانش شناسی
قطبی ۵ کتابداری در شاخه پزشکی
کشوری ۵ مددکاری اجتماعی
کشوری ۴ معارف اسلامی
کشوری ۴ تاریخ اسلام
کشوری ۵ آموزش تربیت بدنی
کشوری ۵ مهندسی منابع طبیعی مدیریت مناطق خشک و بیابانی
کشوری ۵ علوم ورزشی
ناحیه ای ۱ کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی
استانی ۵ کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی
استانی ۵ کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی
استانی ۵ کاردانی تکنولوژی جنگلداری
استانی ۵ کاردانی تکنولوژی چوب
استانی ۵ کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی
استانی ۵ کاردانی تکنولوژی محیط زیست
استانی ۵ کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
استانی ۵ کاردانی تکنولوژی مواد غذایی
کشوری ۴ ادیان و مذاهب
استانی ۵ کاردانی علمی کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
استانی ۴ کاردانی خدمات مسافرتی و جهانگردی
استانی ۴ کاردانی امور بانکی
استانی ۴ کاردانی امور بیمه
استانی ۴ کاردانی امور دولتی
استانی ۴ کاردانی امور مالی و مالیاتی
استانی ۵ کاردانی علوم ورزشی
استانی ۴ کاردانی تربیت معلم قرآن مجید
استانی ۴ کاردانی حسابداری
استانی ۱ کاردانی دامپزشکی
استانی ۱ کاردانی فوریت های پزشکی
استانی ۵ کاردانی علمی کاربردی امور زراعی و باغی
ناحیه ای ۵ علوم و مهندسی خاک
قطبی ۵ مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات
ناحیه ای ۵ مهندسی کشاورزی علوم باغبانی
قطبی ۵ مهندسی کشاورزی علوم دامی
قطبی ۵ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)
ناحیه ای ۵ مهندسی کشاورزی گیاه پزشکی
کشوری ۵ مهندسی منابع طبیعی شیلات
کشوری ۵ مهندسی منابع طبیعی علوم و صنایع چوب و کاغذ
قطبی ۵ مهندسی منابع طبیعی محیط زیست
ناحیه ای ۵ مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
کشوری ۵ مهندسی منابع طبیعی مهندسی چوب و کاغذ
کشوری ۱ زیست شناسی سلولی و مولکولی
کشوری ۴ فقه و حقوق مذاهب اسلامی فقه و حقوق حنفی
کشوری ۴ فقه و حقوق مذاهب اسلامی فقه و حقوق شافعی
کشوری ۴ فلسفه و عرفان اسلامی
کشوری ۴ مدیریت فرهنگی هنری
کشوری ۴ مدیریت و بازرگانی دریایی
کشوری ۵ مهندسی کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی
کشوری ۵ مهندسی منابع طبیعی جنگلداری
کشوری ۴ فقه و حقوق مذاهب اسلامی فقه و حقوق امامی
استانی ۴ کاردانی مدیریت بازرگانی
کشوری ۴ مدیریت کسب و کارهای کوچک
کشوری ۴ فقه و حقوق اسلامی
استانی ۲ کاردانی شیمی آزمایشگاهی
کشوری ۴ علوم قرآنی علوم قرآن مجید
کشوری ۴ علوم قرآنی تفسیر قرآن مجید
کشوری ۴ معارف قرآن مجید
کشوری ۴ علوم قرآنی تربیت معلم قرآن مجید
کشوری ۴ علوم قرآن و حدیث
کشوری ۴ علوم حدیث
کشوری ۴ علوم قرآنی فنون قرائت، تلاوت و کتابت قرآن مجید
کشوری ۴ الهیات و معارف اسلامی فقه ومبانی حقوق اسلامی
کشوری ۴ الهیات و معارف اسلامی فلسفه و حکمت اسلامی
کشوری ۴ الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام اسلامی
کشوری ۴ الهیات و معارف اسلامی فقه و حقوق اسلامی
کشوری ۴ معارف اسلامی و علوم تربیتی
کشوری ۲ کارشناسی بهداشت عمومی
کشوری ۲ کارشناسی تکنولوژی پزشکی هسته ای
کشوری ۲ کارشناسی فن آوری اطلاعات سلامت
ناحیه ای ۲ مهندسی بهداشت محیط
کشوری ۱ کارشناسی تکنولوژی پرتو درمانی
استانی ۵ کاردانی علمی کاربردی امور اراضی
کشوری ۱ بهداشت و بازرسی گوشت
کشوری ۵ مهندسی کشاورزی زیست فناوری (بیوتکنولوژی) کشاورزی
استانی ۵ کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی
استانی ۴ کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی
کشوری ۳ اقیانوس شناسی
کشوری ۵ مهندسی تولیدات گیاهی گیاهان دارویی و معطر
کشوری ۵ کاردانی تولید و فرآوری خرما
ناحیه ای ۵ مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی
کشوری ۴ علوم و معارف قرآن
کشوری ۱ علوم تربیتی
کشوری ۵ علوم مهندسی زیست محیطی
کشوری ۱ علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
کشوری ۴ شیعه شناسی
کشوری ۴ کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی
کشوری ۵ مربیگری ورزشی
کشوری ۴ اقتصاد اسلامی
کشوری ۵ ضد تروریسم
کشوری ۵ امنیت نرم
کشوری ۴ مدیریت
کشوری ۵ فناوری اطلاعات و ارتباطات
کشوری ۵ علوم فنی امنیت
کشوری ۵ پژوهشگری امنیت
کشوری ۵ حفاظت اطلاعات
کشوری ۵ امنیت اطلاعات
کشوری ۴ امنیت اقتصادی
کشوری ۵ امنیت بین الملل
کشوری ۱ زیست فن آوری
کشوری ۵ مهندسی صنایع مبلمان

 

32 دیدگاه در “انتشار دفترچه انتخاب رشته گروه های آزمایشی آزمون سراسری ۹۶

 1. سلام . خسته نباشید . دو تا سوال داشتم ، یک ، فارغ از تایید وزارت علوم، مدرک کارشناسی بدون کنکور پیام نور معتبر تر است یا بدون کنکور آزاد ؟ دوم ، معدل موثر که در تراز ارشد ۲۰ درصد تاثیر داره ، از دانشگاه پیام نور یا آزاد تفاوتی داره ؟ یعنی پیام نور و آزاد یک ضریب برای معدل دارند ؟ یا که معدل مثلا آزاد معتبر تر و بهتر هست ؟ خیلی ممنون میشم سریع پاسخ بدید .🙏

 2. سلام من کنکور هنر دادم و رتبه ام ۲۰۰۰ شد ولی ازمون عملی هنر رو شرکت نکردم حالا چی کار کنم امیدی هست که بتونم گرافیک یا طراحی صنعتی بخونم؟وسوال دومم اینکه چرا تو دفترچه ی انتخاب رشته رشته هایی مثل معماری یا طراحی داخلی نیست یعنی اونا کلا حذف شدن؟

 3. سلام
  ایا ورزش در رشته تجربی از اهمیت بالایی برخوردار است؟
  این ورزش سخت است یا اسان و شامل چه ورزشهایی میشود؟
  خواهشمندم پاسخ دهید.

 4. با سلام
  از بین دانشگاهها کدومشون شهریه ی کمتری میگیره بعد دانشگاههای دولتی هم شهریه دریافت میکنند؟؟؟اگه بخوام استاد دانشگاه بشم حتما باید تا دکترا بخونم مثلا با مدرک کارشناسی مهندسی نمیشه استاد دانشگاه شد؟؟؟

 5. سلام خسته نباشید…من مدرک فوق دیپلم کامپیوتردارم میخامسال ۹۳دیپلم گرفتم میخام فرم ثبت نام کنکورسراسری روپرکنم…وضعیت تحصیلیموچی بزنم؟

 6. سلام من یه کنکوری هستم رشتم ریاضیه میخاستم ببینم برای اینکه بتونم وارد دانشگاه صدا و سیما بشم باید کنکور هنر بدم یا با همین کنکور ریاضی هم میشه اگر با همین کنکور ریاضی میشه شرکت کنم چه رتبه ای مورد قبوله

 7. سلام بنظرتون رفقا کتاب شیمی یازدهم چی خوبه ؟ مبتکران یا سیر تا پیاز؟ واس ریاضی تجربی یازدهم چطور؟ نشر الگو یا سیر تا پیاز؟

 8. سلام. وقت بخیر.اینجانب مهندس عمران هستم با ۷ سال سابقه کار ولی به دلیل علاقه به رشته پزشکی تمایل دارم پزشکی بخونم.۳۶ سال سن دارم.فنی و حرفه ای نظام جدید خوندم.حالا برای پزشکی باید پیش دانشگاهی بگذرونم یا بعد از کنکور پزشکی تو دانشگاه دروس جبرانی بهم میدن.البته دانشگاه دولتی منظورمه.و کلا میخوام بدونم چه مراحلی باید طی کنم تا پزشکی عمومی بگیرم؟

  1. کاشکی علاقه ات یهو الان گل نمی کرد با اینکار حق محصل ها رو داری می گیری و به نظرم اصلا فکر خوبی نیست اگه الان ۳۶ سالت هست تا از در دانشکاه بیای بیرون تازه بشی پزشک عمومی ۴۴ سالت میشه تازه یه پزشک تازه کار تو سن ۴۵ اگه از اول شروع میکردی به همین رشته در حد جراح و عضو هیت علمی میومدی بیرون و خب الان مثل قدیم نیست مدرک پزشک عمومی که اونم خیلی بدرد نمی خوره باید حداقل تخصص داشته باشی تا موفق باشی برا تخصص هم همه یکی دو سال پشت سر قبولیش هستن تازه بعدش دوباره درس و طرح و اینا …. اگه الان کار داری دیگه ولش نکن صادقانه میگم اگه خدابخدا قبول شدی و پزشک هم شدی هیچ جا نمی تونی با ۴۴ سال سن تازه تازکاری استخدام بشی اگ اهل تهران هم که باشی بهت مطب نمی دن بیمارستان هم نمی پذیرتت الان خیلی از رشته ا تجربی هستن که لیسانس گرفتن اسمشون رو واسه بیمارستان دادن که مجانی فقط کار کنن چون کار نیست و حداقل سابقه کار بخورن و شاید همونجا استخدام رسمی شدن ولی بارید واسه اون هم تو لیست وایسی‍‍ی!!!! الان موقع بازده شغلت هست همچین ریسکی نکن چون نمی تونی به پای نیرو های تازه کار برسی …ببخشید رک گفتم ولی نمی خوام چشم بسته بری منم نه پزشکم نه قصدش رو دارم نه پولی تو جیب من می ره که تو بری یا نری ولی آدم باید واقع بین باشه
   اینجا هم مخصوصا الان بحث همت و انگیزش و پشتکار نیست

 9. سلام خسته نباشید
  ی سوال داشتم:برای قبولی در رشته طراحی لباس (دانشگاه تهران) درصدام باید دقیقا چند باشه؟؟؟البته منظورم دروس تخصصی هستش.و این ک سوالات موسیقی ک ضریب۱ داره هم باید درصد بالاایی داشته باشه؟؟؟؟نمیشه مث زمین شناسیه تجربی صفر زد؟؟؟؟؟؟؟؟؟ممنون میشم جوابمو بدید.خیییلی وقتم کمه.بازم از سایت خوبتون ممنونم

 10. سلام . درباره انتخاب رشته براساس صرفا سوابق تحصیلی سوال داشتم . من دیپلمم تجربیه و معدل کل دیپلمم ۱۷/۰۴ . خواستم بدونم با این معدل شانس قبولیم در رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شاهرود روزانه چقدره ؟ خواهشااااااااا سریعتر جوابمو بدین . چون میخوام بدونم اگ شانس قبولیم کمه از الان برا سال دیگ بخونم …

 11. من ساله دوم عمران روزانه هستم اما نمیتونم این رشته رو ادامه بدم میخوام انصراف بدم و به رشته های بدون کنکور اقدام کنم چیکارکنم ؟ یا میتونم؟

  1. خانم بهتره یه بار دیگه شرکت کنید تا رشته ی مورد علاقتون رو بدست بیارین . با این رتبه شما به تعداد محدود و کمی دسترسی دارید

 12. سلام من از اهواز رتبه ۷۷۰۰ هستم
  رتبه کشوری من ۱۷۰۰۰ شده و با معدل ۱۹/۹۰ و با سهیه ایثار هم کنکور دادم
  همه ی درصدهام بالای ۴۵ هستند و اکثرا ۶۰ و ۷۰% هستند
  همه ی نرم افزار ها و مشاورهای تخمین رتبه هم رتبه ی ۴هزار رو برای من پیش بینی کرده اند
  این رتبه ۷هزاری از کجا آخه دراومده؟ کسی که این همه معدل و سهمیه و درصدای بالا داره میشه رتبه منطقه ش انقدر باشه؟ ممکن نیس سازمان اشتباه کرده باشه؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *