رتبه لازم برای قبولی

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی برق

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه صنعتی شریف - تهران 150 39 55 30
دانشگاه تهران 120 208 155 71
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 120 508 316 119
دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران 100 967 577 200
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران 120 1432 916 352
دانشگاه صنعتی اصفهان 150 1358 1213 608
دانشگاه شهید بهشتی - تهران 120 1831 1166 501
دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) 20 1718 413
دانشگاه شیراز 80 2624 1794 917
دانشگاه تبریز 72 2750 2258 1058
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) بومي استان آذربايجان شرقي 6 1509 397
دانشگاه فردوسی - مشهد 120 2224 2317 858
دانشگاه فردوسی - مشهد شبانه 20 3493
دانشگاه اصفهان 60 3000 2078 889
دانشگاه شاهد - تهران 60 3580 2238
مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور مهندسي الکترونيک هواپيمايي 20 3548 2758 1211
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران (رشته های آزاد) شبانه 30 3574
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین 90 4543 3033 1067
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) بومي شهر تهران 9 3513
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) بومي استان خراسان رضوي 9 1933
مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور مهندسي مخابرات هواپيمايي 12 3978 2456
دانشگاه الزهرا(س) - تهران 25 2723 2160 986
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) بومي استان آذربايجان غربي 5 937
دانشگاه صنعتی شیراز 30 3699 2446 1176
دانشگاه صنعتی بابل 80 5198 3545 1696
دانشگاه شهید چمران اهواز 56 7221 5359 1628
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران پرديس خودگردان 30 7022 9687
دانشگاه یزد 75 6017 4033 1952
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) بومي استان فارس 7 4827
دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران (دكتر شریعتی) 30 4617 4102
دانشگاه صنعتی قم 70 6595 5234 2585
دانشگاه گیلان - رشت 92 8907 5861 2065
دانشگاه كاشان 102 6987 4218 2338
دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران (دكتر شریعتی) شبانه 30 5342
دانشگاه بوعلی سینا - همدان 50 7121 4716 1563
دانشگاه صنعتی سهند - تبریز 55 8282 6119 1916
دانشگاه شهید باهنر - كرمان 100 7121 5315 1564
دانشگاه تبریز شبانه 48 6776 6896 4210
دانشگاه زنجان 100 9546 7326 2479
دانشگاه قم 60 8045 5904 2567
دانشگاه مازندران - بابلسر 60 10715 7631 2787
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران 60 6110 7779 3334
دانشگاه كاشان شبانه 18 8901 7109
دانشگاه اراک 50 10302 7404 2850
دانشگاه خلیج فارس - بوشهر 44 8622 8975 4126
دانشگاه سمنان 100 10095 9111 3144
دانشگاه شهرکرد 49 7617 7822 3214
دانشگاه گلستان - گرگان 30 10992 3787
دانشگاه گیلان - رشت شبانه 8 8355
دانشگاه شاهرود 90 10959 9630 3910
دانشگاه صنعتی همدان 80 8934 8400 3001
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز 45 11144 9083 2958
دانشگاه صنعتی بابل شبانه 60 10741 8529
دانشگاه یاسوج شبانه 5 14866
دانشگاه رازی کرمانشاه 120 11862 9348 2858
دانشگاه اردکان 20 8506 8975
دانشگاه یاسوج 35 10821 8664 4225
دانشگاه مازندران - بابلسر شبانه 10 10287
دانشگاه زنجان شبانه 35 14586 12717 3925
دانشگاه ارومیه 120 12905 10527 3541
دانشگاه حكیم سبزواری - سبزوار 56 14494 13882 5085
دانشگاه اراک شبانه 20 11896 10648
دانشگاه صنعتی ارومیه 25 11746 4232
دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان 30 11106 8964 4430
دانشگاه صنعتی اراك 70 10729 8905 3431
موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) 60 12715 15261
موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) 60 10617 17350 7090
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 60 12645 10754 3919
دانشگاه كردستان - سنندج 70 11361 4572
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 80 14887 11019 4458
دانشگاه تفرش 80 13068 11463 4145
دانشگاه صنعتی سهند - تبریز شبانه 25 11498 11000 4530
دانشگاه دامغان 40 15416 13296
مركز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا 60 14198 11314 4408
دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل 35 14400 12043
دانشگاه ملایر 50 14165 4744
دانشگاه صنعتی كرمانشاه 120 16091 14819 5781
دانشگاه بناب 60 18273 16718 6305
دانشگاه علم وفناوری مازندران-بهشهر 100 15718 13045 5295
دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول 120 15583 12746 4760
دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان شبانه 10
دانشگاه یاسوج بومي استان کهگيلويه و بويراحمد --مناطق محروم 4 3687
دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان 5 13023
دانشگاه پیام نور تهران - تهران شمال 40 23574
دانشگاه بیرجند 120 15027 15220 6313
دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان 40 11740 4308
دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل علی آباد كتول) 20 14957
دانشگاه سلمان فارسی - كازرون 30 16047 15881
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء - بهبهان 15 13483 5402
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس شبانه 10 14501
دانشگاه لرستان - خرم آباد 60 17300 15082 5602
دانشگاه بجنورد 40 18018 17217 6580
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 75 14400 5997
دانشگاه نیشابور 80 19137 17932 7491
دانشگاه فسا 20 4768
دانشگاه ایلام 35 5724
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل شبانه 15 14913
مركز آموزش عالی شهید مدرس - شهرضا 45 14409 13990 7486
دانشگاه سمنان شبانه 40 13291 21552 4885
دانشگاه صنعتی سیرجان 120 16864 7550
دانشگاه گلستان - گرگان شبانه 10 14337
دانشگاه آیت الله بروجردی - بروجرد 55 16720 17590 8590
مركز آموزش عالی شهید مدرس - شهرضا شبانه 20 19916 17673
مركز اموزش عالی فیروزاباد 25 19978 8370
دانشگاه علم وفناوری مازندران-بهشهر شبانه 40 16352 16610
دانشگاه ملایر شبانه 20 18504
دانشگاه سلمان فارسی - كازرون شبانه 5
دانشگاه حكیم سبزواری - سبزوار شبانه 24 18985
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز شیراز 40 37658
موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه 60
مركز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا شبانه 50 19107 22236 11028
دانشگاه پیام نور البرز - مرکز كرج 40 29504 39819
دانشگاه تربت حیدریه 80 21896 23607 10962
موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری 100 59302
دانشگاه پیام نور یزد - مرکز میبد 40 27620
مرکز آموزش عالی لار 25 21135 19083
موسسه غیرانتفاعی ایوانکی 60 25406 20557
موسسه غیرانتفاعی اكباتان - قزوین 60 38758 39982 17871
دانشگاه جیرفت شبانه 10 10993
موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم 100 28481 27298
دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان 180 22330 23718 10788
دانشگاه ارومیه (محل تحصیل خوی) 50 18202 7675
دانشگاه شاهرود شبانه 30 23474 5969
دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد 180 24431 54799 28690
دانشگاه صنعتی هویزه - سوسنگرد 40 18985 8756
مرکز آموزش عالی اقلید 35 20617 8206
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهان 40 30927 21250
دانشگاه نیشابور شبانه 40 25182 27747 10692
دانشگاه بیرجند شبانه 30 20542 26696 14536
دانشگاه جیرفت 20 8445
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 60 21939 25260 11204
موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد 140 47533
موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک 60 32123 30155 14011
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریز 40 29851
موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - كاشان 140 17631
دانشگاه زابل 35 24778 10644
دانشگاه صنعتی سیرجان شبانه 30 24098
مجتمع آموزش عالی سراوان 40 32128 15979
مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین 60 26616 12814
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء - بهبهان شبانه 10 6646
مجتمع آموزش عالی گناباد 25 25415
دانشگاه تربت حیدریه شبانه 20 33111
دانشگاه صنعتی هویزه - سوسنگرد شبانه 5 20941
موسسه غیرانتفاعی زاگرس - كرمانشاه 60
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز ارومیه 40 49284
دانشگاه پیام نور همدان - مرکز همدان 40 39154
دانشگاه ولایت - ایرانشهر شبانه 15 17833
دانشگاه آیت الله بروجردی - بروجرد شبانه 10 20271
موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد 60 20146
دانشگاه پیام نور هرمزگان - مرکز بندرعباس 40 48464
دانشگاه ولایت - ایرانشهر 40 24701 13583
دانشگاه دامغان شبانه 20
دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد 100 40619 24631
موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی - خوزستان 60 32786 18472
موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه 60 46335
موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان 60
دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور 60
دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان شبانه 60 30252 30711 15704
دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان 60 26087 36497
موسسه غیرانتفاعی پویش - قم 100 38846 55973
موسسه غیرانتفاعی كوثر قزوین 60 47533 52235
دانشگاه پیام نور اردبیل - مرکز اردبیل 40 39009
دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان 60 27015 32822
دانشگاه پیام نور كردستان - مرکز سنندج 40
دانشگاه تهران (محل تحصیل كیش) پرديس خودگردان 30 32647
دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل 60 39405 14671
موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین 100 46045 48711 30901
دانشگاه شیراز 80 41619 32848 20091
موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین 100 38474 44504 27209
موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار 100 42915 30006
دانشگاه پیام نور یزد - مرکز یزد محل تحصيل شاهديه --پيام نور-سوابق تحصيلي 40 46573
موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی - كرمانشاه 60 54145
موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد 60 50758
دانشگاه پیام نور لرستان - مرکز خرم آباد 40 45851
موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز 60 29181 53422 20557
موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد 60 49060
موسسه غیرانتفاعی پارسیان - قزوین بیدستان 60 50557 61983 33976
دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل 100 47328 52508 31045
موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین 60 42842 55855 25558
دانشگاه پیام نور قزوین - مرکز قزوین 40 39091 29145
موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت 60 49708 28488
مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین شبانه 40 42851
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز اهواز 40 14642
دانشگاه پیام نور زنجان - مرکز زنجان 40 34528
دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد 60 33877
مجتمع آموزش عالی سراوان شبانه 30 44234
موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان 100 43500
موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز 100 42369 48866 21439
موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز 100 51018
دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان 40
موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی - اصفهان 60 43500 48981 18865
موسسه غیرانتفاعی كارون - اهواز 60 51081 26778
موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل 60
دانشگاه پیام نور اصفهان - واحد كاشان 40 61139
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز مشهد 40 37327
موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین 60 50247 62717
موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان 60 41436 46426
دانشگاه پیام نور بوشهر - مرکز بوشهر 40 26060
موسسه غیرانتفاعی چهل ستون - اصفهان 60 51482
موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان 60
موسسه غیرانتفاعی بعثت - كرمان 100 59335 32093
دانشگاه پیام نور گیلان - مرکز رشت 40
موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان 60
دانشگاه تفرش شبانه 10
دانشگاه صنعتی ارومیه شبانه 10
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) بومي استان اصفهان 3
دانشگاه كردستان - سنندج بومي استان كردستان --مناطق محروم 6
 

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی مکانیک

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه صنعتی شریف - تهران 90 108 97 25
دانشگاه تهران 120 328 242 95
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 74 549 285 138
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران ساخت و توليد 37 720 485 208
دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران 90 874 617 274
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) بومي استان خراسان رضوي 4 1228
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران 110 1437 873 472
دانشگاه صنعتی اصفهان 120 1822 1132 263
دانشگاه شهید بهشتی - تهران 50 1753 1122
دانشگاه شیراز 70 2025 1357 546
دانشگاه تبریز 42 3065 1894 300
دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل كرج) 30 2329 1364
دانشگاه فردوسی - مشهد 90 2637 1724 594
دانشگاه اصفهان 30 2581 1640
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین 40 3684 2317
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران (رشته های آزاد) ساخت و توليد--نوبت دوم 15 3607
دانشگاه تبریز ساخت و توليد 24 4446 2774
دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) 20 1530 477
دانشگاه فردوسی - مشهد شبانه 15 3329 2317
دانشگاه الزهرا(س) - تهران 25 2902 1832
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) بومي استان اصفهان 8 3991
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران (رشته های آزاد) شبانه 30 3248
دانشگاه تبریز شبانه 28 5066 3389
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) ساخت و توليد--بومي استان آذربايجان شرقي 3
دانشگاه بوعلی سینا - همدان 50 4787 3750 980
دانشگاه یزد 90 5149 3482
دانشگاه صنعتی بابل 55 4930 3110 773
دانشگاه صنعتی قم 40 5910 4092
دانشگاه گیلان - رشت 90 6681 4321 1569
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران 60 5129 6943 4067
دانشگاه بوعلی سینا - همدان شبانه 10 7827 4729
دانشگاه شهید باهنر - كرمان 55 6494 4440 1719
دانشگاه اراک 25 6912 5610
دانشگاه صنعتی بابل ساخت و توليد 30 6401 5319 1293
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) بومي استان همدان 4
دانشگاه تهران (محل تحصیل رضوانشهر گیلان) 30 6022 5518 2255
دانشگاه شهید چمران اهواز 60 5847 4827 1240
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) بومي استان آذربايجان غربي 6 1547
دانشگاه صنعتی سهند - تبریز 50 7833 5230 1504
دانشگاه قم 45 6905 4542
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) بومي استان فارس 5 3442
دانشگاه تبریز ساخت و توليد--نوبت دوم 16 7729 5539
دانشگاه سمنان 50 8069 5963 1592
دانشگاه كاشان 149 6340 4584 2173
دانشگاه شهید باهنر - كرمان شبانه 15 7263 2320
دانشگاه زنجان 70 9421 6390 2195
دانشگاه خلیج فارس - بوشهر 44 8025 5509 1873
دانشگاه صنعتی بابل شبانه 45 9342 7353
دانشگاه صنعتی شریف - تهران پرديس خودگردان 30 3810 11740 3824
دانشگاه شهید چمران اهواز شبانه 10 6081 1960
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) بومي استان چهارمحال وبختياري 5 4223
دانشگاه اراک ساخت و توليد--نوبت دوم 10 12670 9786
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران ساخت و توليد--پرديس خودگردان 15 7505 17372
دانشگاه رازی کرمانشاه 35 6525 1828
دانشگاه مازندران - بابلسر 45 9100 6996 2032
دانشگاه صنعتی سهند - تبریز شبانه 25 10075 8582
دانشگاه ارومیه 60 12249 8422 2718
دانشگاه شاهرود 70 8538 5761 2098
دانشگاه شهرکرد 59 8109 6915 3872
دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان شبانه 5 11556
دانشگاه مازندران - بابلسر شبانه 15 9216
دانشگاه كاشان شبانه 26 9342 7046
دانشگاه صنعتی بابل ساخت و توليد--نوبت دوم 20 12371 8637
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز 45 11699 8806 2797
دانشگاه كردستان - سنندج 40 10507 3733
دانشگاه صنعتی اراك 75 10480 7467 2346
دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان 30 10266 7444
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 22 9317 2421
دانشگاه گلستان - گرگان 20 12183 9147
دانشگاه سمنان ساخت و توليد 35 11144 8465 3039
دانشگاه گلستان - گرگان شبانه 10
دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول 75 9992 3415
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 30 8094 3604
دانشگاه اراک شبانه 10 8509
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران پرديس خودگردان 20 5372 15231
دانشگاه صنعتی اراك ساخت و توليد 30 11404 9198 2774
دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان 40 11455 4911
دانشگاه تبریز (محل تحصیل میانه) 34 14549 13215
دانشگاه اردکان 20 8745
دانشگاه بیرجند 45 10085 9280 3277
دانشگاه تفرش 50 12415 9747
دانشگاه یاسوج 70 12123 9604 6794
مركز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا 60 13833 12549
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء - بهبهان 15 11817
دانشگاه دامغان 40 13924 11329 4111
دانشگاه سمنان ساخت و توليد--نوبت دوم 10 14254
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل شبانه 15 13882
دانشگاه صنعتی كرمانشاه 60 11613 4530
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 25 12376 4202
دانشگاه اراک ساخت و توليد 25 10377 8591 3468
دانشگاه فسا 20 12497 9116
دانشگاه اردکان شبانه 5 7520
دانشگاه رازی کرمانشاه بومي استان كرمانشاه --مناطق محروم 4 7055
دانشگاه سمنان شبانه 50 13397 21331 3532
دانشگاه ایلام 30 12798 5682
دانشگاه صنعتی ارومیه 50 12929 11217 4341
دانشگاه تفرش شبانه 7
دانشگاه حكیم سبزواری - سبزوار 40 10708 9919 3576
دانشگاه ملایر 60 13781 5112
دانشگاه یاسوج شبانه 5 14409
دانشگاه صنعتی ارومیه شبانه 20 13063
دانشگاه صنعتی بیرجند 70 17887 16748 6559
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء - بهبهان شبانه 10 6466
دانشگاه حكیم سبزواری - سبزوار شبانه 15 14444
مركز آموزش عالی شهید مدرس - شهرضا 45 14566 12645
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس شبانه 8 14760 6512
دانشگاه پیام نور تهران - تهران شمال 40 16710
دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان شبانه 10 16013
دانشگاه بجنورد 40 16331 15492 5671
دانشگاه جهرم 30 14247
دانشگاه دامغان شبانه 20 17813 11321
مركز اموزش عالی فیروزاباد 25 16278 7177
دانشگاه بناب 40 17757 6042
مركز اموزش عالی محلات 30 14788 15231
مرکز آموزش عالی لار 25 19456 8648
مركز اموزش عالی محلات شبانه 15 19270 22656
دانشگاه صنعتی هویزه - سوسنگرد 40 19456 7978
دانشگاه تبریز (محل تحصیل میانه) --نوبت دوم 21 18453 14523 8174
دانشگاه ملایر شبانه 20 16357
دانشگاه صنعتی سیرجان 120 16553 16278 7571
موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری 60 54123
مركز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا شبانه 50 18321 23458 9418
دانشگاه آیت الله بروجردی - بروجرد شبانه 10 16654
دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان 60 19482 19031 7850
دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد 60 17887 26195
دانشگاه شاهرود شبانه 35 13575 26298 4657
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز مشهد 40 39170
دانشگاه صنعتی بیرجند شبانه 20 27821 14110
دانشگاه ارومیه (محل تحصیل خوی) 50 17699 7320
دانشگاه بزگمهر قاینات 40 25390 9163
دانشگاه بیرجند شبانه 20 22815 11346
مجتمع آموزش عالی بم شبانه 10
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز ارومیه 40 40977
دانشگاه پیام نور گلستان - مرکز گرگان 40 33505
موسسه غیرانتفاعی ایوانکی 60 22114 47873 23267
مركز آموزش عالی شهید مدرس - شهرضا شبانه 20 18554 15537
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهان 40 22730 27283
مجتمع آموزش عالی گناباد 25 12015
موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک 60 31875 40783
دانشگاه آیت الله بروجردی - بروجرد 55 20576 18090 6347
دانشکده كشاورزی و دامپروری تربت جام 30 11907
دانشگاه فسا شبانه 10 16545
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان شبانه 15 21073
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (محل تحصیل بندر ماهشهر) --غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي 60
دانشگاه تربت حیدریه 40 20543 7964
دانشگاه تربت حیدریه شبانه 20 30909 13707
دانشگاه زابل شبانه 15 12279
دانشگاه پیام نور البرز - مرکز كرج 40 20395
دانشگاه پیام نور اردبیل - مرکز اردبیل 40 43389
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 35 20518 7934
دانشگاه ولایت - ایرانشهر 35 16559
موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین 60 32282 40803
دانشگاه پیام نور گیلان - مرکز رشت 40 21463
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریز 40 32860
دانشگاه ولایت - ایرانشهر شبانه 15 22884
دانشگاه بزگمهر قاینات شبانه 20 42286
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراك 50 42668
دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان شبانه 15 27349 10901
موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم 60 31194 34845
دانشگاه جیرفت 20 18854 7665
دانشگاه جیرفت شبانه 10 18930
موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد 60 36194
مجتمع آموزش عالی بم 30 21982 10622
دانشکده كشاورزی و دامپروری تربت جام شبانه 20 38896 33842
موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیك 60 37300 34229
دانشگاه صنعتی سیرجان شبانه 80 24380 25377 14032
دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل كیش) پرديس خودگردان 30 27133 38413 24229
مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین شبانه 40 35098 20387
دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل 60 31918 37863 22726
موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار 60 36396 35535
دانشگاه زابل 35 24750 11797
موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی - اصفهان 60 36045 38983
مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین 60 27436 12063
موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه 60 51059 67095
دانشگاه پیام نور قزوین - مرکز قزوین 40
موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت 60 41920 41835 26180
موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنكابن 60 28474
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز شیراز 40 35279
موسسه غیرانتفاعی پارسیان - قزوین بیدستان 60 43487 47348
دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل 60 35064 46426 28923
دانشگاه پیام نور هرمزگان - مرکز بندرعباس 40 56546
موسسه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان 60
دانشگاه پیام نور همدان - مرکز همدان 40 43498
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز اهواز 40
موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز 60 35289 65843 17664
موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان 60 39460 53167
موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر 60 32499
دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری - مرکز شهركرد 40 41854 22024
دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور 60 42369 46591
دانشگاه پیام نور ایلام - مرکز ایلام 40 22236
دانشگاه پیام نور لرستان - مرکز خرم آباد 40 44037
موسسه غیرانتفاعی كرمان - كرمان 60 53703 32890
دانشگاه پیام نور بوشهر - مرکز بوشهر 40 28951 25757
موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی - كرمانشاه 60 62903
موسسه غیرانتفاعی جامی - نجف آباد 60
موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص ) - تبریز 60 51461 45729 17640
موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد -فولاد شهراصفهان 60 42026 64267
دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل ساخت و توليد 60 51614
موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان 60 51174
دانشگاه پیام نور بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه 40 26595
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز جهرم 40
 

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی کامپیوتر

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه صنعتی شریف - تهران نرم افزار 20 56 29
دانشگاه صنعتی شریف - تهران فناوري اطلاعات 20 146 90
دانشگاه صنعتی شریف - تهران معماري سيستم هاي كامپيوتري 20 105 83 87
دانشگاه تهران نرم افزار 20 234
دانشگاه تهران فناوري اطلاعات 20 342
دانشگاه تهران معماري سيستم هاي كامپيوتري 20 393 263 197
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران نرم افزار 25 492 314
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران معماري سيستم هاي كامپيوتري 25 800 503 278
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران فناوري اطلاعات 25 741 447
دانشگاه شهید بهشتی - تهران نرم افزار 25 1074 800
دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران نرم افزار 25 934 545
دانشگاه صنعتی اصفهان نرم افزار 25 1307 1436
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران 50 1465 1166 582
دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران معماري سيستم هاي كامپيوتري 25 1410 738 532
دانشگاه شهید بهشتی - تهران معماري سيستم هاي كامپيوتري 25 1776 1218
دانشگاه صنعتی اصفهان فناوري اطلاعات 25 2341 1499
دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل كرج) نرم افزار-- 35 2624
دانشگاه اصفهان نرم افزار 25 2940 2103
دانشگاه صنعتی اصفهان معماري سيستم هاي كامپيوتري 25 3203 1776 1079
دانشگاه شیراز نرم افزار 25 3734 2148 1254
دانشگاه فردوسی - مشهد نرم افزار 45 3154 2175 867
دانشگاه الزهرا(س) - تهران نرم افزار 25 3000
دانشگاه الزهرا(س) - تهران فناوري اطلاعات 25 3261 2078
دانشگاه فردوسی - مشهد معماري سيستم هاي كامپيوتري--نوبت دوم 5 4691
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران (رشته های آزاد) معماري سيستم هاي كامپيوتري--نوبت دوم 15 3987
دانشگاه اصفهان فناوري اطلاعات 25 3814 2525
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین نرم افزار 35 4741 2897
دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) نرم افزار-- 20 4000 2731
دانشگاه شاهد - تهران معماري سيستم هاي كامپيوتري 25 4552
دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران (دكتر شریعتی) نرم افزار 30 4574 2731
دانشگاه فردوسی - مشهد معماري سيستم هاي كامپيوتري 30 4741 3523 1193
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) نرم افزار--بومي استان فارس 3 3512
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران (رشته های آزاد) معماري سيستم هاي كامپيوتري 15 3210 3397 1236
دانشگاه فردوسی - مشهد نرم افزار--نوبت دوم 10 4516
دانشگاه صنعتی بابل نرم افزار 20 4146
دانشگاه اصفهان معماري سيستم هاي كامپيوتري 25 4446 3186 2120
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران (رشته های آزاد) نرم افزار--نوبت دوم 15 3410
دانشگاه تبریز فناوري اطلاعات 18 5984 3371
دانشگاه صنعتی شریف - تهران فناوري اطلاعات--پرديس خودگردان 30 4925 12155
دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) فناوري اطلاعات 20 5232
دانشگاه صنعتی قم نرم افزار 25 6820
دانشگاه گیلان - رشت نرم افزار--نوبت دوم 5
دانشگاه تبریز معماري سيستم هاي كامپيوتري 18 7408 5938 1764
دانشگاه گیلان - رشت معماري سيستم هاي كامپيوتري ، نرم افزار 40 9795 7277 2362
دانشگاه شیراز معماري سيستم هاي كامپيوتري 25 4954 3392 2269
دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران (دكتر شریعتی) نرم افزار--نوبت دوم 30 5532
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران نرم افزار 60 5779 7939
دانشگاه یزد نرم افزار 30 6599 4745
دانشگاه یزد فناوري اطلاعات 30 6570 4771
دانشگاه قم نرم افزار 40 7729 6109
دانشگاه صنعتی شیراز فناوري اطلاعات 25 5511 3574 1906
دانشگاه اراک نرم افزار-- 25 10149 7923
دانشگاه كاشان نرم افزار 38 7480 5009
دانشگاه مازندران - بابلسر نرم افزار--نوبت دوم 5 9537
دانشگاه بوعلی سینا - همدان 40 7985 5868
دانشگاه تهران (محل تحصیل فومن گیلان) فناوري اطلاعات-- 30 8025 6283 1952
دانشگاه تبریز فناوري اطلاعات--نوبت دوم 12 8124
دانشگاه سمنان فناوري اطلاعات 25 9287 6985
دانشگاه مازندران - بابلسر فناوري اطلاعات 20 7535 8473
دانشگاه صنعتی قم معماري سيستم هاي كامپيوتري 25 8308 4140
دانشگاه شهید باهنر - كرمان نرم افزار 25 6476 3194
دانشگاه مازندران - بابلسر نرم افزار 20 10309 7493
دانشگاه سمنان نرم افزار 25 8762 6348
دانشگاه كاشان نرم افزار--نوبت دوم 7 8499
دانشگاه اراک نرم افزار-- --نوبت دوم 10 12427 10602
دانشگاه زنجان نرم افزار 70 12078 10257 2827
دانشگاه مازندران - بابلسر فناوري اطلاعات--نوبت دوم 5 9461
دانشگاه شهید باهنر - كرمان فناوري اطلاعات 25 9519 4523
دانشگاه شاهرود نرم افزار 40 12258 10162 3284
دانشگاه صنعتی بابل نرم افزار--نوبت دوم 15 8563
دانشگاه شهید چمران اهواز نرم افزار 32 10652 9613 3311
دانشگاه صنعتی بابل معماري سيستم هاي كامپيوتري 20 9840 7643
دانشگاه پیام نور تهران - تهران شمال نرم افزار--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 16479
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز نرم افزار 45 13365 3625
دانشگاه سمنان فناوري اطلاعات--نوبت دوم 10 12832
دانشگاه سمنان نرم افزار--نوبت دوم 10 12270 12289
دانشگاه گلستان - گرگان نرم افزار 20 12675 4500
دانشگاه تبریز معماري سيستم هاي كامپيوتري--نوبت دوم 12 10447
دانشگاه ارومیه نرم افزار 50 15290 13930 5049
موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) نرم افزار-- 60 13772 25938
دانشگاه اردکان نرم افزار 20 12556 11449
دانشگاه شهرکرد نرم افزار 29 9287 7583
موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) فناوري اطلاعات 50 13052 23518
دانشگاه سمنان معماري سيستم هاي كامپيوتري 25 13499 11669
دانشگاه صنعتی همدان فناوري اطلاعات 35 11665 9656
دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل رودسر) نرم افزار-- 40 13567 11519 3672
موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) نرم افزار 60 12270 20097 6822
دانشگاه شاهرود فناوري اطلاعات--نوبت دوم 10 17406
دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل فناوري اطلاعات 35 13549 12298 4839
موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) فناوري اطلاعات 60 12795 23671 10250
دانشگاه شاهرود نرم افزار--نوبت دوم 10 15287
مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان فناوري اطلاعات 35 13269 4458
دانشگاه صنعتی بابل معماري سيستم هاي كامپيوتري--نوبت دوم 15 13397 10961
دانشگاه صنعتی ارومیه فناوري اطلاعات 25 15344 14193
دانشگاه صنعتی همدان معماري سيستم هاي كامپيوتري 35 11708 5435
دانشگاه خلیج فارس - بوشهر نرم افزار 44 14941 14783 7143
دانشگاه اردکان نرم افزار--نوبت دوم 5
دانشگاه بیرجند نرم افزار 40 15645 14321 6244
دانشگاه پیام نور تهران - تهران شمال فناوري اطلاعات--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 20276
دانشگاه فرزانگان سمنان(ویژه خواهران) فناوري اطلاعات 40 19315 16696
دانشگاه علم وفناوری مازندران-بهشهر نرم افزار 40 13259 6412
دانشگاه صنعتی ارومیه فناوري اطلاعات--نوبت دوم 10 16962 15255
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز فناوري اطلاعات 45 14472 10648 1759
دانشگاه آیت اله حایری - میبد فناوري اطلاعات 32 11844
دانشگاه رازی کرمانشاه نرم افزار 40 13430 12384 4604
دانشگاه كردستان - سنندج نرم افزار 35 15788 4585
دانشگاه شهید باهنر - كرمان معماري سيستم هاي كامپيوتري 25 12628
دانشگاه شاهرود فناوري اطلاعات 40 13621 11628 4999
دانشگاه دامغان نرم افزار 40 17446 15275
دانشگاه لرستان - خرم آباد نرم افزار 30 19430 18576 6115
دانشگاه شاهرود رايانش امن 35 17643 18090 5026
موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) نرم افزار 60 11566 22645
موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران (ویژه خواهران) فناوري اطلاعات 60 13891 25996
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل نرم افزار 30 12571 4328
دانشگاه حكیم سبزواری - سبزوار معماري سيستم هاي كامپيوتري 32 19739
مركز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا نرم افزار 60 16664 12766
دانشگاه بجنورد نرم افزار 45 19524 21621 9319
مركز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا فناوري اطلاعات 60 16858 15050 6027
دانشگاه صنعتی شیراز فناوري اطلاعات--بومي استان بوشهر --مناطق محروم 3
دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل تویسركان) فناوري اطلاعات-- 40 20156 18700 7879
دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول 45 17499 7090
دانشگاه صنعتی ارومیه نرم افزار 25 17407 15389 5864
دانشگاه آیت اله حایری - میبد نرم افزار 32 15011 16086
موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران (ویژه خواهران) نرم افزار 60 14400 24410
دانشگاه سمنان معماري سيستم هاي كامپيوتري--نوبت دوم 10 24997
دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان نرم افزار 40 19607 7834
موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران (ویژه خواهران) معماري سيستم هاي كامپيوتري 60 15385 26162
دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری - مرکز شهركرد نرم افزار--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 60662
دانشگاه فرزانگان سمنان(ویژه خواهران) نرم افزار 40 19714 18269 9063
موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل دماوند) فناوري اطلاعات-- 50 20306 36624
دانشگاه غیرانتفاعی علم وهنر- یزد نرم افزار--محل تحصيل يزد --غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي 60 25042
دانشگاه بناب نرم افزار 45 19169 19185 8078
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء - بهبهان نرم افزار 15
دانشگاه تربت حیدریه نرم افزار 30 26708 11856
دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد فناوري اطلاعات 60 23423
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس معماري سيستم هاي كامپيوتري--نوبت دوم 8
دانشگاه فسا فناوري اطلاعات 20
دانشگاه گلستان - گرگان نرم افزار--نوبت دوم 10 15024
دانشگاه تبریز (محل تحصیل میانه) فناوري اطلاعات-- 34 19524 18773 7913
دانشگاه علم وفناوری مازندران-بهشهر معماري سيستم هاي كامپيوتري--نوبت دوم 12 18715
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراك فناوري اطلاعات--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 45138
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس معماري سيستم هاي كامپيوتري 22 17847
مركز اموزش عالی محلات نرم افزار 30 21658 20702
دانشگاه رازی کرمانشاه معماري سيستم هاي كامپيوتري 40 15125 7913
دانشگاه ملایر نرم افزار 45 18923 16893 6874
دانشگاه صنعتی كرمانشاه فناوري اطلاعات 45 17529 18298 6879
دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل علی آباد كتول) نرم افزار-- 20 17469
موسسه غیرانتفاعی تعالی - قم فناوري اطلاعات 60 40499
دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان فناوري اطلاعات 25 20150
دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان نرم افزار 25 19315 9540
دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد نرم افزار 60 20853 30896 30889
دانشگاه فسا فناوري اطلاعات--نوبت دوم 10 25334
دانشگاه صنعتی ارومیه نرم افزار--نوبت دوم 10 16127
دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان فناوري اطلاعات 40 21765 7778
دانشگاه تبریز (محل تحصیل میانه) فناوري اطلاعات-- --نوبت دوم 21 22156 20960 8918
مركز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا فناوري اطلاعات--نوبت دوم 50 21769 18298
دانشگاه صنعتی سیرجان معماري سيستم هاي كامپيوتري--نوبت دوم 15
دانشگاه آیت الله بروجردی - بروجرد نرم افزار 50 17661 20483 8590
مجتمع آموزش عالی گناباد نرم افزار 25 17901
موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل دماوند) نرم افزار 60 20208 44435
دانشگاه صنعتی بیرجند نرم افزار 45 21537 25683 10129
دانشگاه گنبد (محل تحصیل مینودشت) نرم افزار-- 30 21663 9006
دانشگاه بیرجند معماري سيستم هاي كامپيوتري 40 22188 26173 9746
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان نرم افزار 30 18953 8327
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصیل میناب) نرم افزار-- 25 28383
دانشگاه علم وفناوری مازندران-بهشهر معماري سيستم هاي كامپيوتري 40 17367 18151 6822
دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان فناوري اطلاعات 50 29263 30483 13429
دانشگاه جهرم نرم افزار 30 22800 22179
دانشگاه صنعتی بیرجند فناوري اطلاعات 45 22515 26514 11346
مركز آموزش عالی شهید مدرس - شهرضا نرم افزار 45 19548 18345
دانشگاه علم وفناوری مازندران-بهشهر نرم افزار--نوبت دوم 12 17770 16478
دانشگاه پیام نور تهران - واحد شهر جدید پردیس نرم افزار--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 34545
دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل كیش) فناوري اطلاعات--پرديس خودگردان 30 28834
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء - بهبهان نرم افزار--نوبت دوم 10 22854
دانشگاه زابل نرم افزار 35
دانشگاه ایلام نرم افزار 30 20176 10416
دانشگاه شاهرود رايانش امن--نوبت دوم 10 26660
دانشگاه كوثر بجنورد (ویژه خواهران) نرم افزار 45 33780 16167
موسسه غیرانتفاعی بینش و دانش محمدیه قزوین نرم افزار 60 52083
دانشگاه فسا نرم افزار 20 20552
دانشگاه دامغان نرم افزار--نوبت دوم 20 18566 33596
دانشگاه صنعتی كرمانشاه معماري سيستم هاي كامپيوتري 45 21702 9394
دانشگاه پیام نور تهران - واحد ری نرم افزار--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 28247 34564
موسسه غیرانتفاعی ایوانکی نرم افزار 60 24910 37926
دانشگاه سلمان فارسی - كازرون فناوري اطلاعات 30 22379 20991 9942
دانشگاه پیام نور تهران - تهران شمال معماري سيستم هاي كامپيوتري--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 27504
دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان نرم افزار 50 26922 28183 12626
موسسه غیرانتفاعی اكباتان - قزوین نرم افزار 60 42286 50479
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان فناوري اطلاعات 30 21808
دانشگاه ایلام فناوري اطلاعات 30 19765 23277 11509
موسسه غیرانتفاعی ایوانکی فناوري اطلاعات 60 25623 49303 23354
دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان فناوري اطلاعات--نوبت دوم 25 29245
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل نرم افزار--نوبت دوم 15 16052
دانشگاه پیام نور قم - مرکز قم (محل تحصیل خواهران «پردیسان» و برادران «ساختمان شماره 2») نرم افزار--محل تحصيل خواهران (پرديسان) و برادران (ساختمان شماره 2) --پيام نور-سوابق تحصيلي 40 20630
دانشگاه خلیج فارس - بوشهر نرم افزار--بومي استان بوشهر --مناطق محروم 6
دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل الشتر) فناوري اطلاعات-- 40 26935 13077
دانشگاه پیام نور تهران - واحد شهریار فناوري اطلاعات--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 32041
دانشگاه غیرانتفاعی علم وهنر- یزد فناوري اطلاعات--محل تحصيل يزد --غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي 60 35148
دانشگاه حكیم سبزواری - سبزوار معماري سيستم هاي كامپيوتري--نوبت دوم 8
مركز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا نرم افزار--نوبت دوم 50 20265 27779 16258
دانشگاه فرزانگان سمنان(ویژه خواهران) فناوري اطلاعات--نوبت دوم 40 31194 33960
دانشگاه پیام نور تهران - واحد شهریار نرم افزار--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 36005
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریز نرم افزار--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 31485
موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم فناوري اطلاعات 60 38896 56736
مركز آموزش عالی شهید مدرس - شهرضا نرم افزار--نوبت دوم 20 23496 24024
دانشگاه پیام نور قزوین - مرکز قزوین نرم افزار--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 13773
موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک نرم افزار 60 40656
دانشگاه صنعتی سیرجان نرم افزار 50 28400 12237
دانشگاه تهران (محل تحصیل كیش) نرم افزار--پرديس خودگردان 30 20911 56224 22518
دانشگاه صنعتی بیرجند فناوري اطلاعات--نوبت دوم 35 41657
دانشگاه پیام نور تهران - واحد رباط كریم نرم افزار--محل تحصيل پرند --پيام نور-سوابق تحصيلي 40 29580
دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور فناوري اطلاعات--غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي 60 37850
مجتمع آموزش عالی گناباد فناوري اطلاعات 25
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان معماري سيستم هاي كامپيوتري 30 24922
موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنكابن فناوري اطلاعات--غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي 60 38688
موسسه غیرانتفاعی تعالی - قم نرم افزار--غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي 60 43403
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز شیراز نرم افزار--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 27323
دانشگاه فرزانگان سمنان(ویژه خواهران) نرم افزار--نوبت دوم 40 26041 39344 13128
مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین نرم افزار--نوبت دوم 40 48790 23222
دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل پلدختر) نرم افزار-- 40 28849 14398
دانشگاه پیام نور تهران - مرکز دماوند فناوري اطلاعات--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 35154
دانشگاه صنعتی سیرجان معماري سيستم هاي كامپيوتري 50 31826 17497
دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل جم) نرم افزار-- 50 25056 10759
دانشگاه پیام نور تهران - واحد رباط كریم (محل تحصیل پرند) فناوري اطلاعات-- 40 27597 32802
دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل نرم افزار 60 43941 49708
دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد معماري سيستم هاي كامپيوتري--غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي 60 42286
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهان نرم افزار--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 32346 26405
موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیك نرم افزار 60 38931
مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین نرم افزار 60 33800 18433
دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل الشتر) نرم افزار-- 40 27684
دانشگاه آیت الله بروجردی - بروجرد نرم افزار--نوبت دوم 10
دانشگاه جهرم فناوري اطلاعات 25 23621 10270
دانشگاه پیام نور تهران - مرکز دماوند نرم افزار--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 42776
دانشکده كشاورزی و دامپروری تربت جام نرم افزار 30 33875 19372
دانشگاه پیام نور تهران - واحد شهر جدید پردیس فناوري اطلاعات--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 34090
دانشگاه صنعتی سیرجان فناوري اطلاعات--نوبت دوم 15 33038
موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین نرم افزار 60 33894 37143 19294
مرکز آموزش عالی لار فناوري اطلاعات 30 29191
موسسه غیر انتفاعی مجازی فاران - تهران فناوري اطلاعات 120 47834
موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک فناوري اطلاعات 60 39967 46726 27302
دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل پلدختر) فناوري اطلاعات-- 40 32631 17393
دانشگاه پیام نور كردستان - مرکز سنندج نرم افزار--پيام نور-سوابق تحصيلي 40
دانشگاه پیام نور تهران - واحد لواسانات فناوري اطلاعات--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 48981
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز ارومیه نرم افزار--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 45925
موسسه غیرانتفاعی پویش - قم نرم افزار 60 49173
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز خوی فناوري اطلاعات--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 28740
دانشگاه بزگمهر قاینات شبانه 20
دانشگاه صنعتی سیرجان فناوري اطلاعات 50 30305 14695
دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان فناوري اطلاعات 60 37645 44435
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز خوی نرم افزار--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 51136
دانشگاه پیام نور تهران - واحد لواسانات نرم افزار--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 43728
دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد نرم افزار 60 35470
دانشگاه فسا نرم افزار--نوبت دوم 10
موسسه غیر انتفاعی مجازی رایانه ای - تهران فناوري اطلاعات--دوره مجازي 120 41378
موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار نرم افزار 60 40469 61858
موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین نرم افزار 60 43643 53627
مركز آموزش عالی كاشمر 70 36215 18561
دانشگاه صنعتی سیرجان نرم افزار--نوبت دوم 15 33842
موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم نرم افزار 60 39718 47383
مركز اموزش عالی محلات نرم افزار--نوبت دوم 15 31078
دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان فناوري اطلاعات--نوبت دوم 15 18299
دانشگاه پیام نور گیلان - مرکز رشت نرم افزار--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 42645
مجتمع آموزش عالی سراوان فناوري اطلاعات 40
دانشگاه پیام نور البرز - مرکز كرج فناوري اطلاعات--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 34346 16002
دانشگاه پیام نور تهران - واحد ری فناوري اطلاعات--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 31904 43568
دانشگاه بزگمهر قاینات 40 26078 38163 16465
دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان نرم افزار--نوبت دوم 25 24858 13265
دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان نرم افزار 60 32692 57930
دانشگاه پیام نور همدان - مرکز همدان نرم افزار--پيام نور-سوابق تحصيلي 40
دانشگاه پیام نور البرز - واحد هشتگرد فناوري اطلاعات--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 50453 55275
مجتمع آموزش عالی بم فناوري اطلاعات 35 33069 15781
دانشکده كشاورزی و دامپروری تربت جام نرم افزار--نوبت دوم 20
موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز نرم افزار 60 48694
دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان نرم افزار--نوبت دوم 10
دانشگاه پیام نور تهران - مرکز ورامین فناوري اطلاعات--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 47502 31173
موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین نرم افزار 60 52870 64027
دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد فناوري اطلاعات 50 44385
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل خاش) نرم افزار-- 40 30937 15104
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز آران و بیدگل نرم افزار--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 37417
دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد معماري سيستم هاي كامپيوتري--غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي 60
دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل تویسركان) فناوري اطلاعات-- --نوبت دوم 10 23959
دانشگاه زابل فناوري اطلاعات 35
موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا- گرمسار نرم افزار 60 42437
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصیل میناب) نرم افزار-- --نوبت دوم 10 32204
دانشگاه پیام نور البرز - مرکز كرج نرم افزار--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 23187 26209
دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان نرم افزار--نوبت دوم 15 35535
دانشگاه فناوریهای نوین سبزوار - حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) فناوري اطلاعات 40 17936
دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل نرم افزار 60 43799 60768
دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان معماري سيستم هاي كامپيوتري 60 45549 53686
دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد فناوري اطلاعات--محل تحصيل پرديس خواهران رضوان 50 41064
دانشگاه صنعتی سیرجان رايانش امن 60 34564 18166
دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد نرم افزار--غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي 50 45998
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز شیراز فناوري اطلاعات--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 42297
موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین فناوري اطلاعات 60 46153 56279
دانشگاه پیام نور تهران - مرکز ورامین نرم افزار--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 24483
دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد نرم افزار--محل تحصيل رضوان --غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي 50 47166
دانشگاه پیام نور البرز - واحد هشتگرد نرم افزار--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 48551 48711
دانشگاه پیام نور ایلام - مرکز ایلام فناوري اطلاعات--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 28447
موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین فناوري اطلاعات 60 46842 53732
موسسه غیرانتفاعی اكباتان - قزوین فناوري اطلاعات 60 45875
دانشگاه زابل فناوري اطلاعات--نوبت دوم 15 45449
موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین نرم افزار 60 47707
دانشگاه پیام نور تهران - واحد فیروزكوه نرم افزار--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 46360
دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان نرم افزار 60 35221 43902
دانشگاه صنعتی بیرجند نرم افزار--نوبت دوم 35 34300 21777
دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل فناوري اطلاعات 60 18490 51119 32878
موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی - خوزستان نرم افزار 60 47974
دانشگاه پیام نور همدان - مرکز ملایر نرم افزار--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 63209
دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد فناوري اطلاعات 60 39118
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریز فناوري اطلاعات--پيام نور-سوابق تحصيلي 40
موسسه غیر انتفاعی مجازی ایرانیان - تهران فناوري اطلاعات--دوره مجازي 120 50387 50876 16335
دانشگاه پیام نور تهران - مرکز پاکدشت نرم افزار--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 45976
دانشگاه شیراز فناوري اطلاعات--سوابق تحصيلي مجازي 120 44005 51186 31734
دانشگاه ولایت - ایرانشهر نرم افزار 35 20858
موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فناوري اطلاعات 60 48705
دانشگاه پیام نور البرز - واحد گرمدره فناوري اطلاعات--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 39644
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهان فناوري اطلاعات--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 38163
دانشگاه پیام نور كرمان - مرکز كرمان فناوري اطلاعات--پيام نور-سوابق تحصيلي 40
موسسه غیرانتفاعی پویش - قم فناوري اطلاعات 60 51297 63222
دانشگاه پیام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه فناوري اطلاعات--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 60263
موسسه غیرانتفاعی پارسیان - قزوین بیدستان نرم افزار 60 50954 35908
موسسه غیرانتفاعی مهراستان - آستانه اشرفیه نرم افزار--غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي 60 24383
دانشگاه ولایت - ایرانشهر نرم افزار--نوبت دوم 15 25381
موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان نرم افزار--غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي 60 52685
دانشگاه پیام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه نرم افزار--پيام نور-سوابق تحصيلي 40
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز مراغه نرم افزار--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 51153
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز ارومیه معماري سيستم هاي كامپيوتري--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 50683
موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس نرم افزار--غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي 60
دانشگاه شیراز نرم افزار--سوابق تحصيلي مجازي 120 46068 64962 16559
دانشگاه پیام نور تهران - واحد ملارد نرم افزار--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 46421
موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز نرم افزار--غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي 60 33119
دانشگاه پیام نور زنجان - مرکز زنجان نرم افزار--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 53475
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز نطنز نرم افزار--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 40446
دانشگاه پیام نور گیلان - مرکز صومعه سرا فناوري اطلاعات--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 32341
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز ارومیه فناوري اطلاعات--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 34283
موسسه غیرانتفاعی پارسیان - قزوین بیدستان فناوري اطلاعات 60 52476
دانشگاه پیام نور همدان - مرکز همدان فناوري اطلاعات--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 47312
دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد رايانش امن--غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي 60 46068
دانشگاه پیام نور اردبیل - مرکز اردبیل فناوري اطلاعات--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 52470
دانشگاه پیام نور همدان - مرکز تویسركان فناوري اطلاعات--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 66373
موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک فناوري اطلاعات 60 48156 47464
موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز فناوري اطلاعات 60 52925
دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل فناوري اطلاعات 60 37327 47761 16620
موسسه غیرانتفاعی مهراستان - آستانه اشرفیه فناوري اطلاعات--غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي 60
موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی - خوزستان فناوري اطلاعات 60 56805
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز اهواز نرم افزار--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 64267
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز بناب نرم افزار--پيام نور-سوابق تحصيلي 40
موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی - رشت فناوري اطلاعات 60 45523 63955
دانشگاه پیام نور هرمزگان - مرکز بندرعباس فناوري اطلاعات--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 56894
دانشگاه پیام نور اردبیل - مرکز اردبیل نرم افزار--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 55466
موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیك نرم افزار 60 45391
مجتمع آموزش عالی بم فناوري اطلاعات--نوبت دوم 15 22123
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراك نرم افزار--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 46195
موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت نرم افزار--غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي 60 32985 33608
موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز نرم افزار--غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي 60 50645
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز دزفول نرم افزار--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 39881
دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری - مرکز شهركرد فناوري اطلاعات--پيام نور-سوابق تحصيلي 40
موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد نرم افزار--غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي 60 41682
موسسه غیرانتفاعی ایمان واندیشه- ملایر نرم افزار--غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي 60
دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور نرم افزار--غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي 60
مجتمع آموزش عالی سراوان فناوري اطلاعات--نوبت دوم 30
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز دزفول فناوري اطلاعات--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 66662
موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد نرم افزار--غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي 60 40608
دانشگاه زابل نرم افزار--نوبت دوم 15
 

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی عمران

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه صنعتی شریف - تهران 90 229 187
دانشگاه تهران 90 487 336
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 70 709 512
دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران 50 973 669 249
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران 65 1366 920 440
دانشگاه فردوسی - مشهد 35 1222 1150
دانشگاه شهید بهشتی - تهران 40 1547 1114
دانشگاه فردوسی - مشهد شبانه 5 1819
دانشگاه صنعتی اصفهان 70 2035 1400 383
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران (رشته های آزاد) شبانه 15 2837
دانشگاه الزهرا(س) - تهران 25 2782 1909
دانشگاه تهران نقشه برداري 40 1658 1302 503
دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل كرج) 30 2035 1311
دانشگاه اصفهان 30 2779 1766
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین 35 3290 2291
دانشگاه شاهد - تهران 20 2683
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران نقشه برداري 35 2234 1477 636
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران (رشته های آزاد) نقشه برداري--نوبت دوم 15 3747
دانشگاه شیراز 25 2567 1429 959
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) بومي استان مازندران 3 2823
دانشگاه تبریز 60 4631 3175 1037
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران (رشته های آزاد) نقشه برداري 15 2770 2312
دانشگاه صنعتی شریف - تهران پرديس خودگردان 30 3695 6173
دانشگاه صنعتی بابل 45 5080 2948 910
دانشگاه گیلان - رشت 40 5177 3266
دانشگاه بوعلی سینا - همدان 30 5455 3675
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران 60 4647 5114 3258
دانشگاه كاشان 25 4936 3259
دانشگاه اصفهان نقشه برداري 30 4274 2948 1070
دانشگاه یزد 70 5433 3550
دانشگاه تبریز نقشه برداري-- 18 5284 5040
دانشگاه شهید بهشتی - تهران شبکه هاي آب و فاضلاب--محل تحصيل فني مهندسي شهيد عباسپور 30 2866 3501 1320
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) بومي استان فارس 5 5362
دانشگاه صنعتی قم 40 5497 3711
دانشگاه تبریز --نوبت دوم 32 6575 5566
دانشگاه شهید باهنر - كرمان 45 6084 4311 1694
دانشگاه سمنان 45 6827 4395 1381
آموزشکده محیط زیست كرج- سازمان حفاظت محیط شبکه هاي آب و فاضلاب 30 6889 7133
دانشگاه زنجان 35 7065 4823 1145
دانشگاه قم 60 7638 5119
دانشگاه صنعتی بابل شبانه 35 8323 5854
دانشگاه شهرکرد 27 6580 5752
دانشگاه كاشان شبانه 5
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران پرديس خودگردان 30 4710 11894 4844
دانشگاه اراک 50 7791 5380
دانشگاه مازندران - بابلسر 40 7454 4950 2265
دانشگاه صنعتی سهند - تبریز 30 7513 4935
دانشگاه بوعلی سینا - همدان شبانه 15 8197 5143
دانشکده فنی ومهندسی گرمسار 35 7522
دانشگاه شاهرود 60 7698 6403 1116
دانشگاه گلستان - گرگان 20 8040 7218 2149
دانشگاه كردستان - سنندج 35 6844 2488
دانشگاه ارومیه 55 9671 7546 2508
دانشگاه بیرجند 45 8252 6424 1997
دانشگاه شهید چمران اهواز 40 8040 6134 1876
دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل رودسر) 40 10228 7506 2811
دانشگاه مازندران - بابلسر شبانه 10 6911
دانشگاه صنعتی بابل نقشه برداري 30 9262 6854 2268
دانشگاه شهید چمران اهواز شبانه 5 6712
دانشگاه شهید باهنر - كرمان شبانه 10 6134
دانشگاه تفرش 50 10235 7657
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 22 8615 2601
دانشگاه صنعتی سهند - تبریز شبانه 15 9126 3701
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز 45 10117 7398 2095
دانشگاه تبریز (محل تحصیل مرند) نقشه برداري-- 24
دانشگاه زنجان نقشه برداري 40 11056 9587 3010
موسسه غیرانتفاعی معماری وهنرپارس-تهران 60 7027 12418
موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) 60 8074 15160 8121
دانشگاه اراک شبانه 20 7008
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 30 8812 3008
دانشگاه صنعتی ارومیه 20 11484 9510
دانشگاه بوعلی سینا - همدان(محل تحصیل كبودر آهنگ) 30 12976 11422 4369
دانشگاه اردکان شبانه 5
دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد 60 7318 16396 8479
دانشگاه حكیم سبزواری - سبزوار 35 9626 7723 2452
دانشگاه اردکان 20 10317 6591
مركز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا 60 11283 8361 3101
دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان 40 11340 10274 4246
دانشکده فنی ومهندسی گرمسار شبانه 35 10272
دانشگاه خلیج فارس - بوشهر 44 10142 8657 3824
دانشگاه حكیم سبزواری - سبزوار شبانه 8 9447
دانشگاه تفرش شبانه 7 11226
دانشگاه صنعتی اراك نقشه برداري 30 10572 8201
آموزشکده محیط زیست كرج- سازمان حفاظت محیط شبکه هاي آب و فاضلاب--نوبت دوم 15 9584
دانشگاه رازی کرمانشاه 45 9011 7791 1218
دانشگاه تبریز نقشه برداري-- --نوبت دوم 12 8944
دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد 60 11673 15394
دانشگاه صنعتی ارومیه شبانه 10 11000
دانشگاه علم وفناوری مازندران-بهشهر 40 12200 9867 3010
دانشگاه صنعتی بابل نقشه برداري--نوبت دوم 20 12188 10162
دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل علی آباد كتول) 20 13315 11352 3662
دانشگاه بجنورد 40 11994 9014 3812
دانشگاه تبریز (محل تحصیل مرند) 24 11617 8766
دانشگاه ملایر 45 11867
دانشگاه فسا 20 13161
موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) 60 10454 17145
دانشگاه دامغان 40 12724 9840 2762
دانشگاه پیام نور كردستان - مرکز سنندج 40 44688
دانشگاه صنعتی كرمانشاه 45 12144 10494 4016
دانشگاه ایلام 30 14819 6502
دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان شبانه 10 12561
دانشگاه تفرش نقشه برداري 50 14838 13315 5647
دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان نقشه برداري 20 16206 11401
دانشگاه تبریز (محل تحصیل مرند) نقشه برداري-- --نوبت دوم 16 16206
دانشگاه فسا شبانه 10 14878
دانشگاه تبریز (محل تحصیل مرند) --نوبت دوم 16 13499
دانشگاه پیام نور قم - مرکز قم (محل تحصیل خواهران «پردیسان» و برادران «ساختمان شماره 2») محل تحصيل خواهران (پرديسان) و برادران (ساختمان شماره 2) --پيام نور-سوابق تحصيلي 40 24346
دانشگاه مراغه شبانه 10 18049
دانشگاه سمنان شبانه 45 10626 15344
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء - بهبهان 15 4999
دانشگاه ارومیه (محل تحصیل خوی) 50 17861 16001 6801
دانشگاه شاهرود شبانه 30 10491 18838
دانشگاه گلستان - گرگان شبانه 10 9024
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل شبانه 15 13403 12261
دانشگاه بناب 40 15095 4879
دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان 50 14472 11499 4491
مركز اموزش عالی محلات 30 15731 14179
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء - بهبهان شبانه 10
دانشگاه كردستان - سنندج بومي استان كردستان --مناطق محروم 4
دانشگاه لرستان - خرم آباد 30 14494 11046 4730
دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول 60 14866 13506 4730
دانشگاه رازی کرمانشاه (محل تحصیل اسلام آبادغرب) 35 18163 7478
دانشگاه تفرش نقشه برداري--نوبت دوم 7 16508
دانشگاه تربت حیدریه 40 18084 14744 6270
دانشگاه صنعتی بیرجند 70 15263 13626 4953
موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد 60 19536 22046
دانشگاه مراغه 35 15795 13463 5230
دانشگاه یاسوج 35 11673 8738 8121
دانشگاه زنجان شبانه 35 10723 11855
دانشگاه بوعلی سینا - همدان(محل تحصیل كبودر آهنگ) --نوبت دوم 15 15776
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس شبانه 8 12549 5750
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 40 11830 4618
دانشگاه علم وفناوری مازندران-بهشهر شبانه 12 11830
دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل علی آباد كتول) --نوبت دوم 10 12498
دانشگاه بیرجند شبانه 20 11645 6147
دانشگاه بجنورد نقشه برداري 45 16918 7196
مركز اموزش عالی محلات شبانه 15 17162 21898
دانشگاه صنعتی سیرجان 60 17221 14330 8066
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهان 40 26428
مركز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا شبانه 50 14355 22529 11446
موسسه غیرانتفاعی ایوانکی 60 15786 32555 15118
دانشگاه پیام نور تهران - تهران شمال نقشه برداري--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 22534
دانشگاه آیت الله بروجردی - بروجرد 55 14982 17253 7610
دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل 60 22515 21130 13904
موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد 60 24929 24858
دانشگاه بزگمهر قاینات شبانه 20 26209 12612
دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل كیش) پرديس خودگردان 30 18120 21215 18394
مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین 60 22282 9632
دانشگاه پیام نور تهران - تهران شمال 40 15169
دانشگاه تربت حیدریه شبانه 10
مجتمع آموزش عالی گناباد 23 22282 21073 9006
دانشگاه دامغان شبانه 20 15273 24166
دانشگاه صنعتی بیرجند شبانه 20 19466 19499
دانشگاه غیرانتفاعی علم وهنر- یزد 60 28992
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریز 40 22091
موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین 60 23795 24750 14059
دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول نقشه برداري 40 15658 6471
دانشگاه صنعتی سیرجان نقشه برداري 60 20620 8820
دانشکده كشاورزی و دامپروری تربت جام 30 21729 10045
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان شبانه 10 15811
دانشگاه بزگمهر قاینات 40 23910 21002 10355
موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین 60 23169 22490 10250
دانشگاه صنعتی سیرجان شبانه 60 24032 24358
دانشگاه پیام نور البرز - مرکز كرج 40
دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان شبانه 15 16795 16229
موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا- گرمسار 60 34667 50431
دانشگاه جیرفت شبانه 15 31091 11388
دانشگاه جیرفت 20 16161 7428
مرکز آموزش عالی استهبان 40 18120 17123
دانشگاه پیام نور تهران - واحد ری 40 18179
موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد 60 36747 39842
موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد 60 53797
دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان 60 16352 24561 12766
موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک 60 24087 24488 9628
دانشگاه پیام نور زنجان - مرکز زنجان 40 37942
موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان 60 53018
موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار 60 28825
دانشکده كشاورزی و دامپروری تربت جام شبانه 20
موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین 60 28572 30427 12612
موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی - رشت 60 32568 46319 17688
موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان 60 26179 43289
دانشگاه آیت الله بروجردی - بروجرد شبانه 10 18593
موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم 60 25106 23558
دانشگاه پیام نور اردبیل - مرکز اردبیل 40 32752
دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد نقشه برداري 60 26364
دانشگاه زابل 35 22379 22529 6466
دانشگاه ولایت - ایرانشهر 35 25759 14536
دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل 60 16422 25105 14289
موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک 60 28806 32407 18723
مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین شبانه 40 25960 30740 15349
موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنكابن 60 48334 19928
موسسه غیرانتفاعی پویش - قم 60 28366 29176 16731
دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان نقشه برداري--نوبت دوم 20 17656 19831
دانشگاه صنعتی سیرجان نقشه برداري--نوبت دوم 60 32752 15577
دانشگاه پیام نور همدان - مرکز همدان 40 40911
موسسه غیرانتفاعی عمران وتوسعه-همدان 60 45429
موسسه غیرانتفاعی حكمت - قم 60 35303 34467
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز ارومیه 40 32764
موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه 60 61782 19740
موسسه غیرانتفاعی سردارجنگل - رشت 60 26087 37612
موسسه غیرانتفاعی پویش - قم نقشه برداري 60 38708 47367
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 35 19855 19023 7558
دانشگاه پیام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه 40 31533
موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار 60 47091
موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر 60
موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد 60 33586
موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد 60 28866 34573
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراك 50 40215
موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه 60 34090 37106
دانشگاه زابل شبانه 15
موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت 60 40998 23420
موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه 60 43890 58740
موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج 60
موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه 60 43890 46779
دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل نقشه برداري 60 33719 48444
موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین نقشه برداري 60 37790 44994 22546
مجتمع آموزش عالی سراوان 40 23496 38196 21719
موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی همدان 60 48390 61078
دانشگاه ولایت - ایرانشهر شبانه 15
موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان 60 41501 26546
موسسه غیرانتفاعی پارسیان - قزوین بیدستان 60 32881 38879 17986
موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا- گرمسار نقشه برداري 60 50783
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز اهواز 40 49378
موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان 60 48681 58193
موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی - خوزستان 60 36072 23173
موسسه غیرانتفاعی شاهرود - شاهرود 60 45279
دانشگاه پیام نور هرمزگان - مرکز بندرعباس 40 52271
موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان 60 31485 42924
موسسه غیرانتفاعی علامه حلی - چالوس 60 38630
موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز 60 26031 40446 22293
موسسه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان 60 43601
موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان 60
موسسه غیرانتفاعی حكمت - قم نقشه برداري 60 46068 52831
موسسه غیرانتفاعی سینا - كاشان 60 45549 60523
موسسه غیرانتفاعی كمال - ارومیه 60 60691
موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود 60
دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور 60 41854 40176 24241
موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز 60 30986 39569 20107
موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان 60 59862 33242
موسسه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان نقشه برداري--غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي 60 43977
موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار نقشه برداري 60 48355 60691
موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان 60 48225 37926
دانشگاه پیام نور كرمان - مرکز كرمان 40 17168
موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل 60 43784 56614 20017
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز تیران 40
موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی - كرمانشاه 60 47786 30342
موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز 60 38357 28596
دانشگاه پیام نور ایلام - مرکز ایلام --پيام نور-سوابق تحصيلي 40 26726
موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری 60 47935
دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری - مرکز شهركرد 40 42203 14473
دانشگاه پیام نور مازندران - مرکز ساری 40 57770
موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز نقشه برداري 60 36143
موسسه غیرانتفاعی كادوس - رشت 60 32204 15440
موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری 60 51343 65482
موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان نقشه برداري 60 45680 50445 27338
دانشگاه پیام نور مازندران - مرکز بابل 40 48981
موسسه غیرانتفاعی كرمان - كرمان 60
موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت 60 58161 29399
موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس 60 46996
موسسه غیرانتفاعی عمران وتوسعه-همدان نقشه برداري 60 62858
موسسه غیرانتفاعی اترك- قوچان 60 35289 59905
موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد -فولاد شهراصفهان 60 49564 65185
مجتمع آموزش عالی سراوان شبانه 30 32955 42071
موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز 60 40326 33885
موسسه غیرانتفاعی كوشیار - رشت 60 40427 62882 35183
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز اهواز نقشه برداري 40 42398
دانشگاه پیام نور لرستان - مرکز خرم آباد 40 41040
موسسه غیرانتفاعی آمل 60 49914 63052
موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل 60 41275 49048
موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر 60 40326
موسسه غیرانتفاعی جامی - نجف آباد 60 52088 31482
موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل 60 41033 61675
موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر 60 50247
موسسه غیرانتفاعی نجف آباد - نجف آباد 60 49159
دانشگاه پیام نور خراسان شمالی - مرکز بجنورد 40
موسسه غیرانتفاعی مهر اروند آبادان 60 66291 38819
موسسه غیرانتفاعی سیمای دانش كوچصفهان رشت 60 32623
موسسه غیرانتفاعی شفق - تنكابن 60 50354
موسسه غیرانتفاعی امین - فولادشهر (اصفهان) 60 39826 52922
موسسه غیرانتفاعی مهراستان - آستانه اشرفیه 60 59173
موسسه غیرانتفاعی زاگرس - كرمانشاه 60 58859
موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی - رشت نقشه برداري 60 61078
موسسه غیرانتفاعی بعثت - كرمان 60 63702
موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان 60 51730
موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد 60 52938 23367
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز اوز 40
موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور 60
موسسه غیرانتفاعی علوم و فنون خوارزمی - قشم 60
موسسه غیرانتفاعی ساریان - ساری 60 62590
 

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی پزشکی

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران بيوالکتريک 35 845 647 296
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران بيومکانيک 35 1182 850 448
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران بيومتريال 35 1450 1050 500
دانشگاه اصفهان بيوالکتريک 25 1808 980
دانشگاه اصفهان بيومکانيک 25 2198 935
دانشگاه شاهد - تهران پزشکي باليني 25 4228 2364
دانشگاه صنعتی همدان بيوالکتريک 45 6297 4647 1488
دانشگاه شاهرود بيوالکتريک 35 7932 5407 1859
دانشگاه صنعتی سهند - تبریز بيوالکتريک 25 6389 4440 1031
دانشگاه صنعتی سهند - تبریز بيوالکتريک--نوبت دوم 10 9199 6206
دانشگاه پیام نور تهران - تهران شمال بيومتريال--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 22580
دانشگاه شاهرود بيوالکتريک--نوبت دوم 10 9898 15287
دانشگاه پیام نور تهران - تهران شمال پزشکي باليني--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 26594
دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد بيوالکتريک 60 17944 15060
موسسه غیرانتفاعی ایوانکی بيوالکتريک 60 21478 38283
دانشگاه پیام نور تهران - تهران شمال بيومکانيک--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 21602
دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد بيوالکتريک--محل تحصيل پرديس خواهران رضوان 50 19524 16681
موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین بيوالکتريک 60 26409 29056
دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان بيوالکتريک 60 22920 24706
موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم بيوالکتريک 60 28396 29964
موسسه غیرانتفاعی اكباتان - قزوین بيوالکتريک 60 30582 32290
دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد بيومتريال 60 23587 32471
دانشگاه صنعتی سهند _تبریز بيوالکتريک--سوابق تحصيلي مجازي 120 35028 42684 18141
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهان پزشکي باليني--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 31387
موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت بيومکانيک 60 35792 23552
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهان بيومتريال--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 27818
موسسه غیرانتفاعی پویش - قم بيوالکتريک 60 37396 36935
دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد بيوالکتريک-- 50 31387 41296
موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز بيوالکتريک 60 38769 33424 19928
دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل بيوالکتريک 60 34645 40929 20951
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهان بيومکانيک--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 26714 27967
موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار بيوالکتريک 60 30959 57368
موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز بيوالکتريک 60 41732 47207
موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان 60 41033 54104
دانشگاه غیرانتفاعی علم وهنر- یزد بيومتريال 60 44825 56934
موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان بيوالکتريک 60 58552
دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل بيوالکتريک 60 39490 40738
موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم بيومکانيک 60 37454 45033
دانشگاه پیام نور البرز - مرکز كرج پزشکي باليني--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 32735 24098
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز اهواز بيومکانيک 40 39254 19382
موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم بيومتريال 60 41033 40328
موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد بيوالکتريک 60 36642
موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی - اصفهان بيوالکتريک 60 38238 46449
موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل بيوالکتريک 60 50138 66712
موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری بيوالکتريک 60 58983 20984
دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور بيوالکتريک 60 45333 55724
موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان بيوالکتريک 60 47834 48117 31592
موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس بيوالکتريک 60 48252 61328
 

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی صنایع

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین منطقه 1 چارک پائین منطقه 2 چارک پائین منطقه 3
دانشگاه صنعتی شریف - تهران 70 505 523 155
دانشگاه تهران 30 655 597
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 65 979 741 369
دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران 50 1506 960 405
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران 40 1726 1259
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست) ايمني صنعتی 25 2378 2070
دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل كرج) 35 2637 1736
دانشگاه صنعتی اصفهان 65 2874 1856 885
دانشگاه فردوسی - مشهد 25 3165 1811
دانشگاه الزهرا(س) - تهران 40 3189 2341
دانشگاه فردوسی - مشهد شبانه 5 3522
دانشگاه صنعتی شیراز 25 4464 3043
دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) 20 4521 3192
دانشگاه تبریز 18 4159 3076
دانشگاه بوعلی سینا - همدان 20 5842 3814
دانشگاه یزد 35 6066 4211
دانشگاه تبریز شبانه 12 6345
دانشگاه صنعتی بابل 35 7174 4604
دانشگاه كاشان شبانه 5
دانشگاه تهران (محل تحصیل فومن گیلان) 30 7081 5021
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران 60 5346 6529 2123
دانشگاه قم 20 7492 4515
دانشگاه كاشان 25 6226
دانشگاه صنعتی قم 30 5959 4494
دانشکده فنی ومهندسی گرمسار 35 8368 5846
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران پرديس خودگردان 30 7330 11352
دانشگاه بوعلی سینا - همدان شبانه 10 6292
دانشگاه سمنان 30 8578 5790
دانشگاه صنعتی ارومیه 25 11711 9366 2827
دانشگاه شاهرود 40 9999 8323 2417
دانشگاه شهید باهنر - كرمان 40 6578 2103
دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل رودسر) 40 11233 9071 2514
دانشگاه اراک شبانه 10 10070
دانشگاه صنعتی بابل شبانه 20 10034 7340
دانشگاه اردکان 20 9597 7830
دانشکده فنی ومهندسی گرمسار شبانه 35 10970
دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان 30 9785 6596 2601
دانشگاه اراک 25 8520 6743
دانشگاه شهید باهنر - كرمان شبانه 10 7771
موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) 60 9368 18688 8734
موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) 50 9709 14523
دانشگاه علم وفناوری مازندران-بهشهر 40 13684 11119 3712
دانشگاه تفرش شبانه 7 13226
دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل تویسركان) 40 16410 13968 7303
دانشگاه سمنان شبانه 15 11015 17372
دانشگاه آیت اله حایری - میبد 32 13016 10839
موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران (ویژه خواهران) 60 9840 20006
دانشگاه دامغان 40 14298 11855 4163
دانشگاه تفرش 50 12670 10211
مركز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا 60 13684 10500
دانشگاه شاهرود شبانه 20 14045
دانشگاه صنعتی كرمانشاه 45 16284 14869 5666
دانشگاه علم وفناوری مازندران-بهشهر شبانه 12 12043
دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد 60 13372 37612 9501
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 22 12782
دانشگاه كردستان - سنندج 35 12490 5099
دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل تویسركان) --نوبت دوم 10
دانشگاه تهران (محل تحصیل كیش) پرديس خودگردان 30 20306 37500
دانشگاه صنعتی بیرجند 80 19873 18202 7850
دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل جم) 50 15244 6258
دانشگاه رازی کرمانشاه (محل تحصیل اسلام آبادغرب) 35 9025
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 35 17894 10158
مركز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا شبانه 50 16744 25547 14604
موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل دماوند) 50 14558 28585
مركز اموزش عالی محلات 30 17273 16490
دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان 45 20276 20176 8337
دانشگاه صنعتی ارومیه شبانه 10 11905
دانشگاه دامغان شبانه 20 16615 28691
دانشگاه تربت حیدریه 40 22703 21702
مرکز آموزش عالی لار 25 17928 8320
دانشگاه پیام نور تهران - واحد ری 40 23574 40388
مركز اموزش عالی محلات شبانه 15 18630 24358
دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد 60 20685 36286 29369
دانشگاه پیام نور تهران - تهران شمال 40 19609
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس شبانه 8 15275
موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین 60 23543 27659 9173
مركز اموزش عالی فیروزاباد شبانه 7
دانشگاه كردستان - سنندج بومي استان كردستان --مناطق محروم 4 13781
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریز 40 36278
دانشگاه فناوریهای نوین سبزوار - حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) 40 26209 11964
مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (وی‍ژه خواهران) شبانه 20 26644
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصیل میناب) 25 21604 7913
مركز اموزش عالی فیروزاباد 25 21308 16811 6580
موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک 60 26633 30791 12515
دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان 60 25182 28284
دانشگاه پیام نور اردبیل - مرکز اردبیل 40 44295
دانشگاه تربت حیدریه شبانه 10 30663
موسسه غیرانتفاعی ایوانکی 60 22202 46253 20142
دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان 60 20421 28530 19143
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه 40 47248
موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم 60 30810 32968
موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - كاشان 60 44627
موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی - كرمانشاه 60
دانشگاه فناوریهای نوین سبزوار - حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) شبانه 40 33071 45013
دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل 60 24144 28468 23683
دانشگاه پیام نور تهران - واحد شهریار 40
مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (وی‍ژه خواهران) 35 18628
مجتمع آموزش عالی بم 30 18279 11688
دانشگاه پیام نور تهران - واحد لواسانات 40 36155
موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین 60 29274 37040 12474
موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه 60 43210 44521
دانشگاه پیام نور قزوین - مرکز قزوین 40
مجتمع آموزش عالی گناباد 27 28833 12042
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز ارومیه 40 39881
مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین 60 27755 29005 12820
دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور 60 38053
موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد 60 50596
موسسه غیرانتفاعی كار (محل تحصیل قزوین) ايمني صنعتي-- 60 31754 33996 17523
دانشگاه پیام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه 40 40163
دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل 60 29839 30374 11020
موسسه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان 60 46800
دانشگاه پیام نور تهران - مرکز دماوند 40 36467 37911
دانشگاه پیام نور هرمزگان - مرکز بین المللی كیش 40
دانشگاه كوثر بجنورد (ویژه خواهران) 45 28833 11525
موسسه غیرانتفاعی آمل 60 48210
دانشگاه پیام نور زنجان - مرکز زنجان 40 48729
موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار 60 39184 51567
موسسه غیرانتفاعی پویش - قم 60 35959 40846
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصیل میناب) --نوبت دوم 10 23348
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز مشهد 40 29485
موسسه غیرانتفاعی كاسپین - البرز قزوین 60 38402 41379
دانشگاه پیام نور اصفهان - واحد كاشان 40 29664
دانشگاه پیام نور البرز - واحد هشتگرد 40 39170
دانشگاه پیام نور گیلان - مرکز تالش 40 19262
دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان شبانه 15 27525
دانشگاه پیام نور كرمان - مرکز سیرجان 40 50583
موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه 60 52961 63024
موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان 60 36361 44666 18141
موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد 60 50296
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل خاش) 40 30075 24790
دانشگاه غیرانتفاعی علم وهنر- یزد 60 36198
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز مرند 40 43757
دانشگاه پیام نور تهران - واحد رباط كریم محل تحصيل پرند --پيام نور-سوابق تحصيلي 40 30403
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز شیراز 40 23197
دانشگاه پیام نور كردستان - مرکز سنندج 40 52650
موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنكابن 60 28702
دانشگاه پیام نور گیلان - مرکز رشت 40 56894
دانشگاه پیام نور لرستان - مرکز الیگودرز 40 19078
دانشگاه صنعتی بیرجند شبانه 45 25647 29650 19000
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراك 40 45359
موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد 60 41866 59927
دانشگاه پیام نور گیلان - واحد لنگرود 40 61158
دانشگاه ولایت - ایرانشهر 35 29654 25286 22058
موسسه غیرانتفاعی زرندیه - زرندیه 60 41337
موسسه غیرانتفاعی كوثر قزوین 60 37936 43806
موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد -فولاد شهراصفهان 60 44880 54273 33440
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهان 40
مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین شبانه 40 43498 23497
دانشگاه پیام نور البرز - واحد ماهدشت 40 33586
موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان 60 50424
دانشگاه پیام نور سمنان - مرکز گرمسار 40 46703
موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز 60 42750
دانشگاه پیام نور هرمزگان - مرکز بندرعباس 40 56649
دانشگاه پیام نور قم - مرکز قم (محل تحصیل خواهران «پردیسان» و برادران «ساختمان شماره 2») محل تحصيل خواهران (پرديسان) و برادران (ساختمان شماره 2) --پيام نور-سوابق تحصيلي 40 43069
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز خوی 40 60075
موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز 60 41262 45599 20135
دانشگاه پیام نور البرز - واحد اشتهارد 40 58878 29565
موسسه غیرانتفاعی رهنما - اهواز 60 64223
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز دزفول 40 41756 26624
موسسه غیرانتفاعی مهراستان - آستانه اشرفیه 60 50386 19970
دانشگاه پیام نور همدان - مرکز همدان 40 46319
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - واحد جلفا 40 42266
موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت 60 39427 63024
دانشگاه پیام نور اصفهان - واحد مباركه 40
موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز 60 41920 63280 27109
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز شاهین شهر 40 27848
دانشگاه پیام نور تهران - مرکز ورامین 40 30429 52565
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز مراغه 40 46214
دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری - مرکز شهركرد 40 32093 26471
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز گلپایگان 40 49861
دانشگاه پیام نور كرمان - واحد زرند 40 17888
موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد 60 45074
دانشگاه پیام نور اصفهان - واحد خوراسگان 40 39925
موسسه غیرانتفاعی كوشیار - رشت 60
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز میانه 40
دانشگاه پیام نور همدان - مرکز بهار 40
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز جهرم 40
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز نجف آباد 40
دانشگاه ولایت - ایرانشهر شبانه 15
 

رتبه لازم برای قبولی رشته معماری

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین منطقه 1 چارک پائین منطقه 2 چارک پائین منطقه 3
دانشگاه شهید بهشتی - تهران 15 956 734
دانشگاه تهران 50 863 596
دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران 26 1305 885
دانشگاه هنر تهران (محل تحصیل كرج) 12 1866
دانشگاه هنر تهران (محل تحصیل كرج) --نوبت دوم 6
دانشگاه فردوسی - مشهد 25 2651 1350
دانشگاه تبریز 18 1567
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران (رشته های آزاد) شبانه 15 2704
دانشگاه یزد 25 2443 507
دانشگاه كاشان شبانه 4
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) بومي استان خراسان رضوي 5
دانشگاه هنر اصفهان 20 3347 2230
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) بومي استان اصفهان 6 524
دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران (دكتر شریعتی) شبانه 30 5103
دانشگاه كاشان 21 4533 3002
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین 30 3819 2518
دانشگاه مازندران - بابلسر 15 3926
دانشگاه صنعتی بابل 15 3201
دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران (دكتر شریعتی) 30 3489
دانشگاه شیراز 25 3522
دانشگاه بوعلی سینا - همدان 20 4886 3859
دانشگاه گیلان - رشت 30 6226 4046
دانشگاه قم 40 7100 4215
دانشگاه سمنان 10 4292
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران 60 5052 5956 2787
دانشگاه شهید باهنر - كرمان 24 4359
دانشگاه تبریز شبانه 12 6542
دانشگاه مازندران - بابلسر شبانه 15 6412
دانشگاه هنر اسلامی تبریز 25 8093 5456 1742
موسسه غیرانتفاعی معماری وهنرپارس-تهران 60 7330 11238
دانشگاه صنعتی بابل شبانه 10 7375
دانشگاه شاهرود 30 8025 6258
دانشگاه زنجان 35 9571 6578
دانشگاه گیلان - رشت شبانه 5
دانشگاه هنر اسلامی تبریز 25 11356 10399 3275
دانشکده فنی ومهندسی گرمسار 35 9280
دانشگاه گلستان - گرگان 20 8251
دانشگاه حكیم سبزواری - سبزوار 24 9002 5456 2949
دانشگاه شهید چمران اهواز 32 8353 7392 1707
دانشگاه رازی کرمانشاه 40 10113 3647
دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران 60 12108 8774 3295
دانشگاه سمنان شبانه 10 9651 14165
دانشکده فنی ومهندسی گرمسار شبانه 35 11655 12009
دانشگاه خلیج فارس - بوشهر 30 10695 8236 3437
دانشگاه ارومیه 50 13008 9636 3545
دانشگاه كردستان - سنندج بومي استان كردستان --مناطق محروم 4 11263
دانشگاه كردستان - سنندج 40 11708 3964
دانشگاه حكیم سبزواری - سبزوار شبانه 6 11558
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 30 13654 10370
دانشگاه بجنورد 40 13956 16138 3872
دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول 35 12864 4813
مركز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا 60 13989 11862 3956
دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد 60 14897 30633 16877
دانشگاه ملایر 50 14433 11962 6454
دانشگاه پیام نور تهران - تهران شرق 40 14333
موسسه غیرانتفاعی كسری - رامسر 60
دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد 60 15901 16410
موسسه غیرانتفاعی رسام - كرج 60 13078 17997 6518
دانشگاه بناب 30 15892 14858 5776
دانشگاه تهران (محل تحصیل كیش) پرديس خودگردان 30 15263 29499 12573
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل شبانه 15 14501
دانشگاه آیت الله بروجردی - بروجرد شبانه 6
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 15 9260 4986
دانشگاه شاهرود شبانه 15 11245 17479
دانشگاه آیت الله بروجردی - بروجرد 56 16337 20086 7618
مركز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا شبانه 50 17848 28026
موسسه غیرانتفاعی شفق - تنكابن 60
دانشگاه ایلام 30 16065 9576
دانشگاه زابل شبانه 15 22867
دانشگاه زابل 35 21319 24438 10768
دانشگاه پیام نور سمنان - مرکز سمنان 40 56894
موسسه غیرانتفاعی میرعماد - قزوین 60 42504 48241
دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان 60 17917 31908
موسسه غیرانتفاعی ایوانکی 60 18612 38196
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز ارومیه 40 29394
موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم 60 25042 27620
موسسه غیرانتفاعی كار (محل تحصیل قزوین) 60 29952 29379
دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان 60 20763 28691
موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین 60 24639 24139
موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک 60 31322 33038 15414
موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین 60 30947 37127 10148
موسسه غیرانتفاعی كوثر قزوین 60 41378 49943
موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد 60 33490
موسسه غیرانتفاعی علامه حلی - چالوس 60 49576
دانشگاه پیام نور قم - مرکز قم (محل تحصیل خواهران «پردیسان» و برادران «ساختمان شماره 2») 40 29718
دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل 60 26742 29788 7374
موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل 60 34932
موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین 60 34469 36988 12774
دانشگاه پیام نور كردستان - مرکز سنندج 40 45711
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - واحد اسكو 40
موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان 60 30267 44091
موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد 60 28726 34522
دانشگاه پیام نور مازندران - مرکز ساری 40 47293
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراك 50 36058
موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز 60 31215 32605 20135
دانشگاه پیام نور گیلان - مرکز رشت 40 21779 12338
موسسه غیرانتفاعی پویش - قم 60 34717 35098
دانشگاه پیام نور زنجان - مرکز زنجان 40 32392
موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا- گرمسار 60 47611
دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور 60 52485 61240
موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنكابن 60 31427
موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار 60 40643 45946
دانشگاه پیام نور همدان - مرکز همدان 40 35792
موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - كاشان 60 42804 38298
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز مشهد 40 31286
دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری - مرکز شهركرد 40 51383
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز دولت آباد 50 34294
موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین 60 37970 42601
موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری 60 60679
موسسه غیرانتفاعی امین - فولادشهر (اصفهان) 60 50340
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز شیراز 40 31574
موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه 60 42408
موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت 60 48873 56299
موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی - رشت 60 43956 47630
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریز 40 27698 30563
دانشگاه پیام نور همدان - مرکز بهار 40
موسسه غیرانتفاعی آمل 60 39644
دانشگاه پیام نور اصفهان - واحد كاشان 40 44073
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز شبستر 50 42089
موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز 60 40455
موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد 60 49076
موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان 60 44868 42071
موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز 60 36349 43275 26997
موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان 60 54004
موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی - خوزستان 60 36553 29336
دانشگاه پیام نور بوشهر - مرکز بوشهر 40 30397
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز بوكان 40
موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار 60 39945
موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان 60 50853
موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد 60 43878
دانشگاه پیام نور لرستان - مرکز خرم آباد 40 59862
دانشگاه پیام نور تهران - واحد رباط كریم 40 22267 16741
موسسه غیرانتفاعی بعثت - كرمان 60 45377
موسسه غیرانتفاعی حكمت - قم 60 40776 47060
موسسه غیرانتفاعی كارون - اهواز 60 60474 16495
موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد 60 50734
موسسه غیرانتفاعی نجف آباد - نجف آباد 60
موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس 60 54206
موسسه غیرانتفاعی عمران وتوسعه-همدان 60 65213
موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه 60 56861
دانشگاه پیام نور كرمان - مرکز كرمان 40 34501
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز تیران 40 55203
موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان 60 41530 63621
موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان 60 39560 56567 22284
موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز 60 43613
دانشگاه پیام نور هرمزگان - مرکز بندرعباس 40 51383
موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص ) - تبریز 60 45088 46962
موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز 60 47411
موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت 60 35907 58536
موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز 60 49795
دانشگاه پیام نور ایلام - مرکز ایلام 40 32683
موسسه غیرانتفاعی سردارجنگل - رشت 60
دانشگاه پیام نور كرمان - مرکز سیرجان 40 53167
دانشگاه پیام نور كرمان - مرکز رفسنجان 40 62168
دانشگاه پیام نور البرز - واحد هشتگرد 40 33176
 

رتبه لازم برای قبولی رشته معماری داخلی

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین منطقه 1 چارک پائین منطقه 2 چارک پائین منطقه 3
دانشگاه هنر تهران (محل تحصیل كرج) 8 2758 1738
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران 60 7247 8044 4945
دانشگاه هنرشیراز 17 6820 4771
موسسه غیرانتفاعی معماری وهنرپارس-تهران 60 9503 16127
دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران 60 11933 31043
موسسه غیرانتفاعی رسام - كرج 60 15573 21367
موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد 60 46421
موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد 60 41248
موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان 60
دانشگاه غیرانتفاعی علم وهنر- یزد محل تحصيل يزد --غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي 60 36624
موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا- گرمسار 60 49667
موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان 60 46732 31482
موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز 60 48380 24621
موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار 60 48798
موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز 60 53335
موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی - كرمانشاه 60 54441
دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل 60 44276 52092
موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل 60 62969
دانشگاه هنر تهران (محل تحصیل كرج) --نوبت دوم 4
 

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی نفت

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه صنعتی شریف - تهران 40 376 210 116
دانشگاه تهران 20 777 388 255
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 30 917 634 184
دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) بهره برداري از منابع نفت-- 30 1055 271
دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) مخازن هيدروكربوري-- 30 873 119
دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) حفاري و استخراج نفت-- 30 1690 1253 232
دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل آبادان) اکتشاف نفت-- 27 2341 1570 338
دانشگاه شیراز مخازن هيدروكربوري 40 3430 2522 660
دانشگاه تهران (محل تحصیل فومن گیلان) 30 4457 3192 725
دانشگاه صنعتی سهند - تبریز مخازن هيدروكربوري 27 5433 4146 1023
دانشکده فنی ومهندسی گرمسار بهره برداري از منابع نفت 35 8820 6086 2683
دانشگاه صنعتی شریف - تهران پرديس خودگردان 30 7454 14623 6062
دانشگاه حكیم سبزواری - سبزوار بهره برداري از منابع نفت 32 7159 6973 2110
دانشکده فنی ومهندسی گرمسار مخازن هيدروكربوري 35 9871 7682 2029
دانشگاه صنعتی سهند - تبریز مخازن هيدروكربوري--نوبت دوم 13 3701
مرکز آموزش عالی لامرد حفاري و استخراج نفت 25 10746
دانشکده فنی ومهندسی گرمسار مخازن هيدروكربوري--نوبت دوم 35 13161 4016
دانشکده فنی ومهندسی گرمسار بهره برداري از منابع نفت--نوبت دوم 35 11918
دانشگاه حكیم سبزواری - سبزوار بهره برداري از منابع نفت--نوبت دوم 8
دانشگاه حكیم سبزواری - سبزوار بهره برداري از منابع نفت--بومي استان سيستان و بلوچستان --مناطق محروم 6 3101
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز شیراز طراحي فرآيندهاي صنايع نفت--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 36194
دانشگاه پیام نور تهران - تهران شمال طراحي فرآيندهاي صنايع نفت--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 34035
موسسه غیرانتفاعی كاوش - محمودآباد مازندران بهره برداري از منابع نفت 60 41297 56344 30516
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز اهواز طراحي فرآيندهاي صنايع نفت--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 16067
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز ارومیه طراحي فرآيندهاي صنايع نفت--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 35826 17706
موسسه غیرانتفاعی كاوش - محمودآباد مازندران مخازن هيدروكربوري 60 50603
موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد بهره برداري از منابع نفت 60 34974 33815
موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی - اصفهان بهره برداري از منابع نفت 60 36586 40490
دانشگاه پیام نور مازندران - مرکز ساری 40 44608 21925
دانشگاه پیام نور هرمزگان - مرکز بندرعباس طراحي فرآيندهاي صنايع نفت--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 63523
موسسه غیرانتفاعی مهر اروند آبادان بهره برداري از منابع نفت 60 36526 48939 24846
دانشگاه پیام نور بوشهر - مرکز بوشهر طراحي فرآيندهاي صنايع نفت--پيام نور-سوابق تحصيلي 40
موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان مخازن هيدروكربوري 60 43255 50993 29681
موسسه غیرانتفاعی پارس - مهرفارس 60 47994 64983 37223
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز آبادان طراحي فرآيندهاي صنايع نفت--پيام نور-سوابق تحصيلي 40
 

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی شیمی

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین منطقه 1 چارک پائین منطقه 2 چارک پائین منطقه 3
دانشگاه صنعتی شریف - تهران 100 437 411 162
دانشگاه تهران 60 823 574 321
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 60 1297 763 365
دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران 40 1730 1083 478
دانشگاه صنعتی اصفهان 80 3107 1847 985
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (محل تحصیل بندر ماهشهر) صنايع پتروشيمي 20 2304 565
دانشگاه تبریز 18 4812 2470
دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) 30 3154 2094 578
دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل آبادان) 27 3483 2364 624
دانشگاه فردوسی - مشهد 60 4018 2875 1431
دانشگاه اصفهان 30 3754 2500 1027
دانشگاه فردوسی - مشهد شبانه 15 4696
دانشگاه كاشان 38 6467 4014
دانشگاه شیراز 35 3921 2603 1157
دانشگاه تهران (محل تحصیل فومن گیلان) 30 6613 5170
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران پرديس خودگردان 45 8542
دانشگاه تهران (محل تحصیل رضوانشهر گیلان) 40 8639 6428 2063
دانشگاه صنعتی سهند - تبریز 55 8597 6990 2154
دانشگاه تبریز شبانه 12 7378
دانشگاه یزد 35 7378 5180 2377
دانشگاه گیلان - رشت 50 10167 8037 2815
دانشگاه مازندران - بابلسر 23 9176
دانشگاه سمنان 35 11100 8502 2688
دانشگاه رازی کرمانشاه 40 9280 3144
دانشگاه صنعتی بابل 70 9530 7979 2414
دانشگاه زنجان 35 11925 8128 3058
دانشگاه خلیج فارس - بوشهر 70 12277 9176 4131
دانشگاه كاشان شبانه 7 6296
دانشگاه اراک 50 11100 8428 2883
دانشگاه اراک --نوبت دوم 20 11606
دانشگاه صنعتی سهند - تبریز شبانه 25 12552 3659
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز 40 13772 10609 3331
دانشگاه زنجان شبانه 35 13473 6740
دانشگاه شهید باهنر - كرمان 55 10085 8349 3545
دانشگاه صنعتی همدان 50 11721 9613 3707
دانشگاه شهید باهنر - كرمان شبانه 15 11989
دانشگاه ارومیه 40 12358 4694
دانشگاه شاهرود 40 15369 6502
دانشگاه اردکان 20 13582 10168
دانشگاه صنعتی بابل شبانه 35 11269
دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل 35 15110 13202
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل شبانه 15 16739
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 30 12438 11046 4794
دانشگاه مازندران - بابلسر شبانه 10 12036
دانشگاه ایلام 30 16348 8280
دانشگاه حكیم سبزواری - سبزوار 64 17128 15968 6529
دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول 40 13376 3538
دانشگاه یاسوج 35 12868 10000
دانشگاه تفرش 50 15058 12395 5506
دانشگاه كردستان - سنندج صنايع پتروشيمي 35 12682 4711
دانشگاه بناب صنايع غذايي 50 21018 20163 8805
دانشگاه علم وفناوری مازندران-بهشهر 50 15244 14849 4760
دانشگاه صنعتی كرمانشاه 60 16079 6110
مركز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا شبانه 50 20395 19430
دانشگاه صنعتی ارومیه 50 15677 14892 5903
دانشگاه پیام نور تهران - تهران شمال 40 26332
مركز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا 60 16526 15149
دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان 40 16312 15553 7215
دانشگاه صنعتی بیرجند 50 21904 21208 9319
دانشگاه مراغه 35 7995
دانشگاه مراغه شبانه 10
دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل علی آباد كتول) --نوبت دوم 10
مرکز آموزش عالی لامرد 25 21769 24127 9501
دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل علی آباد كتول) 20 14370
دانشگاه بجنورد 40 20136 8778
مرکز آموزش عالی لار 25 21587 8135
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 40 15712 8463
دانشگاه صنعتی سیرجان 60 19198 21048 8979
دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان 55 23999 22428 11937
دانشگاه صنعتی ارومیه شبانه 20 16478
دانشگاه علم وفناوری مازندران-بهشهر شبانه 30 17932 7215
دانشگاه حكیم سبزواری - سبزوار شبانه 16 23607
دانشگاه سمنان شبانه 35 15913 28570
مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین شبانه 40 49823
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز ارومیه 40 34485
دانشگاه پیام نور كردستان - مرکز سنندج 40 52891
دانشگاه صنعتی سیرجان شبانه 60 26961 31663 14712
دانشگاه پیام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه 50 55766
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراك 40 36344
دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل 60 44513 57255
دانشگاه صنعتی بیرجند شبانه 20 28530
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهان 40 30922
مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین 80 29692 33857 16304
دانشگاه پیام نور بوشهر - مرکز بوشهر 40 24519
مجتمع آموزش عالی گناباد 32 24380 13792
موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه 60 49060 48184
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز اهواز 40 41200 21974
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز شیراز 40
دانشگاه شاهرود شبانه 20 24067 34093
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریز 40 29218
دانشگاه پیام نور اردبیل - مرکز اردبیل 40 44331
موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه 60
دانشگاه پیام نور البرز - مرکز كرج 40 33981
دانشگاه پیام نور گیلان - مرکز رشت 40 38056 29050
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان بومي استان سيستان وبلوچستان --مناطق محروم 6
موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی - اصفهان 60 34527 58878 28998
دانشگاه صنعتی سهند _تبریز 120 47099 61460 28558
موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان 60 45577 65276
دانشگاه پیام نور هرمزگان - مرکز بندرعباس 40
 

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی هوافضا

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3

دانشگاه صنعتی شریف - تهران

75 561 433 311

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

65 1348 825 583

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران

35 2054 1360 667

دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل اصفهان - شاهین شهر)

20 3911 3175

دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل اصفهان - شاهین شهر)

--نوبت دوم
20 10325 8954

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

پرديس خودگردان
30 8944 20163

دانشگاه صنعتی ارومیه

25 7801 7420 2129

مركز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

60 15458 13723 3841

دانشگاه صنعتی ارومیه

شبانه
10 11086

مركز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

شبانه
50 19430 31465

دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز مشهد

هوا فضا--پيام نور-سوابق تحصيلي
40 30252

دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهان

هوا فضا--پيام نور-سوابق تحصيلي
40 30242

دانشگاه پیام نور فارس - مرکز شیراز

هوا فضا--پيام نور-سوابق تحصيلي
40 24809

دانشگاه پیام نور البرز - مرکز كرج

هوا فضا--پيام نور-سوابق تحصيلي
40 28556 33780
 

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی پلیمر

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه تهران صنايع پليمر 20 1330 918 467
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران صنايع پليمر 45 1515 1103
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تکنولوژي و علوم رنگ 35 1865 1541 654
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (محل تحصیل بندر ماهشهر) صنايع پليمر 20 2764 725
دانشگاه صنعتی قم صنايع پليمر 30 7336 5281
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران صنايع پليمر--پرديس خودگردان 25 9546
دانشگاه تهران (محل تحصیل رضوانشهر گیلان) 20 8375
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تکنولوژي و علوم رنگ--پرديس خودگردان 20 10332
دانشگاه صنعتی سهند - تبریز صنايع پليمر 30 10891 7930 2359
دانشگاه صنعتی سهند - تبریز شبانه 15 12304
دانشگاه گلستان - گرگان صنايع پليمر 20 9724
دانشگاه ارومیه صنايع پليمر 45 16939 15649 5380
دانشگاه یاسوج (محل تحصیل گچساران) صنايع پليمر-- 40 12025 13421
دانشگاه گلستان - گرگان صنايع پليمر--نوبت دوم 10 13873
دانشگاه پیام نور تهران - تهران شمال صنايع پليمر--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 25903
دانشگاه پیام نور تهران - تهران شمال تکنولوژي و علوم رنگ--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 25275
دانشگاه بناب صنايع پليمر 50 18874 19673 8224
دانشگاه پیام نور البرز - مرکز كرج صنايع پليمر--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 31377
دانشگاه لرستان - خرم آباد صنايع پليمر 30 19470 8713
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریز تکنولوژي و علوم رنگ--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 39580
دانشگاه پیام نور البرز - مرکز كرج تکنولوژي و علوم رنگ--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 33080
دانشگاه پیام نور گیلان - مرکز رشت صنايع پليمر--پيام نور-سوابق تحصيلي 40
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریز صنايع پليمر--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 39011
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز ارومیه تکنولوژي و علوم رنگ--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 49464
دانشگاه پیام نور كرمان - مرکز كرمان صنايع پليمر--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 47810
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز ارومیه صنايع پليمر--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 59027
 

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی مواد

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه صنعتی شریف - تهران 50 1088 760 544
دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران متالوژي صنعتي 25 2341 1695 860
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران متالوژي صنعتي 35 2608 2080 1167
دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران سراميک 25 2371 2094
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران متالوژي استخراجي 25 2211 1661 1027
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران متالوژي صنعتي 25 2115 1490 787
دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران متالوژي استخراجي 25 2555 1921 1303
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران (رشته های آزاد) متالوژي صنعتي 15 3415
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران (رشته های آزاد) متالوژي صنعتي--نوبت دوم 15 4055
دانشگاه صنعتی اصفهان 70 4779 3008 1833
دانشگاه فردوسی - مشهد متالوژي صنعتي--نوبت دوم 15 6186
دانشگاه فردوسی - مشهد متالوژي صنعتي 60 5270 4763 2311
دانشگاه شیراز متالوژي صنعتي 35 5809 4876 3597
دانشگاه تبریز متالوژي صنعتي 18 6252
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین متالوژي صنعتي 35 6467 3760 2098
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین سراميک 35 7297 5396
دانشگاه تبریز سراميک--نوبت دوم 12 12427
دانشگاه كاشان متالوژي صنعتي 25 8170 6959 4800
دانشگاه شهرکرد متالوژي صنعتي 24 11395 10815
دانشگاه تبریز سراميک 18 9619 6731
دانشگاه شهید باهنر - كرمان متالوژي صنعتي 30 11314 4879
دانشگاه بوعلی سینا - همدان متالوژي صنعتي 20 9411 8964
دانشگاه كاشان متالوژي صنعتي--نوبت دوم 5 8037
دانشگاه صنعتی بابل متالوژي صنعتي 30 12976 10457
دانشگاه بوعلی سینا - همدان متالوژي صنعتي--نوبت دوم 10 15471 12701
دانشگاه شهید باهنر - كرمان متالوژي صنعتي--نوبت دوم 5 12341
دانشگاه صنعتی سهند - تبریز متالوژي صنعتي 30 11918 12988 4317
دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان 30 13660
دانشگاه تبریز متالوژي صنعتي--نوبت دوم 12 10309
دانشگاه شهید باهنر - كرمان متالوژي استخراجي--نوبت دوم 5 15585
دانشگاه زنجان متالوژي استخراجي 35 15103 14064 5402
دانشگاه صنعتی بابل متالوژي صنعتي--نوبت دوم 20 15027 13518
دانشگاه اراک متالوژي صنعتي-- 50 14953 12358
دانشگاه شاهرود متالوژي صنعتي 40 17783 14869 5241
دانشگاه صنعتی سهند - تبریز متالوژي صنعتي--نوبت دوم 15 14136 12817
دانشگاه رازی کرمانشاه متالوژي صنعتي 30 14824 16907 6213
دانشگاه سمنان متالوژي استخراجي 45 17035 16853 6428
دانشگاه صنعتی ارومیه متالوژي صنعتي 20 6646
دانشگاه سمنان متالوژي صنعتي 45 14859 13882 3991
دانشگاه شهید چمران اهواز متالوژي صنعتي 32 9687 3107
دانشگاه صنعتی همدان متالوژي استخراجي 45 15988 15168 5801
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز مهندسي متالوژي و مواد 45 16804 6147
دانشگاه مراغه متالوژي صنعتي 35 21402 20097 9107
دانشگاه صنعتی سهند - تبریز متالوژي استخراجي--نوبت دوم 15 18131
دانشگاه شهرکرد سراميک 27 12200 13699
مركز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا 60 18794 17964 6972
دانشگاه اراک متالوژي صنعتي-- --نوبت دوم 20 15280 13787
دانشگاه شهید باهنر - كرمان متالوژي استخراجي 30 14343 5341
دانشگاه ملایر متالوژي صنعتي 40 19544 8820
دانشگاه یاسوج متالوژي استخراجي 35 15978 12346
دانشگاه صنعتی سهند - تبریز متالوژي استخراجي 30 13818 10759 5132
دانشگاه سمنان متالوژي صنعتي--نوبت دوم 45 19009 34189
دانشگاه ملایر متالوژي صنعتي--نوبت دوم 10 21740
دانشگاه صنعتی ارومیه متالوژي صنعتي--نوبت دوم 10
دانشگاه بوعلی سینا - همدان متالوژي صنعتي--بومي استان كرمانشاه --مناطق محروم 4
دانشگاه شاهرود متالوژي صنعتي--نوبت دوم 20 33960
موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان متالوژي صنعتي--غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي 60
دانشگاه حكیم سبزواری - سبزوار متالوژي صنعتي--نوبت دوم 10
دانشگاه صنعتی بیرجند متالوژي صنعتي 50 23910 24470 13014
دانشگاه حكیم سبزواری - سبزوار متالوژي صنعتي 35 22005
دانشگاه بناب متالوژي صنعتي 35 22148 22378 10015
دانشگاه ملایر سراميک 40 21982
دانشگاه ملایر سراميک--نوبت دوم 10 23002
مركز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا شبانه 50 22458 37087
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریز متالوژي صنعتي--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 34137
دانشگاه پیام نور تهران - تهران شمال متالوژي صنعتي--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 30947
دانشگاه سمنان متالوژي استخراجي--نوبت دوم 40 21407 36443
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان متالوژي صنعتي--نوبت دوم 15 37247
مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین متالوژي صنعتي 60 38779 17845
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان متالوژي صنعتي 35 23936 12402
موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان متالوژي صنعتي--غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي 60 50464
مجتمع آموزش عالی گناباد سراميک 27 31977 38914 15599
دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد متالورژي--غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي 60 43512
دانشگاه مراغه متالوژي صنعتي--نوبت دوم 10 22202
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهان متالوژي صنعتي--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 40597
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراك متالوژي صنعتي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 49806
مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین متالوژي صنعتي--نوبت دوم 40 27636
دانشگاه پیام نور كرمان - مرکز كرمان متالوژي صنعتي--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 56669
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز شیراز متالوژي صنعتي--پيام نور-سوابق تحصيلي 40
دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان شبانه 5
 

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی شهرسازی

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه تهران 30 1934 1443 1041
دانشگاه هنر تهران (محل تحصیل كرج) 12 2534
دانشگاه هنر تهران (محل تحصیل كرج) -نوبت دوم 6 3020
دانشگاه فردوسی - مشهد 20 4376 2503
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین 30 5679 3967
دانشگاه هنر اصفهان 20 5433 2407 3136
دانشگاه یزد 20 7660 5076
دانشگاه شیراز 24 6481 5669
دانشگاه گیلان - رشت 30 9937 7143
دانشگاه سمنان شبانه 5 12108
دانشگاه سمنان 25 11754 9231 2624
موسسه غیرانتفاعی معماری وهنرپارس-تهران 60 9680 12907
دانشگاه مازندران - بابلسر 15 6911
دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران 60 12382 16811
دانشگاه مازندران - بابلسر شبانه 15 10549
دانشگاه هنر اسلامی تبریز 25 13536 15978 7922
دانشگاه ارومیه 50 15190 5948
دانشگاه كردستان - سنندج 40 17459 16220 6687
مركز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا 60 17833 14892 4106
دانشگاه پیام نور البرز - مرکز كرج 40 21537 17156
موسسه غیرانتفاعی رسام - كرج 60 17229 19673
دانشگاه لرستان - خرم آباد 30 16624 18102 7558
دانشگاه بجنورد 40 17091 7051
مرکز آموزش عالی لار 30 21898 7828
دانشگاه پیام نور تهران - تهران شرق 40 26808
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز مشهد 40 36937
دانشگاه سلمان فارسی - كازرون 30 18974 17450
دانشگاه تهران (محل تحصیل كیش) پرديس خودگردان 30 22951 50735 25000
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراك 40 55823
مركز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا شبانه 50 18841 34249 17974
دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد 60 22458 26692
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریز 40 30111
موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد 60 42941
دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان 60 26594 36538
دانشگاه زابل 35 25106
دانشگاه پیام نور اردبیل - مرکز اردبیل 40 31908
موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک 60 36526 39755 16731
موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک 60 41595 48399 21566
دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل 60 47757 51911 15843
موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان 60 49631 37875 23602
دانشگاه پیام نور هرمزگان - مرکز بندرعباس 40 48565
دانشگاه پیام نور كردستان - مرکز سنندج 40 26676
موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین 60 40962 47563 24397
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز ارومیه 50 36032
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهان 40 30321
موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد 60 36949
دانشگاه پیام نور گیلان - مرکز رشت 40 37629 17654
دانشگاه پیام نور همدان - مرکز همدان 40 43158
موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد 60 46172
دانشگاه پیام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه 40 44608
دانشگاه پیام نور قم - مرکز قم (محل تحصیل خواهران «پردیسان» و برادران «ساختمان شماره 2») 40 43643
دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری - مرکز شهركرد 40 49378
موسسه غیرانتفاعی میرعماد - قزوین 60 47979 58090
موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین 60 45249 54317
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز شیراز 40 29473
موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز 60 46121
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز اهواز 40
موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز 60 47697
دانشگاه پیام نور قزوین - مرکز قزوین 40
دانشگاه پیام نور زنجان - مرکز زنجان 40 33555
 

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی معدن

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه تهران 50 3496 3123 1701
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 70 4299 3873 2432
دانشگاه صنعتی اصفهان 70 9687 8705 4631
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین 50 12882 13208 4613
دانشگاه كاشان شبانه 7 15317
دانشگاه كاشان 38 14136
دانشگاه زنجان 40 17050
دانشگاه صنعتی سهند - تبریز 55 18528 18112 6566
دانشگاه صنعتی همدان 45 20819 6775
دانشگاه صنعتی اراك 40 20894 16621
دانشگاه ارومیه 50 22112 9409
دانشگاه یزد 120 19774 19066 10327
دانشگاه شاهرود 70 24659 24844 10158
دانشگاه شهید باهنر - كرمان 80 19544 9006
دانشگاه زنجان شبانه 40 23861 9031
دانشگاه لرستان - خرم آباد 30 25323
دانشگاه صنعتی سهند - تبریز شبانه 25 21049
دانشگاه صنعتی ارومیه 25 20890 10068
دانشگاه بیرجند شبانه 20 28278
دانشگاه ملایر اکتشاف معدن--نوبت دوم 15 27467
دانشگاه كردستان - سنندج اکتشاف معدن 40 24048 10598
دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان 50 28087 12462
دانشگاه ملایر اکتشاف معدن 45 26061 11636
دانشگاه بیرجند 45 29718 14448
دانشگاه ولایت - ایرانشهر شبانه 15 23516
دانشگاه شاهرود شبانه 20 26223
مجتمع اموزش عالی زرند 50 16819
دانشگاه ارومیه (محل تحصیل میاندواب) 60 25841 31465 12845
دانشگاه صنعتی ارومیه شبانه 10 10095
مجتمع آموزش عالی گناباد 35 33221 25912
دانشگاه صنعتی بیرجند 50 28631 31826 16323
دانشگاه ولایت - ایرانشهر 40 22034
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 40 16431
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل خاش) 40 23122
مجتمع اموزش عالی زرند شبانه 50 43516 25114
 

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی نساجی

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 105 4206 4904 2613
دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسي فناوري نساجي 35 9214 9503
دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسي شيمي نساجي 35 8678 9454 6115
دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسي پوشاک 25 10438 9185 5085
دانشگاه یزد مهندسي شيمي نساجي 30 19326 20688
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران پرديس خودگردان 30 20481
دانشگاه گیلان - رشت 50 19419 8943
دانشگاه یزد مهندسي فناوري نساجي 30 18715
دانشگاه یزد مهندسي پوشاک 30 17184 23916 11543
دانشگاه رازی کرمانشاه مهندسي پوشاک 30 21435
دانشگاه یزد مهندسي الياف 30 23411
دانشگاه بناب مهندسي فناوري نساجي 40 27967 13488
 

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی راه آهن

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران 20 2963 2553 662
دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران 20 2799 1836
دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران 20 2806 2279 782
دانشگاه اصفهان خطوط 25 8225 5838
دانشگاه اصفهان جريه 25 9479 6805 3437
دانشگاه صنعتی كرمانشاه بهره برداري 40 19577
دانشگاه پیام نور تهران - تهران شمال جريه--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 45859
دانشگاه پیام نور تهران - تهران شمال مهندسي خط و سازه هاي ريلي--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 44276
دانشگاه پیام نور تهران - تهران شمال بهره برداري--پيام نور-سوابق تحصيلي 40 45185
 

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی کشاورزی

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه تهران (محل تحصیل كرج) 6 7440
دانشگاه فردوسی - مشهد 6 8628
دانشگاه شیراز 10 19482
دانشگاه گیلان - رشت 15 26084
دانشگاه كردستان - سنندج 12 30650 17265
دانشگاه پیام نور تهران - تهران شرق 12 28346
دانشگاه اردکان 8
دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان 9
دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی ساری شبانه 3 35872
دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان 11 34112
دانشگاه زابل 11 25983
دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان شبانه 8
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز ارومیه 15 50410
دانشگاه جیرفت 6
دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی ساری 11
دانشگاه شهید باهنر - كرمان 12
 

رتبه لازم برای قبولی رشته مکاترونیک

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه صنعتی شریف - تهران پرديس خودگردان 30 7127 8451
دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل كیش) پرديس خودگردان 30 40962
 

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی مواد و متالوژی

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه تهران 60 2014 1285 831
دانشگاه یزد مهندسي متالور‍ژي 50 10454 7758 5598
دانشگاه ارومیه مهندسي متالور‍ژي 40 19799 20115 8059
دانشگاه صنعتی بیرجند شبانه 20 19729
 

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی مدیریت پروژه

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه پیام نور تهران - تهران شمال 40 27927
دانشگاه پیام نور البرز - مرکز كرج 50 41519
دانشگاه پیام نور تهران - مرکز دماوند 40 45549
دانشگاه پیام نور تهران - واحد ری 40 24929
دانشگاه پیام نور تهران - واحد شهر جدید پردیس 40 43676
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز شیراز 40 46703
دانشگاه پیام نور تهران - واحد رباط كریم محل تحصيل پرند --پيام نور-سوابق تحصيلي 40 45764
دانشگاه پیام نور همدان - مرکز همدان 40 64327
دانشگاه پیام نور تهران - مرکز حسن آباد 40 36565
موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد 60 48595
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریز 40 46024
دانشگاه پیام نور تهران - مرکز ورامین 40 49089
دانشگاه پیام نور فارس - واحد مرودشت 40
موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد 60 48911
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهان 40 43255
موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار 60 44448
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز ارومیه 40 51170
 

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی مدیریت اجرایی

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه پیام نور تهران - واحد لواسانات 40 32807
دانشگاه پیام نور تهران - واحد رباط كریم محل تحصيل پرند --پيام نور-سوابق تحصيلي 40 46483
دانشگاه پیام نور تهران - تهران شمال 40 32761
دانشگاه پیام نور تهران - واحد بهارستان - رباط كریم 40 39295
دانشگاه پیام نور تهران - مرکز ورامین 40 48927
دانشگاه پیام نور گیلان - مرکز رشت 40 55134
دانشگاه پیام نور همدان - مرکز همدان 40 60075
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز شیراز 40 44855
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز ارومیه 40 43158
 

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی خودرو

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) بومي خراسان رضوي 5
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران (رشته های آزاد) شبانه 15 5262
دانشگاه پیام نور تهران - تهران شمال 40 37383
دانشگاه پیام نور البرز - مرکز كرج 40 45880
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریز 40
دانشگاه پیام نور كرمان - مرکز كرمان 40 34780
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز شیراز 40 50464
 

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی دریا

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه صنعتی شریف - تهران کشتي سازي 20 1887 1132
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران کشتي سازي--محل تحصيل دوسال اول تهران و محل تحصيل دوسال پاياني بندرعباس 40 4535 4170 1800
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار دريانوردي 30 13030 9738
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار مهندسي کشتي 30 14340 11950 4885
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 30 18212 21520
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر مهندسي کشتي ، موتور 30 18665 5735
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر کشتي سازي 30 18189 5770
دانشگاه خلیج فارس - بوشهر کشتي سازي 44 13521 22684 9107
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 30 22463 9308
دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل اصفهان - شاهین شهر) کشتي سازي-- 20
 

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی کشتی

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل مازندران) موتور 20 5106 1257
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 35 16962 16466 10340
 

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی انرژی

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 30 2105 1583 826
دانشگاه صنعتی قم 30 8612 7744 3249
مرکز آموزش عالی لامرد 25 25837
موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه 60 38415
دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان 45 27025 29218
دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد 60 37109
موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز 60 44808
 

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی تعمیر و نگهداری

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور هواپيما 20 2226 1222
 

رتبه لازم برای قبولی رشته پزشکی

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه علوم پزشکی تهران 106 58 65 92
دانشگاه علوم پزشکی شیراز نيمسال اول 54 93 173 69
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران نيمسال اول 80 140 176 223
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران نيمسال دوم 80 200 252 434
دانشگاه علوم پزشکی مشهد نيمسال اول 46 207 337 72
دانشگاه علوم پزشکی تبریز نيمسال اول 62 347 423 152
دانشگاه علوم پزشکی شیراز نيمسال دوم 94 281 429 172
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نيمسال اول 62 246 350 264
دانشگاه علوم پزشکی ایران 128 245 389 532
دانشگاه علوم پزشکی تبریز نيمسال دوم 88 537 617 259
دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت نيمسال اول 38 523 552 162
دانشگاه علوم پزشکی همدان نيمسال اول 32 754 303
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نيمسال اول 20 1060 998 311
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نيمسال دوم 84 431 538 623
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه نيمسال اول 24 597 758 228
دانشگاه علوم پزشکی مشهد نيمسال دوم 86 433 505 139
دانشگاه علوم پزشکی بابل 88 889 446
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نيمسال اول 38 607 664 235
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي 35 776 1534
دانشگاه علوم پزشکی سمنان نيمسال اول 16 867 1143 279
دانشگاه شاهد - تهران(رشته های پزشکی) 50 613
دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج 50 506 873 905
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری نيمسال اول 58 700 784 517
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 58 1131 1410 465
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه نيمسال دوم 52 889 1207 427
دانشگاه علوم پزشکی یزد 70 570 738 699
دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت نيمسال دوم 58 840 994 371
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نيمسال اول 16 928 1250
دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه 74 1294 395
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری نيمسال دوم 34 765 1057 403
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 68 1052 1307 1064
دانشگاه علوم پزشکی كرمان 90 765 1112 330
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 46 734 1025 1174
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نيمسال دوم 70 962 1198 703
دانشگاه علوم پزشکی كردستان - سنندج 64 1226 1624 776
دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد نيمسال اول 18 1389 791
دانشگاه علوم پزشکی بابل بومي استان مازندران- داراي تعهد خدمت 6 1905
دانشگاه علوم پزشکی اراک نيمسال اول 22 954 1369
دانشگاه علوم پزشکی فسا 46 985 1378 799
دانشگاه علوم پزشکی همدان نيمسال دوم 66 973 1289 540
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی - تهران نيمسال اول --پرديس خودگردان 20 928 2257 1417
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 46 1456 1744 881
دانشگاه علوم پزشکی قم 36 988 1331
دانشگاه علوم پزشکی جهرم 40 1114 1242 839
دانشگاه علوم پزشکی كاشان 64 906 1285
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 52 1226 1804 590
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 70 1291 1909 690
دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان 60 950 1266 635
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 16 1482 3027 1349
دانشگاه علوم پزشکی تهران پرديس خودگردان 45 757 2061 1418
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود نيمسال اول 34 1138 1588 453
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نيمسال دوم 50 1326 1580 602
دانشگاه علوم پزشکی ایلام 58 1395 2025 890
دانشگاه علوم پزشکی سمنان نيمسال دوم 42 1123 1526
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود نيمسال دوم 46 1231 1781 1501
دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت بومي استان گيلان- داراي تعهد خدمت 20 2789 1302
دانشكده علوم پزشكی آبادان 26 1456 2061 952
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نيمسال دوم 46 1215 1727 1556
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد 28 1205 1672 559
دانشگاه علوم پزشکی اراک نيمسال دوم 46 1171 1597 1194
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 44 1343 1816 851
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه پرديس خودگردان 26 2608 3446 2148
دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد نيمسال دوم 46 1361 1722 876
دانشگاه علوم پزشکی بم 18 1528 2069 1415
دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد بومي استان لرستان- داراي تعهد خدمت 28 2992 1420
دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج بومي استان البرز- داراي تعهد خدمت 10 3243
دانشگاه علوم پزشکی دزفول 28 1841 911
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نيمسال اول 10 1568
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نيمسال دوم 26 1321 1837 695
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد بومي استان خراسان شمالي- داراي تعهد خدمت 14 4215 1834
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 20 1464 2033 957
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بومي استان خراسان رضوي- داراي تعهد خدمت 16 3661 1717
دانشگاه علوم پزشکی كردستان - سنندج بومي استان کردستان- داراي تعهد خدمت 16 2580 1142
دانشگاه علوم پزشکی گناباد 32 1501 2000 797
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بومي استان کهگيلويه و بويراحمد- داراي تعهد خدمت 24 1259
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی - تهران نيمسال دوم --پرديس خودگردان 21 1191 2379 1596
دانشگاه علوم پزشکی ایران بومي استان تهران- داراي تعهد خدمت 20 1328
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بومي استان آذربايجان غربي- داراي تعهد خدمت 30 2936 1061
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 11 2978 1693
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بومي استان کرمان- داراي تعهد خدمت 6 1772
دانشگاه علوم پزشکی كرمان بومي استان کرمان- داراي تعهد خدمت 20 4185 1815
دانشگاه علوم پزشکی تبریز نيمسال اول --پرديس خودگردان 28 1828 3312 1722
دانشگاه علوم پزشکی یزد بومي استان يزد- داراي تعهد خدمت 26 3847 2020
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 13 2193 3510 2839
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بومي استان خوزستان- داراي تعهد خدمت 32 3730 2607
دانشگاه علوم پزشکی زابل 30 1627 2183 1131
دانشگاه علوم پزشکی ایلام بومي استان ايلام- داراي تعهد خدمت 26 1686
دانشگاه علوم پزشکی مشهد بومي استان خراسان رضوي- داراي تعهد خدمت 40 2061 3354 1299
دانشگاه علوم پزشکی شیراز پرديس خودگردان 44 1934 3472 2054
دانشگاه علوم پزشکی تبریز نيمسال دوم --پرديس خودگردان 28 2125 3763 2136
دانشگاه علوم پزشکی قزوین بومي استان قزوين- داراي تعهد خدمت 20 4048 2773
دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه بومي استان کرمانشاه- داراي تعهد خدمت 32 2778 1384
دانشگاه علوم پزشکی فسا بومي استان فارس- داراي تعهد خدمت 20 2574 3802
دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان بومي استان گلستان- داراي تعهد خدمت 26 3935 1443
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود نيمسال اول --ظرفيت مازاد 8 2951 4115 3397
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نيمسال اول 36 1251 1824 746
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بومي استان خراسان جنوبي- داراي تعهد خدمت 30 4942 1968
دانشگاه علوم پزشکی شیراز بومي استان فارس- داراي تعهد خدمت 40 2278 2677 1686
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل پرديس خودگردان 32 3025 4319 2607
دانشگاه علوم پزشکی اراک بومي استان مرکزي- داراي تعهد خدمت 24 4745
دانشگاه علوم پزشکی همدان بومي استان همدان- داراي تعهد خدمت 36 3822 2182
دانشگاه علوم پزشکی ایلام 11 4698 2005
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرديس خودگردان 38 1839 3354 2483
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (محل تحصیل آبادان - اهواز) محل تحصيل آبادان - اهواز --پرديس خودگردان 34 4102 2965
دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد 11 4132 2735
دانشگاه علوم پزشکی تبریز بومي استان آذربايجان شرقي- داراي تعهد خدمت 28 2149 2931 1203
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نيمسال دوم 36 1609 2100 1142
دانشگاه علوم پزشکی مشهد پرديس خودگردان 30 1696 3414 2289
دانشگاه علوم پزشکی همدان پرديس خودگردان 26 2825 3935 2920
دانشگاه علوم پزشکی جهرم بومي استان فارس- داراي تعهد خدمت 10 3433
دانشگاه علوم پزشکی كاشان (محل تحصیل آران و بیدگل) محل تحصيل آران وبيدگل --پرديس خودگردان 29 2677 4277 3532
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس بومي استان هرمزگان- داراي تعهد خدمت 26 5610 2311
دانشگاه علوم پزشکی ایران (محل تحصیل كرج) پرديس خودگردان 45 1474 2936 2275
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری بومي استان مازندران- داراي تعهد خدمت 26 2913 1373
دانشگاه علوم پزشکی كرمان پرديس خودگردان 30 2969 4172 2806
دانشگاه علوم پزشکی دزفول بومي استان خوزستان- داراي تعهد خدمت 12 4841 1890
دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه پرديس خودگردان 35 3109 4535 2584
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 11 2829 4102 3426
دانشگاه علوم پزشکی بابل پرديس خودگردان 35 3598 3502
دانشگاه علوم پزشکی كردستان - سنندج 15 3105 4541 2684
دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل بندرانزلی) محل تحصيل بندرانزلي --پرديس خودگردان 45 2811 3883 2962
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بومي استان بوشهر- داراي تعهد خدمت 20 2783 1802
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بومي استان اردبيل- داراي تعهد خدمت 28 4770 1983
دانشگاه علوم پزشکی زنجان پرديس خودگردان 38 3032 4334 3039
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 8 3002 3768 2435
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 8 3232 4756 3481
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نيمسال اول --پرديس خودگردان 15 3275 4763 3661
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 30 2361 3621 2823
دانشگاه علوم پزشکی فسا 23 2794 4563 3223
دانشگاه علوم پزشکی جهرم 14 2864 4074 3102
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بومي استان چهارمحال و بختياري- داراي تعهد خدمت 30 5436 2945
دانشكده علوم پزشكی آبادان 7 2549
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بومي مناطق سراوان ، خاش ، زاهدان ، چابهار ، کنارک ، سيب وسوران ومهرستان 6 2936
دانشگاه علوم پزشکی كاشان بومي استان اصفهان- داراي تعهد خدمت 22 3742
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بومي استان اصفهان- داراي تعهد خدمت 22 2538 3354
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بومي استان سمنان- داراي تعهد خدمت 12 9925
دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل احمد آباد مشیر) محل تحصيل احمدآباد مشير --پرديس خودگردان 45 2751 4003 3309
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد 11 2350 3749
دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج 23 1733 3341 2605
دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پرديس خودگردان 41 2964 4224 3044
دانشگاه علوم پزشکی سمنان بومي استان سمنان- داراي تعهد خدمت 26 6759
دانشگاه علوم پزشکی زنجان بومي استان زنجان- داراي تعهد خدمت 22 7198 2572
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نيمسال دوم --پرديس خودگردان 14 3329 4887 3790
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت بومي استان کرمان- داراي تعهد خدمت 16 5713 2876
دانشگاه علوم پزشکی گناباد بومي استان خراسان رضوي- داراي تعهد خدمت 14 3254
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس پرديس خودگردان 23 3194 4670 3571
دانشگاه علوم پزشکی قم بومي استان قم- داراي تعهد خدمت 20 4663
دانشگاه علوم پزشکی اراک 14 2074 3887 3212
دانشگاه علوم پزشکی سمنان 16 2851 3912 3190
دانشگاه علوم پزشکی گناباد 14 3143 4570 3634
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل ساری) پرديس خودگردان 38 2708 4010 3388
دانشگاه علوم پزشکی زابل 8 3310 4863 3764
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 15 3091 4588 3426
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود نيمسال دوم --ظرفيت مازاد 7 3077 4428
دانشگاه علوم پزشکی قم 11 1944 3254 2672
دانشگاه علوم پزشکی بم بومي شرق استان كرمان- داراي تعهد خدمت 12 4468
دانشگاه علوم پزشکی بم 5 3225
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بومي استان سيستان و بلوچستان- داراي تعهد خدمت- نيمسال دوم 20 6206 4183
دانشگاه علوم پزشکی دزفول 11 4504 3203
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بومي استان سيستان و بلوچستان- داراي تعهد خدمت- نيمسال اول 20 5835 2790
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بومي مناطق ايرانشهر ، چابهار ، کنارک ، دلگان ، سرباز ، فنوج ، قصرقند و نيک شهر 6 4190
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 4
دانشگاه علوم پزشکی زابل بومي مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي زابل (زهک ، هيرمند ، نيمروزهامون وهيرمند)- داراي تعهد خدمت 16 3597
دانشكده علوم پزشكی آبادان بومي شهرستان هاي آبادان ، خرمشهر ، شادگان و اروندکنار- داراي تعهد خدمت 26 9742
 

رتبه لازم برای قبولی رشته پرستاری

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه علوم پزشکی تهران نيمسال اول 44 4202 5097 3471
دانشگاه علوم پزشکی مشهد نيمسال اول 44 4534 8074 2655
دانشگاه علوم پزشکی كردستان - سنندج 66 11445 5355
دانشگاه علوم پزشکی تبریز نيمسال اول 50 5530 7552 4135
دانشگاه علوم پزشکی شیراز نيمسال اول 46 5377 9204 4681
دانشگاه علوم پزشکی مشهد نيمسال دوم 42 6747 9399 4179
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران نيمسال اول 88 6766 8416 4414
دانشگاه علوم پزشکی تهران نيمسال دوم 42 5920 5451 6019
دانشگاه علوم پزشکی همدان نيمسال اول 46 9678 5829
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه نيمسال اول 40 11086 5421
دانشگاه علوم پزشکی تبریز نيمسال دوم 50 7015 11563 4901
دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه 86 10486 6251
دانشگاه علوم پزشکی ایران نيمسال دوم --پرديس خودگردان 10 7801
دانشگاه علوم پزشکی ایران نيمسال اول 78 8942 6899 5210
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نيمسال دوم 46 7589 12018 4872
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نيمسال اول 36 13200 7296
دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد نيمسال اول 36 11785 7339
دانشگاه علوم پزشکی بابل 52 12215 6436
دانشگاه علوم پزشکی قم 52 6029 13764
دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان نيمسال اول 36 10680 6012
دانشکده علوم پزشکی نیشابور 34 9472 10279
دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت نيمسال اول --پرديس خودگردان 46 12900 6939
دانشگاه علوم پزشکی شیراز نيمسال دوم 40 6062 11649 5158
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) نيمسال اول 36 15968 6746
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه نيمسال دوم 40 7349 13131 6491
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 52 12606 6993
دانشگاه علوم پزشکی ایران نيمسال دوم 78 8243 8629 3781
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری نيمسال اول 36 12342 4346
دانشگاه علوم پزشکی گناباد نيمسال اول 34 15691 9713
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نيمسال اول 86 7392 8944 4580
دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج 46 9104 8879
دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان نيمسال دوم 36 16758 8823
دانشگاه علوم پزشکی كاشان نيمسال اول 32 8725 10182
دانشگاه علوم پزشکی كرمان محل تحصيل رازي 56 8950 17571 9354
دانشگاه علوم پزشکی دزفول نيمسال اول 20 17418 12667
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز پرديس خودگردان 10 16900
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 46 10201 13950 10772
دانشگاه علوم پزشکی همدان نيمسال دوم 46 14254 6951
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل بهشهر) 34 18677 9652
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری نيمسال اول --پرديس خودگردان 5 7921 6418
دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل بروجرد) 34 18421 10263
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران نيمسال دوم 88 8508 12327 7431
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل نقده) 34 19500 10535
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل بوكان) 26 13239 7496
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل سلماس) 26 18192 10052
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی - تهران نيمسال اول --پرديس خودگردان 30 6268 13033 8691
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد 26 9147 16708 9508
دانشگاه علوم پزشکی بابل (محل تحصیل رامسر) 46 17203 8788
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل ورامین) 20 9429 8047 6868
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نيمسال دوم 36 18047 8676
دانشگاه علوم پزشکی سمنان 36 18205 17779
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری نيمسال دوم 36 15705 8019
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) نيمسال دوم 36 10849 18145
دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل قوچان) 30 8065 16921 4710
دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد نيمسال دوم 36 16278 9808
دانشگاه علوم پزشکی اراک 34 15996 7461
دانشكده علوم پزشكی مراغه 46 10147 14924 8767
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 60 5842 13609 8193
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 46 14265 8230
دانشکده علوم پزشکی خلخال 40 15771 11583
دانشگاه علوم پزشکی فسا 46 10137 19298 7214
دانشگاه علوم پزشکی كاشان نيمسال دوم 32 7356 15380
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 40 10247 11249 7648
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل خوی) 34 16352 8855
دانشگاه علوم پزشکی یزد 52 11613 6142
دانشگاه علوم پزشکی مشهد نيمسال اول --ظرفيت مازاد 5
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل میاندواب) 26 18700 10662
دانشگاه علوم پزشکی اراک بومي استان تهران 10 11368
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 34 8818 19343
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (محل تحصیل جوین) 20 13005
دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل لنگرود) 26 16676 10385
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل بهشهر) پرديس خودگردان 5 19839
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی - تهران نيمسال دوم --پرديس خودگردان 30 7080 13921 10983
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 52 7579 11677 9430
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نيمسال اول 34 13902 8116
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 28 18547 9383
دانشكده علوم پزشكی تربت جام 26 11516 9521
دانشگاه علوم پزشکی ایران نيمسال اول --پرديس خودگردان 10 6208
دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل الیگودرز) 26 15211 11431
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بومي استان تهران 10 12109
دانشگاه علوم پزشکی سمنان بومي استان تهران 10 10774
دانشگاه علوم پزشکی اراک 22 16621
دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل پلدختر) 34 19794 11345
دانشگاه علوم پزشکی كرمان (محل تحصیل زرند) 34 20000 14014
دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل ملایر) 30 17910 10319
دانشكده علوم پزشكی ساوه 34 7216 17585
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل قائن) 34 22933 14156
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (محل تحصیل بروجن) 34 11276 22877 11917
دانشكده علوم پزشكی اسفراین 34 20623 12977
دانشگاه علوم پزشکی مشهد نيمسال دوم --ظرفيت مازاد 5 7184
دانشگاه علوم پزشکی اراک (محل تحصیل شازند) 26 22473 10445
دانشگاه علوم پزشکی ایلام 46 9971
دانشكده علوم پزشكی آبادان 66 28688 16026
دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل میبد) 34 17892
دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل آباده) 34 10665 19285 14646
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل مشكین شهر) 26 20744 8309
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود نيمسال دوم 32 7886 23178
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد (محل تحصیل شیروان) 26 11562 13464 13168
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری نيمسال دوم --پرديس خودگردان 5
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل مغان) 34 16984 11470
دانشكده علوم پزشكی سراب 34 11116 15503 11243
دانشکده علوم پزشکی بهبهان 26 24649 16534
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) نيمسال اول --پرديس خودگردان 5 17851
دانشکده علوم پزشکی سیرجان 40 24698 19123
دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل لامرد) 20 22173 7603
دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت نيمسال دوم --پرديس خودگردان 46 15855 13024
دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه (محل تحصیل سنقر) 26 14704 5844
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل طبس) 34 9720 22160 11849
دانشگاه علوم پزشکی گناباد نيمسال دوم 32 12193 21210 12206
دانشكده علوم پزشكی شوشتر 34 25513 12610
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 46 16202 12026
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نيمسال دوم 32 10547 19741
دانشکده علوم پزشکی گراش 36 12965 22741 12691
دانشگاه علوم پزشکی جهرم 46 11262 21391 9383
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل فردوس) 34 9435 22519 14322
دانشگاه علوم پزشکی یزد محل تحصيل احمدآباد مشير --پرديس خودگردان 50 12723 21599 15240
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 34 19500 17128
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس نيمسال اول 32 15413 12255
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) نيمسال دوم --پرديس خودگردان 5 18576
دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل كاشمر) 30 12627 21128 10772
دانشگاه علوم پزشکی زنجان بومي شهرستان ابهر 56 22602 13612
دانشگاه علوم پزشکی دزفول نيمسال دوم 26 21115 16534
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس (محل تحصیل بندرلنگه) 24 24422
دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل اسدآباد) 30 21735 9701
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 30 22897 18589
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس نيمسال دوم 36 9517 20105 15973
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود نيمسال اول 32 11244 36223
دانشکده علوم پزشکی لارستان 66 10270 23159 17696
دانشگاه علوم پزشکی بم 16 26728
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بومي استان سيستان و بلوچستان- داراي تعهد خدمت 26 15240
دانشگاه علوم پزشکی زابل نيمسال دوم 26 22218 20140
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت بومي استان کرمان 10
دانشكده علوم پزشكی خمین بومي شهرستان خمين 26 38196
دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر بومي استان سيستان و بلوچستان 34 32646 24486
دانشگاه علوم پزشکی زابل نيمسال اول 26 22621 11266
دانشگاه علوم پزشکی بم بومي شرق استان كرمان- داراي تعهد خدمت 12 29241
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي 20
 

رتبه لازم برای قبولی رشته داروسازی

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه علوم پزشکی تهران 76 653 1294 564
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 12 308 502
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 36 1479 1892 460
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 22 2098 2227 831
دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت 30 1083 2187 664
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 48 970 1758 1424
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 22 1330 2280 776
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری 40 1749 2273 1014
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 38 1211 2032
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 30 1510 2090 791
دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج بومي استان البرز- داراي تعهد خدمت 4 3439
دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه 24 2400
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 44 1528 2254 1085
دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه بومي استان کرمانشاه- داراي تعهد خدمت 12 1453
دانشگاه علوم پزشکی یزد 24 1560 2325
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بومي استان آذربايجان غربي- داراي تعهد خدمت 10 2926
دانشگاه علوم پزشکی مشهد بومي استان خراسان رضوي- داراي تعهد خدمت 12 1973
دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد بومي استان لرستان- داراي تعهد خدمت 10 3696
دانشگاه علوم پزشکی تبریز بومي استان آذربايجان شرقي- داراي تعهد خدمت 18 2119 2931 1312
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بومي استان اردبيل- داراي تعهد خدمت 10 3865
دانشگاه علوم پزشکی همدان 32 1403 2528 977
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 38 1709 2451 1106
دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه بومي استان کردستان- داراي تعهد خدمت 4 2976
دانشگاه علوم پزشکی زابل 10 1772 2805
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری بومي استان مازندران- داراي تعهد خدمت 18 3912
دانشگاه علوم پزشکی زنجان بومي استان مرکزي- داراي تعهد خدمت 4 3835
دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد 20 1679 2893
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 20 1759 2313 1366
دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت 11 2476 4172 2579
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 28 1612 2288 1341
دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت بومي استان گيلان- داراي تعهد خدمت 6 2871
دانشگاه علوم پزشکی تبریز نيمسال اول --پرديس خودگردان 11 2928 4457
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه پرديس خودگردان 8 3046 4420 1846
دانشگاه علوم پزشکی یزد بومي استان يزد- داراي تعهد خدمت 10 4692
دانشگاه علوم پزشکی كرمان 40 1552 2855 1479
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی - تهران پرديس خودگردان 23 1952 3414 2676
دانشگاه علوم پزشکی همدان بومي استان همدان- داراي تعهد خدمت 14 4420
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بومي استان خوزستان- داراي تعهد خدمت 14 4219 3244
دانشگاه علوم پزشکی مشهد پرديس خودگردان 19 2370 4003 3165
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بومي استان چهارمحال وبختياري- داراي تعهد خدمت 6 2627
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل پرديس خودگردان 14 2994 5354 3184
دانشگاه علوم پزشکی شیراز بومي استان فارس- داراي تعهد خدمت 20 2361 3954 1163
دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج 8 945
دانشگاه علوم پزشکی زابل بومي استان خراسان جنوبي- داراي تعهد خدمت 6 1211
دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج 4
دانشگاه علوم پزشکی زنجان پرديس خودگردان 19 3066 5216 3690
دانشگاه علوم پزشکی تهران پرديس خودگردان 41 1656 3813 2466
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرديس خودگردان 23 2489 4377 3244
دانشگاه علوم پزشکی همدان پرديس خودگردان 17 3202 5071 3607
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 4
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل ساری) پرديس خودگردان 19 3213 4286 4016
دانشگاه علوم پزشکی شیراز پرديس خودگردان 30 2562 4794 3194
دانشگاه علوم پزشکی تبریز نيمسال دوم --پرديس خودگردان 12 3006 4942 2693
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس بومي استان هرمزگان- داراي تعهد خدمت 10 6738 1897
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بومي استان اصفهان- داراي تعهد خدمت 18 2473 3749
دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه پرديس خودگردان 15 3430 5092 3286
دانشگاه علوم پزشکی كرمان پرديس خودگردان 18 3458 4794 3785
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (محل تحصیل آبادان - اهواز) محل تحصيل آبادان - اهواز --پرديس خودگردان 15 3557 5022 3544
دانشگاه علوم پزشکی زنجان بومي استان زنجان- داراي تعهد خدمت 14 6786 3397
دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل احمد آباد مشیر) محل تحصيل احمدآباد مشير --پرديس خودگردان 15 2702 3813 3854
دانشگاه علوم پزشکی كرمان بومي استان کرمان- داراي تعهد خدمت 6 5324
دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد بومي استان ايلام- داراي تعهد خدمت 4 1983
 

رتبه لازم برای قبولی رشته دندانپزشکی

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران نيمسال اول 20 106 401
دانشگاه شاهد - تهران(رشته های پزشکی) 22 440
دانشگاه علوم پزشکی تهران 50 261 289 471
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 44 327 527 182
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 38 365 591 225
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران نيمسال دوم 20 288 570
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 18 672 885
دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج 20 595 887
دانشگاه علوم پزشکی بابل 30 830 334
دانشگاه علوم پزشکی همدان 28 845 827 336
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 46 386 489 443
دانشگاه علوم پزشکی یزد 20 614 836
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بومي استان آذربايجان غربي- داراي تعهد خدمت 8 641
دانشگاه علوم پزشکی تبریز بومي استان آذربايجان شرقي- داراي تعهد خدمت 10 1363 555
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 14 771 825
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 52 451 565 593
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 20 1039 1420 472
دانشگاه علوم پزشکی اراک 20 947 1331
دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت 38 780 950 687
دانشگاه علوم پزشکی كرمان 20 750 1036 238
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی - تهران نيمسال اول --پرديس خودگردان 10 449 1385 1038
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 32 906 1103 678
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 16 1168
دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه بومي استان کرمانشاه- داراي تعهد خدمت 12 2217 1094
دانشگاه علوم پزشکی كردستان - سنندج 26 1175 1534 853
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری 24 674 1021 572
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بومي استان کهگيلويه و بويراحمد- داراي تعهد خدمت 8 1032
دانشگاه علوم پزشکی كاشان 20 841 1069
دانشگاه علوم پزشکی مشهد بومي استان خراسان رضوي- داراي تعهد خدمت در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي گناباد 6
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 18 1005 1351
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 12 829 1385
دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان 20 853 1116 543
دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد 22 1281 1672 890
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی - تهران نيمسال دوم --پرديس خودگردان 9 947 2121
دانشگاه علوم پزشکی كاشان بومي استان اصفهان- داراي تعهد خدمت 8 2600
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری بومي استان مازندران- داراي تعهد خدمت 6 2353
دانشگاه علوم پزشکی ایلام 18 1296 1860 1070
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 42 1016 1359 923
دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه 18 1459 673
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بومي استان کرمان- داراي تعهد خدمت 6
دانشگاه علوم پزشکی زنجان بومي استان زنجان- داراي تعهد خدمت 6 2541
دانشگاه علوم پزشکی سمنان 22 918 1310
دانشگاه علوم پزشکی مشهد بومي استان خراسان رضوي- داراي تعهد خدمت 10 1583 1867
دانشگاه علوم پزشکی كردستان - سنندج بومي استان کردستان- داراي تعهد خدمت 10 2855 770
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد 18 1005 1578
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 20 1077 1483
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 28 1321 2819 898
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بومي استان خوزستان- داراي تعهد خدمت 10 2528 1219
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 14 1321 1746 810
دانشگاه علوم پزشکی شیراز بومي استان فارس- داراي تعهد خدمت 10 2211 2194
دانشگاه علوم پزشکی تبریز پرديس خودگردان 15 1641 3232 1358
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد بومي استان خراسان شمالي- داراي تعهد خدمت 6 508
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بومي استان چهارمحال و بختياري- داراي تعهد خدمت 6 2420
دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت بومي استان گيلان- داراي تعهد خدمت 6
دانشگاه علوم پزشکی كرمان بومي استان کرمان- داراي تعهد خدمت 10 2554
دانشگاه علوم پزشکی قم 26 977 1338
دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل بندرانزلی) محل تحصيل بندرانزلي --پرديس خودگردان 11 2147 3128 2311
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پرديس خودگردان 8 2753
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 24 1738 858
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بومي استان اردبيل- داراي تعهد خدمت 10 2772 1049
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه پرديس خودگردان 4 1919
دانشگاه علوم پزشکی همدان بومي استان همدان- داراي تعهد خدمت 26 2745
دانشگاه علوم پزشکی تهران پرديس خودگردان 34 1118 2385 1511
دانشگاه علوم پزشکی یزد بومي استان يزد- داراي تعهد خدمت 12 2745
دانشگاه علوم پزشکی زنجان پرديس خودگردان 12 1860 1171
دانشگاه علوم پزشکی قم بومي استان قم- داراي تعهد خدمت 4 2266
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بومي استان بوشهر- داراي تعهد خدمت 6 2558
دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پرديس خودگردان 11 2305 2783
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (محل تحصیل آبادان - اهواز) محل تحصيل آبادان - اهواز --پرديس خودگردان 14 2211 3143 2430
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بومي استان اصفهان- داراي تعهد خدمت 14 1663 2492
دانشگاه علوم پزشکی ایلام بومي استان ايلام- داراي تعهد خدمت 6 1200
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بومي استان خراسان جنوبي- داراي تعهد خدمت 6 3354
دانشگاه علوم پزشکی شیراز پرديس خودگردان 23 1598 3300 1911
دانشگاه علوم پزشکی مشهد پرديس خودگردان 19 1567 3207 2012
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرديس خودگردان 19 1508 2474 2127
دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد بومي استان لرستان- داراي تعهد خدمت 8 2185
دانشگاه علوم پزشکی قزوین بومي استان قزوين- داراي تعهد خدمت 16 3398 2094
دانشگاه علوم پزشکی اراک بومي استان مرکزي- داراي تعهد خدمت 6 3093
دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل احمد آباد مشیر) محل تحصيل احمدآباد مشير --پرديس خودگردان 15 1964 3324 2367
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل پرديس خودگردان 14 2513 3232 2123
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پرديس خودگردان 11 2589 3609 2794
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس پرديس خودگردان 11 2467 3912 2817
دانشگاه علوم پزشکی همدان پرديس خودگردان 15 2228 3034 2237
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس بومي استان هرمزگان- داراي تعهد خدمت 8 4908
دانشگاه علوم پزشکی كرمان پرديس خودگردان 11 2300 3446 1766
دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان بومي استان گلستان- داراي تعهد خدمت 12 1965
دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه پرديس خودگردان 15 2489 3495 1865
دانشگاه علوم پزشکی بابل پرديس خودگردان 14 1893 2893 2277
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بومي استان سيستان و بلوچستان- داراي تعهد خدمت 14 5671 3072
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بومي مناطق ايرانشهر ، چابهار ، کنارک ، دلگان ، سرباز ، فنوج ، قصرقند و نيک شهر 6 6315
 

رتبه لازم برای قبولی رشته فیزیوتراپی

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه علوم پزشکی تهران 18 1291 2126 964
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی - تهران پرديس خودگردان 5
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 20 1621 2558 1707
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 27 2020 3211 1322
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران 25 1691 2883 1663
دانشگاه علوم پزشکی ایران 20 1521 2716 1424
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 24 1784 2616 1302
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 26 1919 2795 1579
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 17 1911 3100 1055
دانشگاه علوم پزشکی بابل 23 3184 1637
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 18 3661
دانشگاه علوم پزشکی سمنان 17 2313 3317
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز پرديس خودگردان 5 4678
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 20 3375 1936
دانشگاه علوم پزشکی كرمان 20 3560 1566
دانشگاه علوم پزشکی بابل پرديس خودگردان 10 4450 2375
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پرديس خودگردان 10 3395 5157 3740
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرديس خودگردان 5
 

رتبه لازم برای قبولی رشته هوشبری

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه علوم پزشکی تهران 20 3344 5902 2955
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي 10 5855
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 12 7033
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 22 4114 8485
دانشگاه علوم پزشکی ایران 30 5888 6035 5532
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 24 6074 4791
دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل لنگرود) 20 11419
دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان 18 13070 9390
دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج 22 6334 12558 5630
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 20 6954 8871 4337
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 26 6306 10961
دانشکده علوم پزشکی گراش 10 16124
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل ورامین) 20 7280 8820 3797
دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل استهبان) 20 8663 12327 7842
دانشگاه علوم پزشکی یزد 20 11707 4223
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 15 9639
دانشگاه علوم پزشکی قم 25 5699 13513
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 25 12858 7962
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 20 7728 14217 5729
دانشگاه علوم پزشکی كرمان 23 13250 7431
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 15 8331 9180
دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه 23 13156 11036
دانشگاه علوم پزشکی همدان 30 14841 8466
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 27 16078 7010
دانشكده علوم پزشكی آبادان 20 19629 9849
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 22 6041 13405 6923
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری 20 17278
دانشگاه علوم پزشکی اراک 20 17250
دانشگاه علوم پزشکی جهرم 18 7941 13416
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بومي استان تهران 5 8811
دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد 21 16254
دانشگاه علوم پزشکی كاشان 15 11112
دانشگاه علوم پزشکی بابل 20 13950 8130
دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل پلدختر) 20 16414 9816
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 21 15855 6779
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 25 8676 15080 6951
دانشگاه علوم پزشکی ایلام 20 12518
دانشگاه علوم پزشکی سمنان 21 7507 20046
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 10 9430
دانشكده علوم پزشكی خمین 15 10723 18352
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 15 19607
دانشگاه علوم پزشکی فسا 21 10285 13963
دانشکده علوم پزشکی نیشابور 20 9110 14166 9140
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 22 16313 12561
دانشگاه علوم پزشکی دزفول 25 19894 8719
دانشگاه علوم پزشکی كردستان - سنندج 24 17327 11659
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 20 12193 19165 12667
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 20 16078 11970
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 20 7066 16202 11714
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد 15 14152 8572
دانشکده علوم پزشکی سیرجان 30 11359 16226 10421
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 20 15236 8159
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل قائن) 15 10734 18098 10012
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بومي استان سيستان و بلوچستان- داراي تعهد خدمت 10 15635
دانشكده علوم پزشكی ساوه 20 7613 20940
دانشگاه علوم پزشکی گناباد 20 10238
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 22 11377
دانشگاه علوم پزشکی زابل 20 21229 17863
دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر 20 32735 20082
 

رتبه لازم برای قبولی رشته علوم آزمایشگاهی

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 35 3484 5084 2546
دانشگاه علوم پزشکی تهران 30 1955 3808 2134
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 25 2370 4124 2522
دانشگاه علوم پزشکی ایران 27 3435 4377
دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج 20 2653 6035
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 38 4054 5782 4095
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 23 3862 6256 4895
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 32 4318 5147 3135
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 36 3552 6516 3669
دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل لنگرود) 25 4620 7531 3544
دانشگاه علوم پزشکی اراک نيمسال اول 23 4969 9290
دانشگاه علوم پزشکی یزد 26 4348 7143
دانشگاه علوم پزشکی كاشان 23 5315 6786
دانشگاه علوم پزشکی بابل 29 4788 6493 5001
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 24 5968 8305 9734
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پرديس خودگردان 5 4749
دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه 33 10010 7397
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 34 5188 6609 4913
دانشگاه علوم پزشکی فسا 20 5913 9846
دانشگاه علوم پزشکی همدان 34 9607
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 33 4749 7629 4420
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 20 5195 8783
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری 30 7109 3355
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي 10 6570
دانشگاه علوم پزشکی كرمان 34 7860 6738
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 20 6731
دانشكده علوم پزشكی مراغه 25 6982 11218 6251
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 25 7038 7301 6284
دانشگاه علوم پزشکی گناباد 24 8126 8696 5314
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد 20 5885 9336 4319
دانشگاه علوم پزشکی دزفول 25 12256 7231
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 33 5913 8563 7107
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 25 6445 10650 6809
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 5 3871
دانشگاه علوم پزشکی قم 25 5002 8997
دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل داراب) 15 6742 11218
دانشگاه علوم پزشکی سمنان 26 5368 11069
دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل استهبان) 30 6157 11831 5620
دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان 25 5145 11330 14579
دانشگاه علوم پزشکی جهرم 21 5699 8659
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 20 10106 6698
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 15 6753 10473 5040
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 23 6819 10614 5978
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) 23 5550 12748
دانشگاه علوم پزشکی كردستان - سنندج 24 12018 9725
دانشکده علوم پزشکی گراش 18 7287 12018
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 26 5061 10149 8046
دانشكده علوم پزشكی سراب 25 7816 13800
دانشكده علوم پزشكی خمین 15 17218
دانشگاه علوم پزشکی تهران (محل تحصیل كیش) پرديس خودگردان 25 7671 16724 16620
دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد نيمسال اول 25 22203 12218
دانشگاه علوم پزشکی اراک نيمسال دوم 23 5338 14199
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 30 11841 11016
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 25 6632 14283
موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد نيمسال اول 30 5699 15615 9488
دانشگاه علوم پزشکی ایلام 23 7778
دانشکده علوم پزشکی سیرجان 30 13225 11036
دانشكده علوم پزشكی آبادان 23 13591 10573
موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد نيمسال دوم 30 7494 19620 11357
دانشگاه علوم پزشکی بم 12 14079 7619
دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد نيمسال دوم 25 16226 10239
دانشگاه علوم پزشکی زابل 20 18932 15635
دانشگاه علوم پزشکی بم بومي شرق استان كرمان- داراي تعهد خدمت 8 21469
 

رتبه لازم برای قبولی رشته اتاق عمل

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه علوم پزشکی تهران 20 3380 5582 4376
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 13 4202 8027
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 17 5278 12028 6179
دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج 20 5349 12777
دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل لنگرود) 21 10895 5752
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 25 20729 8243
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 25 6516 11585
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 22 4884 7366
دانشگاه علوم پزشکی ایران 27 5660 8252 5838
دانشگاه علوم پزشکی یزد 22 8733 12740
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 21 8176 13131 7894
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 24 15308 8596
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 24 6535 5608
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد 15 13800 7431
دانشگاه علوم پزشکی بابل 20 7579 15471
دانشگاه علوم پزشکی اراک 15 16758
دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه 22 13902 9670
دانشگاه شاهد - تهران(رشته های پزشکی) 20
دانشکده علوم پزشکی بهبهان 25 18452 15257
دانشگاه علوم پزشکی قم 25 9831 14243
دانشگاه علوم پزشکی همدان 34 8597 16296 11024
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 25 11402 16663 9271
دانشكده علوم پزشكی مراغه 25 9873 15899
دانشكده علوم پزشكی ساوه 20 7705 20656
دانشگاه علوم پزشکی كردستان - سنندج 25 14462 9670
دانشكده علوم پزشكی آبادان 20 12243
دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد 22 15121 9140
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 20 14079 10730
دانشگاه علوم پزشکی فسا 20 11646 16226
دانشگاه علوم پزشکی كاشان 15 8848 11637
دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل استهبان) 20 9648 16724
دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل ابركوه) 20 21291
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری 27 8592 13692
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 16 8135 9816
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز پرديس خودگردان 4
دانشگاه علوم پزشکی اراک بومي استان تهران 8 14313
دانشکده علوم پزشکی نیشابور 20 15346
دانشگاه علوم پزشکی كرمان 24 16178 14176
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 20 16773 10903
دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان 15 13939 8405
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 20 14968 10198
دانشگاه علوم پزشکی ایلام 20 10421
دانشگاه علوم پزشکی سمنان 20 8557 21998
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 25 13396
دانشگاه علوم پزشکی جهرم 19 9773
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل خاش) 12 24575 22749
دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل نهاوند) 30 22933
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 25 11295
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 15 10397 14853 11536
دانشگاه علوم پزشکی دزفول 20 19315 9458
دانشکده علوم پزشکی لارستان 20 10564 22418 12989
دانشكده علوم پزشكی خمین 15 20784
دانشگاه علوم پزشکی گناباد 20 13608 17374 10476
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 15 20401
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 25 20018 12371
دانشکده علوم پزشکی گراش 10 21998
دانشكده علوم پزشكی شوشتر 15 18313
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت بومي استان کرمان 7 11184
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل قائن) 20 18214 13776
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 13 17699 12717
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل فردوس) 25 12833
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بومي استان تهران 5
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (محل تحصیل بروجن) 20 16796 11255
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 20 13256
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 10 19179 11792
دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر 20 22188 23522
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بومي استان سيستان و بلوچستان- داراي تعهد خدمت 10 21233
دانشگاه علوم پزشکی زابل 20 16971
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل خاش) بومي استان سيستان و بلوچستان- داراي تعهد خدمت 8 20948
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي 10 6456
 

رتبه لازم برای قبولی رشته بینایی سنجی

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 23 1656 2764 1495
دانشگاه علوم پزشکی ایران 20 1934 2893 1548
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پرديس خودگردان 10 3881 5451 3899
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 20 1964 3905 1631
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی - تهران پرديس خودگردان 5 3304
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 20 7273
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 3 3425
 

رتبه لازم برای قبولی مامایی

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 20 4372 6178 3403
دانشگاه علوم پزشکی تهران 15 3623 4722
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 25 6023 10878
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 25 6714 10433
دانشگاه علوم پزشکی ایران 25 4475 8588 4781
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی - تهران پرديس خودگردان 6
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 21 7481 10670 6816
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 12 5534
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 20 14265
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 25 12595 7802
دانشگاه علوم پزشکی كاشان 20 6036 11339
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 5 9312
دانشگاه علوم پزشکی ایلام 20 8767
دانشگاه علوم پزشکی یزد 20 12387
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 18 15534
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 20 9417 8439
دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه 30 13572 5339
دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان 20 8555
دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد 20 16692 8913
دانشگاه علوم پزشکی بابل 30 8542 14485
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پرديس خودگردان 5 14968
دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت پرديس خودگردان 25 7783 14451 8360
دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل لنگرود) 20 16878
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز پرديس خودگردان 5
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 20 14569 7699
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 20 8103 6046
دانشگاه علوم پزشکی كرمان محل تحصيل رازي 20 13501 6756
دانشگاه علوم پزشکی همدان 35 6587 14117 10461
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد 15 12975 6260
دانشگاه علوم پزشکی اراک 8 8126 13225
دانشگاه علوم پزشکی گناباد 20 13431 8321
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 21 8691
دانشگاه علوم پزشکی اراک 15 16708
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 15 15134 7619
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 25 6349 15293 8950
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 25 10385
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 20 13890 6531
دانشگاه علوم پزشکی ایران پرديس خودگردان 10 13880 11171
دانشكده علوم پزشكی شوشتر 20 17327 9575
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری 15 15035
دانشگاه علوم پزشکی كردستان - سنندج 25 15248 9882
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 13 18254 6136
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 8
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 25 18060 9014
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 25 15248 9374
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 24 12312 13034
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بومي استان تهران 5 7971
دانشگاه علوم پزشکی بم 12 17182 8759
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت بومي استان کرمان 7 6771
دانشگاه علوم پزشکی زابل نيمسال اول 20 18169
دانشگاه علوم پزشکی زابل نيمسال دوم 15 19126 17475
دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر بومي استان سيستان و بلوچستان 25 33139 21876
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بومي استان سيستان و بلوچستان- داراي تعهد خدمت 12 24076 17436
دانشگاه علوم پزشکی بم بومي شرق استان كرمان- داراي تعهد خدمت 8 19856
 

رتبه لازم برای قبولی رشته دامپزشکی

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه تهران 60 2232 3248 3516
دانشگاه فردوسی - مشهد 40 2978 4763 2596
دانشگاه تبریز 30 3729 5436 3818
دانشگاه شهید چمران اهواز 30 4340 6774 3697
دانشگاه تبریز شبانه 15 4259 5994
دانشگاه تهران شبانه 40 3619 5324 6538
دانشگاه سمنان 25 3848 5789
دانشگاه شیراز 60 3515 5463 5654
دانشگاه شهید باهنر - كرمان 25 3975 5970 3161
دانشگاه فردوسی - مشهد شبانه 30 4006 6857 4179
دانشگاه ارومیه 40 4469 6679 6868
دانشگاه رازی کرمانشاه 40 4730 7737 9447
دانشگاه لرستان - خرم آباد 25 4817 10172
دانشگاه سمنان شبانه 20 4025 12499
دانشگاه شهید باهنر - كرمان شبانه 20 4617 6866 4328
دانشگاه شهرکرد 44 4383 11659
دانشگاه ارومیه --نوبت دوم 40 4850 8047 16704
دانشگاه زابل 25 4915 9846
دانشگاه شهید چمران اهواز شبانه 30 5123 7667 10082
دانشگاه زابل شبانه 25 5357 18254 13635
دانشگاه شیراز بومي استان كهگيلويه و بويراحمد --مناطق محروم 3
 

رتبه لازم برای قبولی رشته پرتوشناسی-رادیولوژی

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه علوم پزشکی تهران 23 2438 4347 2229
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 20 2990 4301 2655
دانشگاه علوم پزشکی تبریز نيمسال اول 25 4483 6041 3438
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پرديس خودگردان 5
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 33 3504 4932 4130
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 26 2868 4638
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 28 3662 5247 3156
دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل لنگرود) 23 4543 8027 3129
دانشگاه علوم پزشکی بابل 19 8316 4594
دانشگاه علوم پزشکی همدان 30 8542 6411
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 30 3720 7782
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 30 9765 5001
دانشگاه علوم پزشکی كردستان - سنندج 14 11321 6108
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 22 5002 6973
دانشگاه علوم پزشکی ایران 30 3184 7072 3906
دانشگاه علوم پزشکی كاشان 22 9477
دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه 25 11872 6951
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری 28 8898 5984
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 25 6372 10402
دانشگاه علوم پزشکی تبریز نيمسال دوم 25 4286 8597 4408
دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد 19 12462 5082
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 24 8952 4532
دانشگاه علوم پزشکی بابل 25 7898 5489
دانشگاه علوم پزشکی كردستان - سنندج بومي استان لرستان --مناطق محروم 4
دانشگاه علوم پزشکی كرمان 25 5947 10051 6211
دانشگاه علوم پزشکی گناباد 20 6306 10570 5818
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 29 5583 9217 5526
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 28 11077 6179
دانشگاه علوم پزشکی اراک 20 7198 5886
دانشگاه علوم پزشکی سمنان 23 5550 9962 4847
دانشگاه علوم پزشکی یزد 22 8164
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 22 12151 6148
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 24 5306 11384
دانشگاه علوم پزشکی كردستان - سنندج 14 13591 8719
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 25 12005 7619
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 24 4889 10869 7865
دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد بومي استان ايلام --مناطق محروم 4 7670
دانشکده علوم پزشکی بهبهان 25 12997 7311
 

رتبه لازم برای قبولی رشته شنوایی شناسی

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه علوم پزشکی تهران 23 2438 4347 2229
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 20 2990 4301 2655
دانشگاه علوم پزشکی تبریز نيمسال اول 25 4483 6041 3438
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پرديس خودگردان 5
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 33 3504 4932 4130
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 26 2868 4638
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 28 3662 5247 3156
دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل لنگرود) 23 4543 8027 3129
دانشگاه علوم پزشکی بابل 19 8316 4594
دانشگاه علوم پزشکی همدان 30 8542 6411
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 30 3720 7782
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 30 9765 5001
دانشگاه علوم پزشکی كردستان - سنندج 14 11321 6108
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 22 5002 6973
دانشگاه علوم پزشکی ایران 30 3184 7072 3906
دانشگاه علوم پزشکی كاشان 22 9477
دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه 25 11872 6951
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری 28 8898 5984
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 25 6372 10402
دانشگاه علوم پزشکی تبریز نيمسال دوم 25 4286 8597 4408
دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد 19 12462 5082
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 24 8952 4532
دانشگاه علوم پزشکی بابل 25 7898 5489
دانشگاه علوم پزشکی كردستان - سنندج بومي استان لرستان --مناطق محروم 4
دانشگاه علوم پزشکی كرمان 25 5947 10051 6211
دانشگاه علوم پزشکی گناباد 20 6306 10570 5818
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 29 5583 9217 5526
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 28 11077 6179
دانشگاه علوم پزشکی اراک 20 7198 5886
دانشگاه علوم پزشکی سمنان 23 5550 9962 4847
دانشگاه علوم پزشکی یزد 22 8164
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 22 12151 6148
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 24 5306 11384
دانشگاه علوم پزشکی كردستان - سنندج 14 13591 8719
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 25 12005 7619
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 24 4889 10869 7865
دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد بومي استان ايلام --مناطق محروم 4 7670
دانشکده علوم پزشکی بهبهان 25 12997 7311
 

رتبه لازم برای قبولی رشته اعضاء مصنوعی

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 12 5492
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرديس خودگردان 5 5842
دانشگاه علوم پزشکی ایران 15 4915
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران 15 5561 8783 5400
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران 30 4457 6694 5339
 

رتبه لازم برای قبولی رشته علوم تغذیه

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 20 2316 5029 2462
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران نيمسال اول 22 1624 3858 1995
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران نيمسال دوم 21 1890 4254 2063
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 26 2658 2719
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 35 3583 5648 4056
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی - تهران نيمسال اول --پرديس خودگردان 10 3329 5519
دانشگاه علوم پزشکی كاشان 32 3867 6591 4452
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرديس خودگردان 10 3799 6551
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي 10 4312
دانشگاه علوم پزشکی شیراز محل تحصيل سپيدان 15 3679 5680 4121
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 27 5591 3998
دانشگاه علوم پزشکی كرمان 25 4196 7143 4445
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی - تهران نيمسال دوم --پرديس خودگردان 10 5482 6268
دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد 21 8706 5116
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 25 4637 8542 4934
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 25 5033 5591 6099
دانشكده علوم پزشكی شوشتر 20 4743 8381 5670
موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد نيمسال اول 30 6520 14023 6590
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 21 5495 8997 5620
موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد نيمسال دوم 30 7960 18492 15207
دانشگاه علوم پزشکی زابل 25 23491 6366
 

رتبه لازم برای قبولی رشته کاردرمانی

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی - تهران پرديس خودگردان 5 7808
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران 25 4189 6733 4550
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرديس خودگردان 3 6263
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 20 4248 7782 5325
دانشگاه علوم پزشکی سمنان 15 11077
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 18 3999 5555 2747
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری 16 10517 4504
دانشگاه علوم پزشکی ایران 17 6560 4008
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 13 8174 4681
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 20 5968 8952 4791
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پرديس خودگردان 5 11198
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 20 11945 6427
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 16 11086 6682
دانشگاه علوم پزشکی اراک 15 10621
دانشگاه علوم پزشکی همدان 25 6779 10305 6497
 

رتبه لازم برای قبولی رشته گفتار درمانی

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه علوم پزشکی تهران 15 5211 5601
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرديس خودگردان 5 12028
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 15 4067 11218
دانشگاه علوم پزشکی ایران 16 4206 9752
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران 25 7153 5210
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 15 12266
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 20 8044 9449 7680
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 16 4327
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز پرديس خودگردان 3 11137
دانشگاه علوم پزشکی همدان 22 13912 6822
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 16 13200 4773
دانشگاه علوم پزشکی اراک 14 7268 12777
دانشگاه علوم پزشکی بابل 15 14948
دانشگاه علوم پزشکی سمنان 15 10357 6218
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 15 16621
 

رتبه لازم برای قبولی رشته زیست شناسی

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه تهران 15 2031 4524 4037
دانشگاه فردوسی - مشهد علوم جانوري--نوبت دوم 5 5818
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز هشترود عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 2726
دانشگاه تهران علوم جانوري 15 3779 7629 9053
دانشگاه الزهرا(س) - تهران 40 4407 7825 9079
دانشگاه كاشان 25 7038 9678 9407
دانشگاه شاهد - تهران 20 7226 9678
دانشگاه فردوسی - مشهد علوم گياهي--نوبت دوم 5 5997
دانشگاه شهید بهشتی - تهران علوم گياهي 20 8089 21391
دانشگاه تهران علوم گياهي 15 7071 14657
دانشگاه شهید بهشتی - تهران علوم جانوري 20 4318 11785 12518
دانشگاه اصفهان علوم گياهي 20 11595 16724
دانشگاه شهید چمران اهواز 25 9792 15145 20729
دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل 35 11438 20819 22194
دانشگاه اصفهان علوم جانوري 20 8117 18166 18085
دانشگاه تبریز علوم جانوري--نوبت دوم 16 13978
دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل كرج) علوم جانوري-- 35 8824 16366 17580
دانشگاه تبریز علوم جانوري 24 11937 31547 17696
دانشگاه شیراز عمومي 30 11135 20557
دانشگاه شهید بهشتی - تهران زيست دريا 20 8475 15380
دانشگاه قم علوم جانوري 60 13618 36843 25664
دانشگاه كاشان شبانه 5
دانشگاه شهرکرد علوم جانوري 24 14692
دانشگاه فردوسی - مشهد علوم جانوري 25 7760 22274 15111
دانشگاه الزهرا(س) - تهران علوم گياهي 45 11335 25590 19090
دانشگاه گیلان - رشت علوم جانوري 40 25610 26196
دانشگاه تبریز علوم گياهي 24 15225 28070
دانشگاه شهید چمران اهواز عمومي 25 24496 17598
دانشگاه ارومیه علوم جانوري 50 42770 28011
دانشگاه مراغه 35 15002 23883 27662
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل عمومي--نوبت دوم 15 40139 31993
دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل كرج) علوم گياهي-- 35 12690 23670
دانشگاه تبریز عمومي 24 12286 28834 20184
دانشگاه رازی کرمانشاه علوم جانوري 30 30521 22487
دانشگاه كردستان - سنندج 40 37551 24799
دانشگاه مازندران - بابلسر علوم جانوري--نوبت دوم 15 29557
دانشگاه مراغه شبانه 10 18053
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء - بهبهان عمومي--نوبت دوم 10 40469 21253
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل علوم گياهي 30 43556 39463
دانشگاه یزد عمومي 35 26691 26674
دانشگاه گیلان - رشت علوم گياهي 40 40998 31786
دانشگاه فردوسی - مشهد علوم گياهي 25 12143
دانشگاه شهید باهنر - كرمان علوم جانوري--نوبت دوم 10
دانشگاه مازندران - بابلسر علوم گياهي--نوبت دوم 15 44478
دانشگاه شهید باهنر - كرمان علوم جانوري 30 30521 25405
دانشگاه رازی کرمانشاه علوم گياهي 30 39126 28910
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء - بهبهان عمومي 20 38065
دانشگاه لرستان - خرم آباد علوم جانوري 20 32424
دانشگاه زنجان عمومي 60 21327 40207 24248
دانشگاه اراک علوم جانوري 40 17051 32086 24779
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء - بهبهان علوم گياهي 20 29907
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز شیراز عمومي 50 21576
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز مشهد عمومي 50 22202
دانشگاه حكیم سبزواری - سبزوار عمومي--نوبت دوم 24 24227 44705
دانشگاه پیام نور تهران - تهران شرق عمومي 50 18911
دانشگاه تبریز علوم گياهي--نوبت دوم 16 20191
دانشگاه گنبد زيست دريا 40 65847
دانشگاه مازندران - بابلسر علوم گياهي 40 20156 41842 31025
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء - بهبهان علوم گياهي--نوبت دوم 10 46589 34266
دانشگاه پیام نور كرمانشاه - واحد گیلانغرب عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 3754
دانشگاه مازندران - بابلسر علوم جانوري 40 29606 29516
دانشگاه بوعلی سینا - همدان علوم گياهي--نوبت دوم 20 39829 41123
دانشگاه پیام نور تهران - واحد شهریار عمومي 50 24968 50026
دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل عمومي 35 23095 38889
دانشگاه فرزانگان سمنان(ویژه خواهران) 40 38065 35930
دانشگاه گیلان - رشت زيست دريا 40 45915 30114
دانشگاه تبریز عمومي--نوبت دوم 16 14553 28094
دانشگاه لرستان - خرم آباد علوم گياهي 20 31635
دانشگاه اراک علوم جانوري--نوبت دوم 30 20933 38323
دانشگاه دامغان عمومي 40 45088 33715
دانشگاه گلستان - گرگان علوم جانوري 30 39205 32041
دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل علوم جانوري 35 21519 40770 38280
دانشگاه شهید باهنر - كرمان علوم گياهي 30 42531 28730
دانشگاه بوعلی سینا - همدان علوم گياهي 40 41708 29559
دانشگاه زابل عمومي--سوابق تحصيلي نوبت دوم 15 54471
دانشگاه شهرکرد علوم گياهي 34 19628
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز علوم گياهي 45 22921 44870 35241
دانشگاه حكیم سبزواری - سبزوار عمومي 56 20035 36088 39254
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز مشهد علوم گياهي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 33815
دانشگاه گنبد علوم جانوري 40 27661 54074 41179
دانشگاه پیام نور قم - مرکز قم (محل تحصیل خواهران «پردیسان» و برادران «ساختمان شماره 2») عمومي-- 50 53045
دانشگاه اراک علوم گياهي--نوبت دوم 30 19723 49614
دانشگاه بیرجند علوم گياهي 45 21087 52537 36836
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس زيست دريا 25 37978
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل عمومي 30 41135 26506
دانشگاه دامغان عمومي--نوبت دوم 20 27105 51891
دانشگاه پیام نور كهگیلویه و بویراحمد - مرکز یاسوج عمومي 50 60632
دانشگاه جیرفت علوم گياهي 20 56207 30656
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان عمومي 25 19804 44006
دانشگاه گنبد عمومي 40 27167 49216 39621
دانشگاه گلستان - گرگان علوم گياهي 30 54432 42341
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر زيست دريا 30 55523 38396
دانشگاه یاسوج علوم گياهي 35 32282 37056
دانشگاه گلستان - گرگان علوم جانوري--نوبت دوم 10 35900
دانشگاه پیام نور البرز - مرکز كرج عمومي 50 24380 45028 36043
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس زيست دريا--نوبت دوم 10 52771
دانشگاه گنبد علوم گياهي 40 48597
دانشگاه پیام نور قم - مرکز قم (محل تحصیل خواهران «پردیسان» و برادران «ساختمان شماره 2») علوم گياهي-- 50 87042
دانشگاه پیام نور قم - واحد دستجردخلجستان عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 104614
دانشگاه اراک علوم گياهي 40 44109
دانشگاه شهید باهنر - كرمان علوم گياهي--نوبت دوم 10 40713
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل علوم گياهي--نوبت دوم 15 48735
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهان عمومي 50 26876 43943
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریز عمومي 50 34762 40556
دانشگاه پیام نور گلستان - مرکز گرگان عمومي 50 85090 58675
دانشگاه پیام نور لرستان - واحد كوهدشت عمومي 50 128645
دانشگاه پیام نور لرستان - مرکز الشتر علوم گياهي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 146817
دانشگاه ارومیه علوم گياهي 50 48297 37650
دانشگاه پیام نور اردبیل - مرکز اردبیل عمومي 50 70756
دانشگاه پیام نور قزوین - مرکز قزوین عمومي 50 70947 53777
موسسه غیرانتفاعی كاویان - مشهد 60 25449 84501 48154
دانشگاه پیام نور تهران - واحد لواسانات علوم گياهي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 54982
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز اهواز عمومي 50 61648 53270
دانشگاه گلستان - گرگان زيست دريا 30 57203
دانشگاه زابل علوم جانوري--سوابق تحصيلي نوبت دوم 15 31182
دانشگاه پیام نور تهران - واحد شهر جدید پردیس عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 35728
دانشگاه ملایر علوم گياهي--نوبت دوم 30 62848
دانشگاه پیام نور تهران - مرکز پاکدشت عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 37661 79333
دانشگاه پیام نور تهران - تهران شرق علوم گياهي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 35915
دانشگاه فرزانگان سمنان(ویژه خواهران) شبانه 20 23147 61828
دانشگاه پیام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه علوم گياهي 50 78795 32171
دانشگاه زابل علوم جانوري 35 26307 50453
دانشگاه ملایر علوم گياهي 60 55838 48637
دانشگاه پیام نور ایلام - مرکز ایلام عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 121761
دانشگاه پیام نور كردستان - مرکز سنندج علوم گياهي 50 89346 62604
دانشگاه پیام نور یزد - مرکز یزد عمومي--خواهران شاهديه و برادران ولايت --پيام نور-سوابق تحصيلي 50
دانشگاه پیام نور لرستان - مرکز خرم آباد عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 114524
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار زيست دريا--سوابق تحصيلي روزانه 40 61058
دانشگاه پیام نور كرمانشاه - مرکز اسلام آبادغرب علوم گياهي 50 61004
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز گناباد عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 89599
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز ارومیه عمومي 50 74954 42094
دانشگاه پیام نور گیلان - مرکز رشت علوم گياهي 50 76208 61169
دانشگاه زابل عمومي 35 42871
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز ارومیه علوم گياهي 50 103504
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان عمومي--نوبت دوم 25 29257
دانشگاه پیام نور سمنان - مرکز شاهرود عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50
دانشگاه پیام نور كهگیلویه و بویراحمد - واحد دهدشت عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 101552
دانشگاه پیام نور همدان - مرکز اسدآباد عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز اهواز علوم گياهي 50 80597 62308
دانشگاه پیام نور قزوین - مرکز قزوین علوم گياهي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 96209 103756
دانشگاه پیام نور كرمان - مرکز سیرجان عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 83491
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریز علوم گياهي 50 41089 73022
دانشگاه پیام نور گیلان - مرکز تالش عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 64086 90905
موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه 60 43255 106690 70844
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز شبستر عمومي 50 59713
دانشگاه پیام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 70947
دانشگاه پیام نور البرز - مرکز كرج علوم گياهي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 34347 91837 79066
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه علوم گياهي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 102793
دانشگاه زابل علوم گياهي 35 52715
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهان علوم گياهي 50 35752 72391
دانشگاه پیام نور گیلان - مرکز رودسر علوم گياهي 50 112879 105101
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز فیروزآباد عمومي 50 63535
دانشگاه پیام نور گلستان - مرکز گنبد کاووس علوم گياهي 50 92166
موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز زيست دريا 60 52477 122129 155721
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه عمومي 50 86908 102815
دانشگاه پیام نور كهگیلویه و بویراحمد - مرکز یاسوج علوم گياهي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 130307
موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز 60 38698 117301
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز دزفول عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 78890 52646
موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز عمومي 60 44378 106871 132847
دانشگاه پیام نور مازندران - مرکز ساری عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 99572
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز سبزوار عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 94817 77333
دانشگاه پیام نور اردبیل - مرکز اردبیل علوم گياهي 50 104222 77097
موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز علوم جانوري--غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي 60 65408 128953 155188
دانشگاه پیام نور تهران - مرکز دماوند علوم گياهي 50 38578
دانشگاه پیام نور همدان - مرکز همدان علوم گياهي 50 93142 84868
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز مهاباد علوم گياهي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 76475
دانشگاه پیام نور گیلان - مرکز رشت عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 77754 69170
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز شاهین شهر عمومي 50 38661 95819
موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری علوم گياهي 60 58595 116366 155817
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز خوی عمومي 50 112404
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 142253
دانشگاه گلستان - گرگان زيست دريا--نوبت دوم 10 55560
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز داراب علوم گياهي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 72176
دانشگاه گلستان - گرگان علوم گياهي--نوبت دوم 10
دانشگاه پیام نور كرمان - مرکز كرمان علوم گياهي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 104222 101679
موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه علوم جانوري 60 54952 134186 72691
دانشگاه پیام نور خوزستان - واحد ایذه عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 114547
دانشگاه پیام نور خوزستان - واحد اندیكا عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 115584
دانشگاه پیام نور تهران - واحد لواسانات عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 55764
دانشگاه غیرانتفاعی علم وهنر- یزد 60 33674 83491 99055
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - واحد اشنویه عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 145350
دانشگاه پیام نور تهران - واحد پیشوا عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 41992
موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز 60 50292 168401 148218
دانشگاه پیام نور همدان - مرکز نهاوند عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50
دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری - مرکز شهركرد عمومي 50 67047 87041
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - واحد اهر عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 94871
دانشگاه پیام نور سمنان - مرکز سمنان عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 130853
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز خرمشهر عمومي 50 108445
دانشگاه پیام نور همدان - مرکز تویسركان عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 131514
دانشگاه پیام نور تهران - مرکز پاکدشت علوم گياهي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 37629 102610
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراك علوم گياهي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 101430
دانشگاه پیام نور زنجان - مرکز زنجان عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 125404
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - واحد اشنویه علوم گياهي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 128841
دانشگاه پیام نور مازندران - مرکز بابل عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 123064 86375
دانشگاه پیام نور كرمان - مرکز جیرفت علوم گياهي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 124510
دانشگاه پیام نور تهران - مرکز دماوند عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 47250 131667
دانشگاه پیام نور خراسان شمالی - مرکز بجنورد عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 83743 88202
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز استهبان علوم گياهي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز نقده عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 153565 141873
موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری 60 36837 122405 101855
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز مراغه علوم گياهي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 157667
دانشگاه پیام نور بوشهر - مرکز بوشهر عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 105819 99414
دانشگاه پیام نور اصفهان - واحد دهاقان عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 64482 91030
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز خرامه عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 46870
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراك عمومي 50 106046
دانشگاه پیام نور خوزستان - واحد شوشتر عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 95047 96102
دانشگاه پیام نور كرمان - واحد كهنوج عمومي 50 113624
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز مراغه عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 86627
دانشگاه پیام نور لرستان - مرکز خرم آباد علوم گياهي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 114418
دانشگاه پیام نور مازندران - مرکز بابل علوم گياهي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 63021
دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی - مرکز بیرجند عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز نجف آباد عمومي 50 39701
دانشگاه پیام نور كرمان - واحد منوجان عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 142765
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز شادگان عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 117428
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز رامهرمز عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 136588
دانشگاه پیام نور كرمان - مرکز كرمان عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 116870 116662
دانشگاه پیام نور هرمزگان - مرکز بندرعباس عمومي 50 110484
دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری - واحد فرخ شهر عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 124342
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز اوز عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 146275 58372
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز نقده علوم گياهي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 136094
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز بوانات عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 152528
دانشگاه پیام نور همدان - مرکز بهار عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز استهبان عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 111243
دانشگاه پیام نور بوشهر - مرکز بوشهر علوم گياهي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 164385
دانشگاه پیام نور لرستان - واحد دورود عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 147111
دانشگاه پیام نور كرمان - مرکز رفسنجان عمومي 50 114939 105670
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز فسا علوم گياهي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 85738
موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه علوم گياهي 60 71355
دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان - مرکز ایرانشهر علوم گياهي 50 134962
دانشگاه پیام نور هرمزگان - مرکز بندرعباس علوم گياهي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 127710
دانشگاه پیام نور هرمزگان - مرکز میناب علوم گياهي 50 122169
دانشگاه پیام نور كرمان - مرکز بم عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 136400
دانشگاه پیام نور لرستان - واحد ازنا عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 121369
موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات علوم گياهي 60 65624 152076
دانشگاه پیام نور مازندران - مرکز محمودآباد عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب عمومي 50 113681
دانشگاه پیام نور همدان - مرکز نهاوند علوم گياهي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 133524
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز اوز علوم گياهي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 126978
دانشگاه پیام نور كرمان - واحد شهربابك عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50
دانشگاه پیام نور كرمان - واحد ریگان عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 171828
دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی - مرکز قائن عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 108445
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات عمومي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 132346
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز خرمشهر علوم گياهي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 127979
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز رامهرمز علوم گياهي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 145098
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز مرند عمومي 50 169098
 

رتبه لازم برای قبولی رشته زیست شناسی مولکولی

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه تهران ميکروبيولوژي 15 2745 3818
دانشگاه اصفهان ژنتيک 20 2751 5720 4145
دانشگاه شهید بهشتی - تهران ميکروبيولوژي 20 8328 7397
دانشگاه شاهد - تهران ژنتيک 20 5583 6524
دانشگاه اصفهان ميکروبيولوژي 20 9617 9320
دانشگاه تهران علوم سلولي مولکولي 15 5768
دانشگاه شهید باهنر - كرمان ژنتيک--نوبت دوم 10 12285
دانشگاه شهید چمران اهواز ژنتيک 30 7323 11585 10794
دانشگاه شهید باهنر - كرمان ژنتيک 30 6931 9617 13373
دانشگاه شیراز علوم سلولي مولکولي 30 8400 12953 14811
دانشگاه شهرکرد ژنتيک 34 4351 20954 13058
دانشگاه الزهرا(س) - تهران ميکروبيولوژي 40 4962 11945 10675
دانشگاه فردوسی - مشهد علوم سلولي مولکولي 25 4253 11432 13207
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز علوم سلولي مولکولي 45 12312 18950 15635
دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل كرج) علوم سلولي مولکولي-- 35 5464 10680 12394
دانشگاه مازندران - بابلسر ميکروبيولوژي--نوبت دوم 10 9492 16558
دانشگاه رازی کرمانشاه علوم سلولي مولکولي 30 11606 22029 18456
دانشگاه سمنان علوم سلولي مولکولي 30 9846 19209 19327
دانشگاه مازندران - بابلسر علوم سلولي مولکولي 30 8692 18392 18169
دانشگاه فردوسی - مشهد علوم سلولي مولکولي--نوبت دوم 5 3610
دانشگاه مازندران - بابلسر ميکروبيولوژي 30 7171 13764 13635
دانشگاه مازندران - بابلسر علوم سلولي مولکولي--نوبت دوم 10 19894
موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) ژنتيک 60 8407 19270 22561
دانشگاه گیلان - رشت علوم سلولي مولکولي 40 10714 16401 19301
دانشگاه حكیم سبزواری - سبزوار بيوشيمي 56 14508 24614 25316
دانشگاه مراغه ميکروبيولوژي 35 13335 22173 15111
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل علوم سلولي مولکولي 30 12800 24883 19950
دانشگاه غیرانتفاعی علم وهنر- یزد ژنتيک 60 13556 30267 31247
دانشگاه ملایر ميکروبيولوژي 60 14715 25003 18456
دانشگاه مراغه ميکروبيولوژي--نوبت دوم 10 14062 23764
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل علوم سلولي مولکولي--نوبت دوم 15 25590
دانشگاه دامغان علوم سلولي مولکولي 40 14203 30282 23998
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان ژنتيک--نوبت دوم 25 46780
دانشگاه گنبد علوم سلولي مولکولي 40 17242 25877 24167
موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) علوم سلولي مولکولي 60 11301 28944 28549
مرکز آموزش عالی استهبان علوم سلولي مولکولي 40 19131 35717 27572
دانشگاه سمنان علوم سلولي مولکولي--نوبت دوم 30 11922 40688
موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه ژنتيک 60 21908 48018
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان ژنتيک 25 32046 14085
دانشگاه دامغان علوم سلولي مولکولي--نوبت دوم 20 17242 44544
موسسه غیرانتفاعی كاویان - مشهد علوم سلولي مولکولي 60 14209 51164 40041
دانشگاه ملایر ميکروبيولوژي--نوبت دوم 20 10885 35185
موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری ژنتيک 60 18932 41343 61563
دانشگاه حكیم سبزواری - سبزوار بيوشيمي--نوبت دوم 24 15924 30046 30211
دانشگاه غیرانتفاعی علم وهنر- یزد ميکروبيولوژي 60 25834 51070 49424
موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز ژنتيک 60 19697 64234 48219
موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز ميکروبيولوژي 60 25979 55560 60432
موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه ميکروبيولوژي 60 29950 68389 68733
موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز بيوشيمي 60 31275 76329 71936
موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه ژنتيک 60 30993 58034 73574
دانشگاه غیرانتفاعی علم وهنر- یزد علوم سلولي مولکولي 60 30176 60096 56996
موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر ژنتيک ، علوم سلولي مولکولي ، ميکروبيولوژي 60 71189 50055
موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نكا ژنتيک 60 24849 70220 85432
موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری علوم سلولي مولکولي 60 33856 76817 106325
موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نكا ميکروبيولوژي 60 29424 65199 90731
موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز علوم سلولي مولکولي 60 32593 111733 84698
موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری بيوشيمي 60 35451 79551 120893
موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه ميکروبيولوژي 60 41089 83133 86314
موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر ميکروبيولوژي 60 34347 76172 63766
موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نكا علوم سلولي مولکولي 60 117286 86258
موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه بيوشيمي 60 34907 97050 72025
موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نكا بيوشيمي 60 40683 98951 116444
موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه زيست فناوري 60 35899 110363 104539
 

رتبه لازم برای قبولی رشته دبیری زیست شناسی

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
پردیس شهید چمران - تهران بومي استان تهران 14 19667
پردیس شهید بهشتی - مشهد بومي استان خراسان شمالي 3 11249
 

رتبه لازم برای قبولی رشته شیمی

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه شهید باهنر - كرمان شيمي دارويي--نوبت دوم 4 9568
دانشگاه صنعتی شریف - تهران 35 3401 4519 5088
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران (رشته های آزاد) محض 15 6354 13320
دانشگاه تهران کاربردي 18 3775 5820
دانشگاه فردوسی - مشهد کاربردي--نوبت دوم 4 6233
دانشگاه تهران محض 25 5611 10605
دانشگاه شهید بهشتی - تهران محض 30 6706 13147
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء - بهبهان دارويي--نوبت دوم 7 16878
دانشگاه الزهرا(س) - تهران کاربردي--نوبت دوم 42 8072 13300
دانشگاه اصفهان کاربردي 18 7337 10305
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران کاربردي 28 5857 10813
دانشگاه صنعتی اصفهان کاربردي 20 5809 12396
دانشگاه دامغان دارويي 27 10333 16296 13058
دانشگاه كاشان کاربردي--نوبت دوم 4 12028
دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل كرج) کاربردي-- 28 7459 12845
دانشگاه تبریز کاربردي 17 7545 16758
دانشگاه شهید بهشتی - تهران کاربردي 21 4407 8441
دانشگاه الزهرا(س) - تهران محض 45 9407 13425
دانشگاه تبریز کاربردي--نوبت دوم 11 9744
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران (رشته های آزاد) محض--نوبت دوم 15 7594 12695
دانشگاه شهید باهنر - كرمان دارويي 25 14079 12518
دانشگاه فردوسی - مشهد محض--نوبت دوم 5 7567
دانشگاه زنجان محض--نوبت دوم 5
دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل كرج) محض-- 40 10018 17182
دانشگاه گیلان - رشت کاربردي 28 20177 12806
دانشگاه بوعلی سینا - همدان کاربردي 18 19224
دانشگاه گیلان - رشت محض 40 26542 21450
دانشگاه شهید چمران اهواز کاربردي 21 18774 13005
دانشگاه اراک کاربردي 32 12965 24735
دانشگاه حكیم سبزواری - سبزوار دارويي 28 10925 16278 14975
دانشگاه تبریز محض 27 11329 17978 21942
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء - بهبهان دارويي 11 11721 22029
دانشگاه شیراز محض 30 10270 22843 18316
دانشگاه صنعتی اصفهان محض 28 9569 20784 17393
دانشگاه یزد کاربردي 21 19368
دانشگاه آیت الله بروجردی - بروجرد محض--نوبت دوم 10 23472
دانشگاه یزد محض 30 14801 28795
دانشگاه قم کاربردي 36 12992 26825
دانشگاه شهید چمران اهواز محض 30 26792 18344
دانشگاه سمنان کاربردي 25 12863 24346
دانشگاه حكیم سبزواری - سبزوار دارويي--نوبت دوم 14 10638
دانشگاه رازی کرمانشاه کاربردي 32 24719 18435
دانشگاه كاشان محض 25 11787 22961
دانشگاه مازندران - بابلسر کاربردي--نوبت دوم 21 15606 26114
دانشگاه فردوسی - مشهد کاربردي 18 8440 20586
دانشگاه اراک کاربردي--نوبت دوم 14 29994
دانشگاه كاشان کاربردي 18 10161 17194
دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان فناوري اطلاعات 21 28406
دانشگاه مازندران - بابلسر کاربردي 21 21447 22543
دانشگاه كاشان محض--نوبت دوم 5 11067
دانشگاه سمنان کاربردي--نوبت دوم 25 17233 38963
دانشگاه فردوسی - مشهد محض 25 12546
دانشگاه پیام نور تهران - تهران شرق کاربردي 35 17623
دانشگاه كردستان - سنندج کاربردي 25 35420 24585
دانشگاه شهید باهنر - كرمان کاربردي 21 19857 19495
دانشگاه مازندران - بابلسر محض 30 13966 25731 24285
دانشگاه دامغان کاربردي 27 17276 33210
دانشگاه یزد فناوري اطلاعات 21 25225
دانشگاه زنجان کاربردي 32 14667 25688 13425
دانشگاه بوعلی سینا - همدان محض 25 30582 25935
دانشگاه یاسوج (محل تحصیل گچساران) کاربردي-- 28 16323 28046
دانشگاه تبریز محض--نوبت دوم 18 12221 13753
دانشگاه اصفهان محض 25 7874 16296 19758
دانشگاه مراغه کاربردي--نوبت دوم 7
دانشگاه صنعتی ارومیه کاربردي--نوبت دوم 7
دانشگاه صنعتی ارومیه کاربردي 14 16287
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز کاربردي 35 14038 24933 14188
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء - بهبهان محيط زيست 11 21562
دانشگاه بوعلی سینا - همدان محض--نوبت دوم 15 16995 33505
دانشگاه زنجان محض 45 15786 37590 21919
دانشگاه مازندران - بابلسر محض--نوبت دوم 30 16605 34609
دانشگاه بیرجند کاربردي 42 17911 33505 22407
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل کاربردي--نوبت دوم 11 29895
دانشگاه گلستان - گرگان کاربردي 21 28883
دانشگاه بوعلی سینا - همدان کاربردي--نوبت دوم 11 12620 23670
دانشگاه پیام نور البرز - مرکز كرج کاربردي 35 19745 38766
مجتمع آموزش عالی گناباد کاربردي 28 16885 39324
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین محض 30 13719 27593
دانشگاه شهید باهنر - كرمان محض 30 33915 16675
دانشگاه حكیم سبزواری - سبزوار محض--نوبت دوم 22 48899
دانشگاه خلیج فارس - بوشهر محض 50 18833 34495 24603
دانشگاه رازی کرمانشاه محض 45 31697 24757
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز محض 50 18904 44900 30918
دانشگاه كوثر بجنورد (ویژه خواهران) کاربردي 32 20095 43132 27847
دانشگاه گلستان - گرگان کاربردي--نوبت دوم 7
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریز کاربردي 35 22648
دانشگاه پیام نور تهران - واحد بهارستان - رباط كریم کاربردي 35 18042
دانشگاه ارومیه کاربردي 35 31004 18783
دانشگاه اراک محض 45 18802 32603 23979
دانشگاه ایلام محض 25 30017
دانشگاه شهید باهنر - كرمان محض--نوبت دوم 5 26099
دانشگاه دامغان کاربردي--نوبت دوم 7 41400
دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول آفت كشها 32 34973
دانشگاه آیت الله بروجردی - بروجرد محض 60 51101 35429
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس محض 25 35788 26946
مرکز آموزش عالی استهبان محض 40 20441 44680 44505
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل کاربردي 21 13090
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز مشهد کاربردي 35 26830
دانشگاه مراغه کاربردي 25 19758
دانشگاه یاسوج محض--نوبت دوم 5
دانشگاه یاسوج محض 60 41684 32682
دانشگاه حكیم سبزواری - سبزوار محض 48 17926 40908 28327
موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان دارويي 42 17296 33524 32882
دانشگاه پیام نور تهران - تهران شرق محض--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 24947
دانشگاه ملایر کاربردي 42 36500 24013
دانشگاه شاهرود محض 45 22022 41371 29409
دانشگاه پیام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه کاربردي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 66968
دانشگاه ارومیه محض 50 22842 40770 30182
دانشگاه شهید باهنر - كرمان محيط زيست 21 41105 27993
دانشگاه لرستان - خرم آباد محض 30 38323 23175
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان کاربردي 28 38503 34593
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس محض--نوبت دوم 10 31304
موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نكا دارويي 42 28567 56681 60513
مجتمع آموزش عالی گناباد کاربردي--نوبت دوم 11 26486
دانشگاه مراغه محض 35 29460
موسسه غیرانتفاعی قدر -رشت (كوچصفهان) دارويي 42 25979 46617 44569
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز شیراز کاربردي 35 25186
دانشگاه زابل کاربردي--نوبت دوم 11 35372
دانشگاه كردستان - سنندج محض 40 39596 33456
دانشگاه دامغان محض--نوبت دوم 10 58674
دانشگاه دامغان محض 38 23647 38816 33822
دانشگاه دامغان فناوري اطلاعات 27 23271 42145 29216
دانشگاه بیرجند محض 60 24273 40857 35479
مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (وی‍ژه خواهران) کاربردي 28 44337
مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (وی‍ژه خواهران) کاربردي--نوبت دوم 14 52669
دانشگاه پیام نور تهران - مرکز ورامین کاربردي 35 25463
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهان کاربردي 35 18072 33244
دانشگاه دامغان محيط زيست--نوبت دوم 7
دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان فناوري اطلاعات--نوبت دوم 18
دانشگاه مراغه محض--نوبت دوم 10 29335
دانشگاه اراک محض--نوبت دوم 20 38108
دانشگاه شهید باهنر - كرمان محيط زيست--نوبت دوم 4 32626
دانشگاه شاهرود محض--نوبت دوم 15 20487 37728
دانشکده كشاورزی و دامپروری تربت جام محض 30 26364 42407
دانشگاه جیرفت محض--نوبت دوم 15 51070 41495
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز اهواز کاربردي 35 47191 39148
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان کاربردي--نوبت دوم 7 28259
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز ارومیه کاربردي 35 63153
دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان آفت كشها--نوبت دوم 11 43408
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراك کاربردي 35 53619
دانشگاه پیام نور قم - مرکز قم (محل تحصیل خواهران «پردیسان» و برادران «ساختمان شماره 2») کاربردي-- 35 51164
دانشگاه جیرفت محض 15 45674
دانشگاه پیام نور قم - مرکز قم (محل تحصیل خواهران «پردیسان» و برادران «ساختمان شماره 2») محض-- 50 54493
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان محض 40 55075 46875
دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی - مركز طبس کاربردي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 70182
دانشگاه ملایر کاربردي--نوبت دوم 42 48673 32834
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز فریمان کاربردي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 40936
دانشکده كشاورزی و دامپروری تربت جام محض--نوبت دوم 20 48781
دانشگاه پیام نور لرستان - مرکز خرم آباد کاربردي 35 89290
دانشگاه پیام نور تهران - مرکز دماوند کاربردي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 36138
دانشگاه پیام نور قزوین - مرکز قزوین محض 50 74215 73870
دانشگاه دامغان محيط زيست 27 58072 37031
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز اهواز محض 50 69139
دانشگاه پیام نور قزوین - مرکز بویین زهرا کاربردي 35 75708 89448
دانشگاه دامغان فناوري اطلاعات--نوبت دوم 7 54432
دانشگاه زابل کاربردي 25 48018 43190
دانشگاه جیرفت آفت كشها 11
دانشگاه پیام نور البرز - مرکز كرج محض 50 24510 52771
دانشگاه پیام نور قزوین - مرکز قزوین کاربردي 35 58188 43664
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز مشهد محض--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 37514
دانشگاه پیام نور گیلان - مرکز رودسر کاربردي 35 73129 62722
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز خوی کاربردي 35 103454 40747
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان محض--نوبت دوم 15 39353
دانشگاه پیام نور كرمانشاه - مرکز سنقر کاربردي 35 160212
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهان محض 50 28998 46064
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریز محض 50 37877
دانشگاه پیام نور بوشهر - مرکز بوشهر کاربردي 35 123004 84992
دانشگاه پیام نور لرستان - مرکز خرم آباد محض 50 101967 78751
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز سبزوار کاربردي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 116099
دانشگاه پیام نور فارس - واحد مرودشت کاربردي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 46485 49170
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز كوهپایه کاربردي 35 44242
دانشگاه زابل محض 35 46490
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان کاربردي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 147294
دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان آفت كشها 28 45403
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز گلپایگان محض--پيام نور-سوابق تحصيلي 50
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه محض--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 110361
دانشگاه پیام نور زنجان - مرکز ابهر کاربردي 35 107608 62840
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز شاهین شهر کاربردي 35 24019 85687
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز خوی محض 50 139633 90622
دانشگاه پیام نور زنجان - مرکز زنجان کاربردي 35 76172
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز كازرون کاربردي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 91347
دانشگاه پیام نور كرمانشاه - مرکز اسلام آبادغرب محض 50 116040 108938
دانشگاه پیام نور گیلان - مرکز رشت محض--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 83032 66651
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز رامهرمز کاربردي 35 97705
دانشگاه پیام نور كردستان - واحد سقز کاربردي 35 140112
موسسه غیرانتفاعی زاگرس - كرمانشاه محض--غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي 60 106158 149851
دانشگاه پیام نور یزد - مرکز یزد کاربردي--خواهران شاهديه و برادران ولايت --پيام نور-سوابق تحصيلي 50 97580
دانشگاه پیام نور تهران - مرکز دماوند محض--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 41339
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز تیران کاربردي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 85494 42131
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه کاربردي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز مرند کاربردي 35 47793 127495
دانشگاه پیام نور مازندران - مرکز ساری کاربردي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 105481
دانشگاه پیام نور گلستان - مرکز گرگان کاربردي 35 100994
دانشگاه پیام نور كرمان - مرکز سیرجان محض 50 82585
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز ارومیه محض 50 88840 85371
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب کاربردي 35 70556
دانشگاه پیام نور هرمزگان - مرکز بندرعباس کاربردي 35 79983 81772
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز آباده محض--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 74954
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز فریمان محض 50 47627 117842
دانشگاه پیام نور خوزستان - واحد اندیمشك کاربردي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 75527 57078
دانشگاه پیام نور همدان - مرکز همدان کاربردي 35 77590 68596
دانشگاه پیام نور كرمان - مرکز كرمان کاربردي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 106746 75493
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز آبادان کاربردي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 108855 103824
دانشگاه پیام نور تهران - واحد بهارستان - رباط كریم محض--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 39671 87041
دانشگاه پیام نور خراسان شمالی - مرکز بجنورد محض--پيام نور-سوابق تحصيلي 50
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز كوهپایه محض--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 54305
دانشگاه پیام نور خوزستان - واحد ماهشهر محض 50 118099 109071
دانشگاه پیام نور خوزستان - واحد شوشتر کاربردي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 95144 71841
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز خرامه کاربردي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 57918
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز مراغه کاربردي 35 78049 89805
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز بندرامام خمینی کاربردي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 81454
دانشگاه پیام نور گلستان - واحد علی آبادكتول کاربردي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 95175
دانشگاه پیام نور ایلام - مرکز ایلام کاربردي 35 98927
دانشگاه پیام نور هرمزگان - مرکز بندرعباس محض 50 83617 82084
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز جهرم محض--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 85991 77890
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز آبادان محض 50 90980 103067
دانشگاه پیام نور زنجان - مرکز زنجان محض 50 102263
دانشگاه پیام نور اردبیل - مرکز اردبیل محض--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 114072
دانشگاه پیام نور خوزستان - واحد ماهشهر کاربردي 35 82191 83153
دانشگاه پیام نور ایلام - مرکز ایلام محض 50 87099
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز مهاباد کاربردي 35 109270
دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان محض--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 125933
دانشگاه پیام نور گیلان - مرکز تالش کاربردي 35 96505 74240
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب محض--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 147745
دانشگاه پیام نور همدان - مرکز تویسركان کاربردي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 131563
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز خرمشهر کاربردي 35 71523
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز آباده کاربردي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 95564
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز نایین کاربردي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 50845 105117
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز جهرم کاربردي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 133733 81555
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - واحد اهر محض--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 169365
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز بندرامام خمینی محض 50 120416 126852
دانشگاه پیام نور كرمان - مرکز كرمان محض 50 97317 79020
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز شاهین شهر محض 50 40408 60096
موسسه غیرانتفاعی پارس - مهرفارس محض--غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي 60 57519 138428 145816
دانشگاه پیام نور مازندران - مرکز آمل کاربردي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 157036
دانشگاه پیام نور مازندران - مرکز رامسر کاربردي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 107941 105401
دانشگاه پیام نور كهگیلویه و بویراحمد - مرکز یاسوج محض--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 139933
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراك محض--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 99882 65974
موسسه غیرانتفاعی نژند - ارومیه فناوري اطلاعات--غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي 60
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز میانه محض--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 136784
دانشگاه پیام نور كرمان - مرکز بم کاربردي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 117017
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - واحد خواف کاربردي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 73074
دانشگاه پیام نور تهران - مرکز ورامین محض 50 33693 48393
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز مهاباد محض 50 133476
دانشگاه پیام نور كهگیلویه و بویراحمد - مرکز یاسوج کاربردي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 162346
دانشگاه پیام نور مازندران - مرکز بابل محض--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 121248
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز گناباد کاربردي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز استهبان کاربردي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 64599 103829
دانشگاه پیام نور بوشهر - مرکز بوشهر محض--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 163452
موسسه غیرانتفاعی نگین - جیرفت کاربردي--غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي 60 150965
دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری - مرکز بروجن کاربردي 35 85703
دانشگاه پیام نور گلستان - مرکز گرگان محض 50 128706
دانشگاه پیام نور بوشهر - واحد خورموج کاربردي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 126425
موسسه غیرانتفاعی نژند - ارومیه کاربردي--غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي 60 53439 138857 163734
موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر محض 60 138376 156262
دانشگاه پیام نور مازندران - مرکز ساری محض--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 140642
دانشگاه پیام نور خوزستان - واحد هفتگل کاربردي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 145421
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز استهبان محض--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 68087
موسسه غیرانتفاعی پارس - مهرفارس کاربردي--غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي 60 56155 116040 112393
دانشگاه پیام نور كهگیلویه و بویراحمد - مرکز دوگنبدان محض--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 159363
دانشگاه پیام نور همدان - مرکز همدان محض--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 127255 105600
دانشگاه پیام نور خراسان شمالی - مرکز بجنورد کاربردي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 63402 138717
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز مراغه محض--پيام نور-سوابق تحصيلي 50
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز نقده کاربردي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 110109
دانشگاه پیام نور بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه کاربردي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 147981
دانشگاه پیام نور كرمان - واحد زنگی آباد محض--پيام نور-سوابق تحصيلي 50
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز لامرد کاربردي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 155188
دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان کاربردي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50
دانشگاه پیام نور لرستان - مرکز الیگودرز کاربردي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 101290
دانشگاه پیام نور هرمزگان - مرکز میناب محض 50 130601
دانشگاه پیام نور كهگیلویه و بویراحمد - مرکز دوگنبدان کاربردي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 84992
دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی - مرکز بیرجند محض--پيام نور-سوابق تحصيلي 50
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز خرمشهر محض--پيام نور-سوابق تحصيلي 50
 

رتبه لازم برای قبولی رشته پزشکی هسته ای

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه 15 4722 4435
 

رتبه لازم برای قبولی رشته حقوق

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه تهران 100 51 175 138
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 25 150 73 26
دانشگاه شهید بهشتی - تهران 110 127 172 268
دانشگاه فردوسی - مشهد 35 357 163
دانشگاه تبریز 18 323 82
دانشگاه الزهرا(س) - تهران 30 239 253
دانشگاه اصفهان 40 464 328
دانشگاه شاهد - تهران 70 523
دانشگاه شیراز 60 463 350 520
دانشگاه مازندران - بابلسر 35 545 314
دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) 50 638 415 380
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران شبانه 25 224
دانشگاه بوعلی سینا - همدان 35 831 312
دانشگاه كاشان 25 674 677
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین 35 891 549
دانشگاه یزد 40 808 713 280
دانشگاه قم 50 1025 726 500
دانشگاه سمنان 20 718
دانشگاه گیلان - رشت 60 943 410
دانشگاه بیرجند 45 1048 633
دانشگاه حكیم سبزواری - سبزوار 36 1260 1239 448
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز 40 1455 1222 544
دانشگاه تبریز شبانه 12 905 529
دانشگاه شهید چمران اهواز 30 1095 1064 658
دانشگاه كردستان - سنندج 40 1944 1424 993
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران 60 1021 2739 1087
دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ویژه خواهران - قم 60 1651 1474 1173
دانشگاه لرستان - خرم آباد 30 2222 1430
دانشگاه زنجان 25 1075 479
دانشگاه بوعلی سینا - همدان شبانه 15 1107
دانشگاه شهرکرد 34 959 978 866
دانشگاه رازی کرمانشاه 40 1621 777
دانشگاه آیت الله بروجردی - بروجرد شبانه 10 3443
دانشگاه مازندران - بابلسر شبانه 35 1301
دانشگاه سمنان شبانه 15 1926
دانشگاه بجنورد 45 1903 965
دانشگاه مراغه 35 2282 1153
مجتمع آموزش عالی گناباد 25 2197 2547 1273
دانشگاه آیت الله بروجردی - بروجرد 50 1383 3484 3815
دانشگاه زابل 35 2338
دانشگاه پیام نور تهران - تهران جنوب 50 3339
مجتمع آموزش عالی گناباد شبانه 5
دانشگاه بیرجند شبانه 10 1966
موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) 50 2969 5772 3393
دانشگاه مراغه شبانه 10
دانشگاه رازی کرمانشاه شبانه 40 2975 3217 5504
موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) 60 2748 5553 6407
دانشگاه پیام نور اصفهان - واحد كاشان 50 13163
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز مشهد 50 4207
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهان 50 4315 4055
دانشگاه غیرانتفاعی مفید(ره) - قم 60 3994 5323
دانشگاه پیام نور لرستان - واحد كوهدشت 50 24866
دانشگاه پیام نور تهران - واحد شهریار 50 11949
دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی - مرکز فردوس 50 16332
موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) 60 3276 11034 8722
دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل 60 6431 18156
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز شیراز 50 4624
دانشگاه پیام نور مازندران - مرکز بهشهر 50 10166
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریز 50 5741 6737
دانشگاه پیام نور تهران - مرکز پاکدشت 50 8809 14728
موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل دماوند) 50 5420 16263 25276
دانشگاه پیام نور مازندران - مرکز بابل 50 10314
دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی - مرکز قائن 50 10756
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز بهبهان 50 16338
دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان 60 4247 6071
موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد 60 7590 27800
دانشگاه پیام نور گلستان - مرکز گرگان 50 15123
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه 50 13244
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - واحد اهر 50 8289
دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد محل تحصيل خواهران پرديس رضوان 100 3782 19772
دانشگاه پیام نور كردستان - مرکز سنندج 50 15044
دانشگاه پیام نور خوزستان - واحد ایذه 50 25252
دانشگاه پیام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه 50 14590
دانشگاه پیام نور اصفهان - واحد خمینی شهر 50 15180
دانشگاه پیام نور قم - مرکز قم (محل تحصیل خواهران «پردیسان» و برادران «ساختمان شماره 2») 50 9690
دانشگاه پیام نور تهران - واحد اسلام‌شهر 50 6305
دانشگاه پیام نور گیلان - مرکز رشت (محل تحصیل خمام) 50 7266 8897
دانشگاه پیام نور مازندران - مرکز آمل 50 14540
دانشگاه پیام نور تهران - واحد ری 50 4563 11399
دانشگاه حكیم سبزواری - سبزوار شبانه 9
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز شاهین شهر 50 14211
موسسه غیرانتفاعی كار (محل تحصیل قزوین) 60 7323 10607 10802
دانشگاه پیام نور مازندران - مرکز ساری 50 11291
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز ارومیه 50 11805 7936
دانشگاه پیام نور البرز - مرکز كرج 50 6627
دانشگاه پیام نور فارس - واحد مرودشت 50 9981
دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری - مرکز شهركرد 50 14037 20045
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز شادگان 50 24312
دانشگاه پیام نور سمنان - مرکز شاهرود 50
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز نیشابور 50
دانشگاه پیام نور تهران - مرکز دماوند 50 8744 13370
دانشگاه پیام نور گیلان - واحد آستانه اشرفیه 50 12478 11754
دانشگاه زابل پرديس خودگردان 45 22301
دانشگاه شیراز مجازي 120 8797 10522 15385
دانشگاه پیام نور تهران - واحد رباط كریم (محل تحصیل پرند) 50 9593
دانشگاه پیام نور خراسان شمالی - واحد اسفراین 50 24787
دانشگاه پیام نور لرستان - مرکز بروجرد 50 15292
دانشگاه پیام نور همدان - مرکز همدان 50 13891 12070
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز قوچان 50 13329
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز آران و بیدگل 50 20250
دانشگاه پیام نور گلستان - مرکز گنبد کاووس 50 11946
دانشگاه پیام نور كرمان - مرکز كرمان 50 12960
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز گناباد 50 28806
دانشگاه پیام نور یزد - مرکز یزد 50 15056
دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور 60 14727 33290
دانشگاه پیام نور قزوین - مرکز قزوین 50 11577
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - واحد تربت جام 50 24135
دانشگاه تهران (محل تحصیل كیش) پرديس خودگردان 30 7631 4357
دانشگاه پیام نور كردستان - مرکز مریوان 50 26416
دانشگاه پیام نور سمنان - مرکز دامغان 50 30551
دانشگاه پیام نور البرز - واحد هشتگرد 50 21178
دانشگاه پیام نور اردبیل - مرکز اردبیل 50 16995
دانشگاه پیام نور لرستان - مرکز خرم آباد 50 21759
دانشگاه پیام نور تهران - واحد پیشوا 50 9928 18570
دانشگاه پیام نور تهران - واحد لواسانات 50 11216
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - واحد در‌گز 50 26167
دانشگاه پیام نور تهران - مرکز حسن آباد 50 8007
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز نجف آباد 50 13945
دانشگاه پیام نور البرز - واحد نظرآباد 50 32722
دانشگاه پیام نور اصفهان - واحد زاینده رود 50
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - واحد قره‌ضیاءالدین 50 16668
دانشگاه پیام نور مازندران - مرکز رامسر 50 18823 21766
دانشگاه پیام نور همدان - مرکز ملایر 50 26806
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز خوی 50 16353
دانشگاه پیام نور گیلان - مرکز صومعه سرا 50 15156
دانشگاه پیام نور تهران - واحد ملارد 50
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز شاهین دژ 50 24347
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز نقده 50 19643 32518
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز فریمان 50 21074
دانشگاه پیام نور لرستان - مرکز الشتر 50 34263
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز بوكان 50 23267
دانشگاه پیام نور كرمان - مرکز سیرجان 50 18408
دانشگاه پیام نور البرز - واحد ماهدشت 50 10261 18301
دانشگاه پیام نور سمنان - مرکز گرمسار 50 25593
دانشگاه پیام نور تهران - واحد بهارستان - رباط كریم 50 8815 15095
دانشگاه پیام نور گلستان - مرکز بندرتركمن 50 27121
دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی - مرکز بیرجند 50 19114
دانشگاه پیام نور كرمان - واحد منوجان 50 26696
دانشگاه پیام نور كهگیلویه و بویراحمد - مرکز یاسوج 50 22766
دانشگاه پیام نور سمنان - مرکز سمنان 50 22620
دانشگاه پیام نور اصفهان - واحد مباركه 50 14365
دانشگاه پیام نور كردستان - واحد سقز 50 32412
دانشگاه پیام نور فارس - واحد ارسنجان 50
دانشگاه پیام نور تهران - واحد فیروزكوه 50 12552
دانشگاه پیام نور گلستان - واحد كلاله 50 22480
دانشگاه پیام نور گیلان - مرکز تالش 50 26696
دانشگاه پیام نور خراسان شمالی - واحد شیروان 50 36719
دانشگاه پیام نور بوشهر - مرکز بوشهر 50 30732
دانشگاه پیام نور البرز - واحد طالقان 50 21150
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - واحد خواف 50 30997
دانشگاه پیام نور هرمزگان - مرکز میناب 50 26372
موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری 60 17975
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز اوز 50
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - واحد سراب 50 42663
موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائم شهر 60 25814 22480
دانشگاه پیام نور اصفهان - واحد خوراسگان 50 6844
دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری - مرکز بروجن 50 16654
دانشگاه پیام نور قم - واحد كهك 50 24579
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز كاشمر 50 11721 11327
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز شبستر 50
دانشگاه پیام نور یزد - مرکز تفت 50 30069
دانشگاه پیام نور همدان - مرکز نهاوند 50 11011
دانشگاه پیام نور تهران - واحد شهر جدید پردیس 50 7512
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - واحد اشنویه 50 24214 45024
موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس 60 14767 23911 22137
دانشگاه پیام نور البرز - واحد اشتهارد 50 8897
دانشگاه پیام نور اردبیل - واحد نمین 50
موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد 60 26485 54101
دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری - مرکز فارسان 50 21743
دانشگاه پیام نور همدان - مرکز كبودرآهنگ 50 25614
موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) 60 12728 22788 29088
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - واحد دوغارون 50 45295
دانشگاه پیام نور كرمان - مرکز بافت 50 36222
دانشگاه پیام نور گیلان - واحد بندرانزلی 50 21608 18710
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز میانه 50 35064
دانشگاه پیام نور خوزستان - واحد شوشتر 50 36719
دانشگاه پیام نور فارس - واحد زرقان 50
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز مراغه 50 30320
دانشگاه پیام نور كهگیلویه و بویراحمد - واحد باشت 50 45085
دانشگاه پیام نور خراسان شمالی - مرکز بجنورد 50 22692 6275
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - واحد پیرانشهر 50 23760
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز شهرضا 50 18377 21408
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - واحد جلفا 50 33748
دانشگاه پیام نور اردبیل - مرکز خلخال 50
دانشگاه پیام نور كرمان - مرکز بم 50 26266
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز مهاباد 50 16964
دانشگاه پیام نور كرمانشاه - واحد گیلانغرب 50 22700
دانشگاه پیام نور خراسان شمالی - واحد اشخانه 50 11462
دانشگاه پیام نور مازندران - واحد رینه 50
دانشگاه پیام نور اردبیل - واحد سرعین 50 22576
دانشگاه پیام نور مازندران - واحد نكا 50 31372
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز دزفول 50 21274
دانشگاه پیام نور خوزستان - واحد مسجدسلیمان 50 35032
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز سبزوار 50 18440 11217
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - واحد بستان آباد 50 23153
دانشگاه پیام نور اصفهان - واحد گز 50 11932 35386
دانشگاه پیام نور همدان - مرکز تویسركان 50 29268
دانشگاه پیام نور فارس - واحد اقلید 50 35505
دانشگاه پیام نور تهران - مرکز ورامین 50 13163
دانشگاه پیام نور همدان - مرکز اسدآباد 50
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - واحد سردشت 50 17993
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز زرین شهر 50
دانشگاه پیام نور گیلان - واحد فومن 50 27473
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز مرند 50 19064
دانشگاه پیام نور زنجان - مرکز زنجان 50 11823
دانشگاه پیام نور اصفهان - واحد فولادشهر 50 23781
دانشگاه پیام نور گیلان - مرکز رودسر 50 25433 29314
دانشگاه پیام نور كرمانشاه - واحد هرسین 50
دانشگاه پیام نور كرمان - واحد زرند 50 22662
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه 50
دانشگاه پیام نور فارس - واحد سپیدان 50
موسسه غیر انتفاعی مجازی نورطوبی - تهران دوره مجازي --غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي 120 16307 23662
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - واحد چناران 50 9077 32216
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز گلپایگان 50 28700
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز ماكو 50 28014
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - واحد اسكو 50
دانشگاه پیام نور اردبیل - مرکز مشكین شهر 50 35172
دانشگاه پیام نور مازندران - واحد بهنمیر 50 30551
دانشگاه پیام نور همدان - مرکز بهار 50 20215 30113
دانشگاه پیام نور زنجان - مرکز ابهر 50
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز خرمشهر 50 10463
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز نورآباد ممسنی 50 23450
دانشگاه پیام نور خوزستان - واحد شوش 50 17316
دانشگاه پیام نور خوزستان - واحد الوان 50 38097
دانشگاه پیام نور گلستان - واحد علی آبادكتول 50 28915
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان 50 23766
دانشگاه پیام نور سمنان - واحد ایوانكی 50 19329
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - واحد فیرورق 50 33246
دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان - مرکز خاش 50 34094
دانشگاه پیام نور گیلان - مرکز رودسر (محل تحصیل چابکسر) 50 29071 51497
دانشگاه پیام نور كرمانشاه - مرکز جوانرود 50 17809
دانشگاه پیام نور گیلان - واحد آستارا 50 27727
دانشگاه پیام نور هرمزگان - مرکز بندرعباس 50
دانشگاه پیام نور كرمانشاه - واحد روانسر 50
دانشگاه پیام نور كرمان - مرکز جیرفت 50 38069
دانشگاه پیام نور گلستان - واحد گالیكش 50 34011
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز آبادان 50 30918
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب 50 22766
دانشگاه پیام نور كردستان - واحد بانه 50 38817
دانشگاه پیام نور كرمان - واحد عنبرآباد 50 55745
دانشگاه پیام نور كرمان - مرکز رفسنجان 50 24391
دانشگاه پیام نور كرمانشاه - واحد صحنه 50 29001
دانشگاه پیام نور لرستان - واحد ازنا 50 11625
دانشگاه پیام نور فارس - واحد رستم 50
دانشگاه پیام نور گیلان - واحد منجیل 50 27851
دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی - مركز طبس 50 39836
دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان - مرکز سراوان 50 46796
دانشگاه پیام نور مازندران - واحد نوشهر 50 36874
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز تیران 50 39493
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - واحد سرخس 50 57967
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه (محل تحصیل دولت آباد زاوه) 50 36475 39725
موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان 60 41554
دانشگاه پیام نور اصفهان - واحد باغ بهادران 50
دانشگاه پیام نور لرستان - واحد نورآباددلفان 50 16514
دانشگاه پیام نور هرمزگان - واحد دهبارز 50 63349
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز فسا 50 34282
دانشگاه پیام نور كرمان - واحد كهنوج 50 32625
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز فیروزآباد 50 30236
دانشگاه پیام نور كردستان - مرکز بیجار 50 32163
دانشگاه پیام نور قزوین - واحد شال 50 62823
دانشگاه پیام نور مازندران - واحد جویبار 50 52708
دانشگاه پیام نور خوزستان - واحد رامشیر 50 45219
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز بناب 50 30522
دانشگاه پیام نور خوزستان - واحد گتوند 50 65381
دانشگاه پیام نور قزوین - مرکز تاكستان (محل تحصیل اسفرورین) 50 51497
دانشگاه پیام نور مازندران - واحد چمستان 50 30123
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز خرامه 50
دانشگاه پیام نور كهگیلویه و بویراحمد - مرکز دوگنبدان 50 52113
دانشگاه پیام نور كرمان - واحد بردسیر 50
دانشگاه پیام نور فارس - واحد خاوران 50
دانشگاه پیام نور ایلام - مرکز ایلام 50
دانشگاه پیام نور كرمانشاه - مرکز اسلام آبادغرب 50
   

رتبه لازم برای قبولی رشته روانشناسی

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه تهران 6 184 87
دانشگاه شهید بهشتی - تهران 12 21 88 166
دانشگاه تبریز 5
دانشگاه الزهرا(س) - تهران 6 236 347
دانشگاه فردوسی - مشهد شبانه 4 385
دانشگاه اصفهان 13 339 374 491
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 9 161 301
دانشگاه فردوسی - مشهد 16 740 614 763
دانشگاه كاشان 5
دانشگاه مازندران - بابلسر 7 1121 659
دانشگاه یزد 8 759 847
دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل كرج) 12 673 586
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران شبانه 9 253 665
دانشگاه شیراز 5 118 592 597
دانشگاه گیلان - رشت 8 948 972
دانشگاه شهید چمران اهواز 10 1833 1292 1339
دانشگاه شهید باهنر - كرمان 5 836 380
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز 8 1050
دانشگاه یاسوج 7 2111 1688
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران 12 1342
دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشكده روانشناسی وعلوم تربیتی مهدی شهر) 6 1538 981
دانشگاه بیرجند 8 1334 747
دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشكده روانشناسی وعلوم تربیتی مهدی شهر) شبانه 2 2787
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 6 1546 1390
دانشگاه شهید چمران اهواز شبانه 2 2234
دانشگاه رازی کرمانشاه 10 2278 1466
دانشگاه بوعلی سینا - همدان 7 1302 551
دانشگاه لرستان - خرم آباد 5 2250 1734
دانشگاه زنجان 8 1474
دانشگاه مراغه 7 2835 3075
دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل پلدختر) 6
دانشگاه ملایر 8 3494 2465
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین 7 1080 983
دانشگاه سلمان فارسی - كازرون 6 2905
دانشگاه اراک 7 1628
دانشگاه بجنورد 9 1796 1185
دانشگاه شهید باهنر - كرمان شبانه 2 2582
دانشكده غیرانتفاعی رفاه - تهران ویژه خواهران 12 3460
دانشگاه بوعلی سینا - همدان شبانه 3 1949
دانشگاه مازندران - بابلسر شبانه 7 2401
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 7 1789
مرکز آموزش عالی اقلید 9 4475
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس شبانه 2 4036
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهان 10 3339
دانشگاه رازی کرمانشاه شبانه 8 5509
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 4 2038
دانشگاه پیام نور اصفهان - واحد كاشان 10 6513
دانشگاه پیام نور اصفهان - واحد خوراسگان 10 5342
دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل نورآباددلفان) 8 7788
دانشگاه اراک شبانه 3
دانشگاه پیام نور قم - مرکز قم (محل تحصیل خواهران «پردیسان» و برادران «ساختمان شماره 2») 10 9494
دانشگاه پیام نور لرستان - مرکز خرم آباد 10 20177
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز مشهد 10 4583
دانشگاه پیام نور تهران - واحد ری 10 5613 7603
دانشگاه كردستان - سنندج شبانه 8 5846 6789
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز شیراز 10 6592
دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد 12 3311 11327
دانشگاه پیام نور تهران - تهران جنوب 10 4363
دانشگاه ملایر شبانه 8 6801
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه 10
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز فریمان 10 14078
دانشگاه غیرانتفاعی علم وهنر- یزد 12 16263
دانشگاه پیام نور البرز - مرکز كرج 10 7689 7313
دانشگاه پیام نور تهران - واحد شهریار 10 7892
دانشگاه پیام نور تهران - واحد شهر جدید پردیس 10 8515
موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیك 12 9205 11970
دانشگاه پیام نور تهران - واحد لواسانات 10 8096
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز قوچان 10
دانشگاه زنجان شبانه 8 3023 2688
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریز 10
دانشگاه پیام نور سمنان - مرکز دامغان 50
دانشگاه پیام نور مازندران - مرکز بابل 10 13266
دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری - مرکز شهركرد 10 20969
موسسه غیرانتفاعی آرمان رضوی - مشهد 60 6997
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز شهرضا 10
دانشگاه پیام نور اصفهان - واحد بهارستان 10 10078
دانشگاه پیام نور تهران - واحد بهارستان - رباط كریم 10
موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد 12 8179
دانشگاه پیام نور گیلان - واحد آستانه اشرفیه 10 13226
دانشگاه پیام نور مازندران - مرکز آمل 50
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز نجف آباد 10
دانشگاه پیام نور تهران - مرکز ورامین 10
موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - كاشان 12 13918 15977
دانشگاه پیام نور اصفهان - واحد مباركه 10 14087 11783
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز اهواز 10
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - واحد هریس 50 10710
موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان 12 10136 19149
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز خوی 10 12412
دانشگاه پیام نور خراسان شمالی - واحد اسفراین 50 40652
دانشگاه پیام نور تهران - مرکز حسن آباد 10
دانشگاه پیام نور تهران - واحد رباط كریم (محل تحصیل پرند) 10
موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد 12 9314 35221
موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد 12 4449 26868
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز دزفول 10 17809
موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) 12 7254 18067
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز مهاباد 10 22270
دانشگاه پیام نور البرز - واحد ماهدشت 10 10825
دانشگاه پیام نور كرمان - مرکز سیرجان 10 16751
موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان (ویژه خواهران) 12 17409
دانشگاه پیام نور مازندران - مرکز ساری 10 12054
موسسه غیرانتفاعی حكیم طوس مشهد 12 8524
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز سبزوار 10 18311
دانشگاه پیام نور تهران - مرکز دماوند 10
موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد 12 31278 33437
موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) 12 8155
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز ارومیه 10 14381
دانشگاه پیام نور تهران - واحد پیشوا 10 13208
موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت 12 13706 22080
دانشگاه پیام نور خراسان شمالی - مرکز بجنورد 10 22824
موسسه غیرانتفاعی امین - فولادشهر (اصفهان) 20 10126 22560 21787
دانشگاه پیام نور گیلان - واحد شفت 10
دانشگاه پیام نور كردستان - مرکز سنندج 10
دانشگاه پیام نور كرمانشاه - مرکز اسلام آبادغرب 50
دانشگاه پیام نور گلستان - مرکز گنبد کاووس 10 21379
دانشگاه پیام نور كهگیلویه و بویراحمد - مرکز یاسوج 10 19615
موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان 18 12631
موسسه غیرانتفاعی شاهرود - شاهرود 60
دانشگاه پیام نور گیلان - واحد منجیل 10 31372
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز كاشمر 50 26753
موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان 12 7827 17944
موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری 12
دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی - مرکز بیرجند 50
دانشگاه پیام نور زنجان - مرکز زنجان 10 20388
موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد 12 11710
دانشگاه پیام نور كرمان - مرکز كرمان 10 11771 14412
موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین 12 18892 25112
دانشگاه پیام نور مازندران - واحد قائم شهر 10 24283
دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری - مرکز بروجن 50
موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز 12 28166
دانشگاه پیام نور همدان - مرکز ملایر 10
موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی - خوزستان 12 16733 22619
موسسه غیرانتفاعی كاویان - مشهد 12 10068
دانشگاه پیام نور هرمزگان - مرکز بندرعباس 10 20546
موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر 12
موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد 60 44933
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات 50 12859
دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور 12 20414 16773
دانشگاه پیام نور مازندران - مرکز بهشهر 50
دانشگاه پیام نور البرز - واحد هشتگرد 10 33236
دانشگاه پیام نور بوشهر - مرکز بوشهر 10 18605
دانشگاه پیام نور گیلان - واحد آستارا 50 57109
موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری 12 32689
موسسه غیرانتفاعی حكیم ناصرخسرو - ساوه 12 16849
دانشگاه پیام نور كردستان - مرکز مریوان 10 13607
موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد 12
دانشگاه پیام نور كرمان - مرکز بم 50 39018
موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائم شهر 12 47091
دانشگاه پیام نور فارس - واحد سپیدان 10
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - واحد سردشت 50 44609
موسسه غیرانتفاعی نیكان تاكستان 12
دانشگاه پیام نور لرستان - واحد نورآباددلفان 50 52618
دانشگاه پیام نور گیلان - مرکز تالش 10
دانشگاه پیام نور البرز - واحد اشتهارد 10 34098 31885
دانشگاه پیام نور گیلان - واحد املش 50
دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان - مرکز خاش 50 47111
موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل 12 51493
دانشگاه تبریز شبانه 3
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان شبانه 3
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز گلپایگان 50
دانشگاه پیام نور قزوین - مرکز قزوین 10
 

رتبه لازم برای قبولی رشته مدیریت

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه شهید بهشتی - تهران -مدیریت بازرگانی 6 230 506
دانشگاه تهران -مدیریت مالی 6 150 234
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران -مدیریت بیمه 4 783
دانشگاه تهران -مدیریت بازرگانی 6 191
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران شبانه-مدیریت دولتی 4
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران -مدیریت بازرگانی 4 390
دانشگاه شهید بهشتی - تهران -مدیریت مالی 6 147 629
دانشگاه الزهرا(س) - تهران -مدیریت مالی 5
دانشگاه اصفهان -مدیریت بازرگانی 4 1005 988
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران -مدیریت صنعتی 4
دانشگاه تهران -مدیریت دولتی 6 990
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران شبانه-مدیریت بیمه 4 776
دانشگاه خوارزمی تهران -مدیریت امور گمرکی 5 1164
دانشگاه شاهد - تهران -مدیریت بازرگانی 6 1213
دانشگاه شهید بهشتی - تهران -مدیریت دولتی 6 652 926
دانشگاه تهران -مدیریت صنعتی 6 419 339
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران شبانه-مدیریت صنعتی 4 1087
دانشگاه اصفهان -مدیریت صنعتی 4
دانشگاه زنجان -مدیریت بازرگانی 6
دانشگاه فردوسی - مشهد -مدیریت بازرگانی 4 880
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران شبانه-مدیریت جهانگردی 4 1606
دانشگاه اصفهان -مدیریت دولتی 4 995 665
دانشگاه یزد -مدیریت مالی 7 1530 1567
دانشگاه خوارزمی تهران -مدیریت امور بانکی 5 1248 816 1973
دانشگاه الزهرا(س) - تهران -مدیریت بازرگانی 5 789 1263
دانشگاه یزد -مدیریت بازرگانی 7 2311 2340
دانشگاه شیراز -مدیریت صنعتی 6
دانشگاه خوارزمی تهران -مدیریت مالی 5 700 1037 1728
دانشگاه شیراز -مدیریت بازرگانی 6
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران شبانه-مدیریت بازرگانی 4
دانشگاه فردوسی - مشهد -مدیریت صنعتی 5 1951
دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) -مدیریت مالی 4 2930
دانشگاه شهید بهشتی - تهران -مدیریت صنعتی 6
دانشگاه سمنان -مدیریت بازرگانی 4 2627
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران -مدیریت دولتی 4 887
دانشگاه خوارزمی تهران -مدیریت بیمه 5 1288
دانشگاه یزد -مدیریت صنعتی 7 2815 2646
دانشگاه شهید باهنر - كرمان -مدیریت بازرگانی 8 4361
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان -مدیریت مالی 5 3583
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران -مدیریت جهانگردی 4 1683
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین -مدیریت صنعتی 7 2168 2446
دانشگاه مازندران - بابلسر -مدیریت بازرگانی 7 2496
دانشگاه لرستان - خرم آباد -مدیریت بازرگانی 6
دانشگاه شهید چمران اهواز -مدیریت بازرگانی 4 2272
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران -مدیریت بازرگانی 12 2332 3536
دانشگاه قم -مدیریت بازرگانی 12 2565 1892
دانشگاه مازندران - بابلسر -مدیریت جهانگردی 7 4497
دانشگاه گیلان - رشت -مدیریت صنعتی 10 4965 3028
دانشگاه یزد -مدیریت بازاریابی 7 4083
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان -مدیریت دولتی 5
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران -مدیریت صنعتی 12 3324 7148
دانشگاه بجنورد -مدیریت بازرگانی 9 2259 4361
دانشگاه یزد -مدیریت جهانگردی 9 4340
دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ویژه خواهران - قم -مدیریت بازرگانی 10 3281 3561
دانشگاه زنجان -مدیریت صنعتی 6
دانشگاه گیلان - رشت -مدیریت بازرگانی 10 3745 2762
دانشگاه شاهرود -مدیریت صنعتی 10 5296
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل -مدیریت بازرگانی 6 3657
دانشگاه شهرکرد -مدیریت جهانگردی 6
دانشگاه كردستان - سنندج -مدیریت جهانگردی 7 6789
دانشگاه گنبد (محل تحصیل آزادشهر) -مدیریت بازرگانی 7 5623
دانشگاه اردکان -مدیریت دولتی 5 4590
دانشگاه قم -مدیریت صنعتی 12 3653
دانشگاه مازندران - بابلسر -مدیریت صنعتی 7 3001
دانشگاه كردستان - سنندج -مدیریت بازرگانی 8 2726
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران -مدیریت جهانگردی 12 4186
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس -مدیریت دولتی 6 7231
دانشگاه ایلام -مدیریت بازرگانی 6 3135
مجتمع آموزش عالی گناباد -مدیریت صنعتی 9 8538
دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) -مدیریت دولتی 4
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس -مدیریت بازرگانی 5 8095
دانشگاه بوعلی سینا - همدان(محل تحصیل رزن) -مدیریت دولتی 10 9181 6525
دانشگاه رازی کرمانشاه (محل تحصیل جوانرود) -مدیریت مالی 8 5401
دانشگاه آیت اله حایری - میبد -مدیریت مالی 7 6171
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل شبانه-مدیریت بازرگانی 3
موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) -مدیریت بازرگانی 12 4421
دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل نورآباددلفان) -مدیریت بازرگانی 8 9071
دانشگاه خلیج فارس - بوشهر -مدیریت صنعتی 9 5900
دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان -مدیریت صنعتی 8 5790
دانشگاه مازندران - بابلسر شبانه-مدیریت صنعتی 7 6565
مجتمع آموزش عالی گناباد شبانه-مدیریت صنعتی 2
دانشگاه رازی کرمانشاه (محل تحصیل جوانرود) -مدیریت بازرگانی 8
دانشگاه سمنان شبانه-مدیریت دولتی 6 9028
دانشگاه مازندران - بابلسر شبانه-مدیریت بازرگانی 7 5057
موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) -مدیریت بازرگانی 10 4509 9763
دانشگاه بوعلی سینا - همدان(محل تحصیل رزن) -مدیریت صنعتی 10 5519 7759
دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل الشتر) -مدیریت بازرگانی 8 8235 7875
دانشگاه گنبد (محل تحصیل آزادشهر) -مدیریت بیمه 7 5099
دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان -مدیریت بازرگانی 12 8121
موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) -مدیریت بازرگانی 12 5297
دانشگاه پیام نور تهران - واحد اسلام‌شهر -مدیریت بازرگانی 10 10594
دانشگاه پیام نور تهران - تهران غرب -مدیریت صنعتی 10 8262
دانشگاه ولایت - ایرانشهر -مدیریت بازرگانی 10 11438
موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران -مدیریت امور بانکی 6 3737 8173
موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) -مدیریت صنعتی 10 5865
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل -مدیریت جهانگردی 6 8186
دانشگاه مازندران - بابلسر شبانه-مدیریت جهانگردی 7 10574
موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند -مدیریت بازرگانی 12 7758
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهان -مدیریت بازرگانی 10 7943
موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد -مدیریت امور بانکی 60 13421
دانشگاه ارومیه -مدیریت بازرگانی 12 4576
دانشگاه سمنان شبانه-مدیریت صنعتی 6 7614
دانشگاه پیام نور تهران - تهران غرب -مدیریت دولتی 10 8179
دانشگاه خلیج فارس - بوشهر -مدیریت بازرگانی 9 4787
دانشگاه ولایت - ایرانشهر -مدیریت دولتی 7 10353
دانشگاه سمنان -مدیریت جهانگردی 12 5436 6644 10815
دانشگاه پیام نور تهران - واحد ری -مدیریت بازرگانی 10 6548
دانشگاه پیام نور كرمان - واحد قلعه گنج -مدیریت بازرگانی 10 8888
موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند -مدیریت صنعتی 12 9808
دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل نوشهر) -مدیریت جهانگردی 10 9781 9183
دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد محل تحصيل رضوان --غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي-مدیریت صنعتی 50 10600
موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد -مدیریت بازرگانی 12 18478
موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین -مدیریت مالی 12
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز مشهد -مدیریت دولتی 10
دانشگاه شاهرود شبانه-مدیریت صنعتی 8 9925
دانشگاه پیام نور تهران - تهران غرب -مدیریت بازرگانی 10 6334
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریز -مدیریت دولتی 10
دانشگاه بوعلی سینا - همدان(محل تحصیل رزن) -مدیریت بازرگانی 10 6316 5541
دانشگاه تبریز شبانه-مدیریت جهانگردی 4
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس گمرکي-مدیریت 4
دانشگاه ولایت - ایرانشهر شبانه-مدیریت بازرگانی 10 22176
دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل -مدیریت صنعتی 60 27283
موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود -مدیریت امور بانکی 60
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز مشهد -مدیریت بازرگانی 10
موسسه غیرانتفاعی كاسپین - البرز قزوین -مدیریت بازرگانی 12
دانشگاه پیام نور تهران - تهران غرب -مدیریت جهانگردی 10 9077
دانشگاه پیام نور تهران - واحد ری -مدیریت دولتی 10 8608 23697
دانشگاه پیام نور تهران - مرکز حسن آباد -مدیریت دولتی 10
دانشگاه پیام نور مازندران - مرکز آمل -مدیریت بازرگانی 10 25367
دانشگاه شهید باهنر - كرمان شبانه-مدیریت بازرگانی 2
دانشگاه پیام نور گلستان - مرکز گرگان -مدیریت بازرگانی 10
موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین -مدیریت صنعتی 12
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز ارومیه -مدیریت بازرگانی 10 20353
دانشگاه سمنان شبانه-مدیریت جهانگردی 12 6586 17471
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس شبانه-مدیریت صنعتی 2
دانشگاه غیرانتفاعی علم وهنر- یزد محل تحصيل يزد --غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي-مدیریت مالی 60 10769 19469
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز اهواز -مدیریت بازرگانی 10 21424
دانشگاه پیام نور البرز - مرکز كرج -مدیریت بازرگانی 10 8772 19443
موسسه غیرانتفاعی كار (محل تحصیل قزوین) -مدیریت بازرگانی 12 19508
دانشگاه پیام نور قزوین - مرکز قزوین -مدیریت دولتی 10
دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد محل تحصيل رضوان --غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي-مدیریت بیمه 50 12358
موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل دماوند) -مدیریت صنعتی 10 14068
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس -مدیریت صنعتی 5 8752
موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) -مدیریت امور بانکی 60 34993
دانشگاه پیام نور تهران - مرکز حسن آباد -مدیریت صنعتی 50
موسسه غیرانتفاعی ایوانکی -مدیریت بازرگانی 12 14613
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهان -مدیریت صنعتی 10
دانشگاه پیام نور گلستان - مرکز بندرتركمن -مدیریت بازرگانی 10 27214
دانشگاه پیام نور تهران - واحد شهریار -مدیریت بازرگانی 10 14024
دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد -مدیریت مالی 50 21313
دانشگاه پیام نور كرمان - مرکز كرمان -مدیریت بازرگانی 10 31555
دانشگاه پیام نور البرز - واحد گرمدره -مدیریت بازرگانی 10 16156 33167
دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان -مدیریت جهانگردی 60 37409
دانشگاه پیام نور البرز - مرکز كرج -مدیریت دولتی 10 15016
دانشگاه شهید باهنر - كرمان (محل تحصیل بافت) --نوبت دوم-مدیریت بازرگانی 12 11115 14102
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز شیراز -مدیریت صنعتی 10 16486
دانشگاه پیام نور تهران - واحد لواسانات -مدیریت بازرگانی 10 9582
دانشگاه پیام نور تهران - مرکز دماوند -مدیریت صنعتی 10 22058
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز آران و بیدگل -مدیریت بازرگانی 10 35407
موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانكی -مدیریت بازرگانی 12 17939
دانشگاه پیام نور البرز - واحد گرمدره -مدیریت صنعتی 10 23438
دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل -مدیریت بازرگانی 60 19400
دانشگاه پیام نور تهران - واحد ملارد -مدیریت بازرگانی 10
موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد -مدیریت بازرگانی 12 21458
دانشگاه پیام نور تهران - واحد شهر جدید پردیس -مدیریت بازرگانی 50 16596
دانشگاه پیام نور تهران - واحد پیشوا -مدیریت بازرگانی 10 17273
موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین -مدیریت بازرگانی 12 15172
دانشگاه پیام نور تهران - واحد شهریار -مدیریت صنعتی 10
دانشگاه پیام نور تهران - واحد شهر جدید پردیس -مدیریت دولتی 10 17166
دانشگاه پیام نور تهران - واحد رباط كریم (محل تحصیل پرند) -مدیریت بازرگانی 10
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان شبانه-مدیریت مالی 5 14617
دانشگاه پیام نور لرستان - مرکز خرم آباد -مدیریت بازرگانی 10 36274
موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند -مدیریت مالی 60 11549
موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین -مدیریت مالی 12 17698 34563
دانشگاه پیام نور البرز - واحد گرمدره -مدیریت دولتی 10 18748
دانشگاه پیام نور تهران - واحد لواسانات -مدیریت دولتی 10 16958
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریز -مدیریت جهانگردی 10 20213
دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان شبانه-مدیریت صنعتی 6 15095
دانشگاه پیام نور همدان - مرکز همدان -مدیریت بازرگانی 10 33128
دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد محل تحصيل رضوان --غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي-مدیریت بازرگانی 50 10821
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز ارومیه -مدیریت دولتی 10 22788
دانشگاه شیراز مجازي-مدیریت جهانگردی 24 11178 20546 30236
موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل دماوند) -مدیریت بازرگانی 10 9132 31618
موسسه غیرانتفاعی كاویان - مشهد -مدیریت بیمه 60
دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد -مدیریت بازرگانی 50 50054
دانشگاه پیام نور تهران - واحد بهارستان - رباط كریم -مدیریت دولتی 10
دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد -مدیریت صنعتی 50 23809
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریز -مدیریت صنعتی 10
موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیك -مدیریت بازرگانی 12 18452
موسسه غیرانتفاعی ایوانکی -مدیریت صنعتی 12 21105 40569
دانشگاه پیام نور تهران - واحد شهر جدید پردیس -مدیریت جهانگردی 10 18108
دانشگاه پیام نور تهران - مرکز دماوند -مدیریت بازرگانی 10 14950
دانشگاه پیام نور اردبیل - مرکز اردبیل -مدیریت بازرگانی 10 28110
دانشگاه پیام نور تهران - واحد ری -مدیریت صنعتی 10
دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد محل تحصيل رضوان --غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي-مدیریت مالی 50 14310
دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد -مدیریت بیمه 50 22218
دانشگاه پیام نور گیلان - واحد لاهیجان -مدیریت بازرگانی 10 28270 37792
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز نیشابور -مدیریت بازرگانی 10
موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز -مدیریت بازرگانی 60 13358
دانشگاه پیام نور البرز - واحد ماهدشت -مدیریت بازرگانی 10
موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت -مدیریت امور بانکی 60 36683
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراك -مدیریت صنعتی 10 28130
دانشگاه پیام نور تهران - واحد لواسانات -مدیریت جهانگردی 10 15651
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز خوی -مدیریت دولتی 10 37615
دانشگاه پیام نور تهران - واحد ملارد -مدیریت دولتی 10
موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز -مدیریت بازرگانی 12
موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد -مدیریت مالی 60 18862
دانشگاه پیام نور تهران - مرکز دماوند -مدیریت دولتی 10 18967
موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان -مدیریت بازرگانی 60 32624
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز دزفول -مدیریت بازرگانی 10
دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان -مدیریت صنعتی 12 12805
موسسه غیرانتفاعی ایوانکی -مدیریت مالی 12 17956
موسسه غیر انتفاعی مجازی نورطوبی - تهران دوره مجازي --غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي-مدیریت مالی 120 22385
دانشگاه پیام نور تهران - واحد شهر جدید پردیس -مدیریت صنعتی 50 20137
دانشگاه پیام نور كرمان - مرکز جیرفت -مدیریت بازرگانی 10 29725
دانشگاه پیام نور كهگیلویه و بویراحمد - مرکز یاسوج -مدیریت دولتی 10 47443
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز خوی -مدیریت بازرگانی 10 44879
دانشگاه پیام نور تهران - مرکز پاکدشت -مدیریت صنعتی 50 23156
موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین -مدیریت بیمه 12 28680
دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی - مرکز قائن -مدیریت بازرگانی 50 28967
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز ارومیه -مدیریت صنعتی 10 22097
دانشگاه پیام نور گیلان - واحد لاهیجان -مدیریت دولتی 10 35939
موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین -مدیریت بازرگانی 12 21079
دانشگاه پیام نور خوزستان - واحد ایذه -مدیریت صنعتی 10 56626
موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس -مدیریت بازرگانی 60
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز مهاباد -مدیریت بازرگانی 10 41092
موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت -مدیریت بازرگانی 60 42678 41570
دانشگاه پیام نور گیلان - واحد لاهیجان -مدیریت صنعتی 50 46881
دانشگاه پیام نور تهران - مرکز ورامین -مدیریت صنعتی 10
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز اهواز -مدیریت جهانگردی 10 30034
موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین -مدیریت صنعتی 12 21645 39679 23222
موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری -مدیریت بیمه 60 46321
دانشگاه پیام نور كرمان - مرکز كرمان -مدیریت صنعتی 10
دانشگاه پیام نور خوزستان - واحد شوش -مدیریت دولتی 10
دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری - مرکز شهركرد -مدیریت بازرگانی 10
دانشگاه غیرانتفاعی علم وهنر- یزد محل تحصيل اشكذر --غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي-مدیریت صنعتی 60
دانشگاه پیام نور سمنان - مرکز گرمسار -مدیریت بازرگانی 10
موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین -مدیریت بازرگانی 12 21850
دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری - مرکز شهركرد -مدیریت دولتی 10 30732
دانشگاه فردوسی - مشهد -مدیریت دولتی 4
دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) -مدیریت بازرگانی 4
دانشگاه شاهد - تهران -مدیریت صنعتی 6
دانشگاه گنبد (محل تحصیل آزادشهر) -مدیریت صنعتی 7
دانشگاه شیراز -مدیریت جهانگردی 6
دانشگاه سمنان شبانه-مدیریت بازرگانی 2
دانشگاه پیام نور كردستان - مرکز سنندج -مدیریت بازرگانی 10
 

رتبه لازم برای قبولی رشته علوم تربیتی

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
پردیس فاطمه الزهرا (س) - یزد آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني--بومي استان يزد 2 184
پردیس شهید هاشمی نژاد - مشهد آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني--بومي استان خراسان رضوي 3 591
پردیس بنت الهدی صدر-قزوین آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني--بومي استان قزوين 1 1182
پردیس زینب کبری (س) - اراك آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني--بومي استان قم 4
پردیس شهید ایزد پناه - یاسوج آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني--بومي استان کهگيلويه و بويراحمد 2 2739
پردیس شهید بهشتی - مشهد آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني--بومي استان خراسان رضوي 4 2035
دانشگاه شهید بهشتی - تهران مديريت و برنامه ريزي آموزشي 25 1723
پردیس خواجه نصیرالدین طوسی - كرمان آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني--بومي استان کرمان 2 3725
دانشگاه یزد مديريت و برنامه ريزي آموزشي 40 2366 2268
پردیس شهید باهنر - كرمان آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني--بومي استان کرمان 1 934
دانشگاه اصفهان مديريت و برنامه ريزي آموزشي 20 1419
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مديريت و برنامه ريزي آموزشي--نوبت دوم 20 1606
پردیس شهید پاک نژاد - یزد آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني--بومي استان يزد 3 2522
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تکنولوژي آموزشي--نوبت دوم 20 1887
دانشگاه اصفهان آموزش و پرورش کودکان استثنايي 15 1490 1322
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تکنولوژي آموزشي 20 1405
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني--نوبت دوم 20 1572 4388
پردیس شهید مطهری - زاهدان آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني--بومي استان سيستان وبلوچستان 1 1346
دانشگاه شاهد - تهران مديريت و برنامه ريزي آموزشي 35 2573
دانشگاه الزهرا(س) - تهران مديريت و برنامه ريزي آموزشي 25 1004 710
پردیس شهید پاک نژاد - یزد آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني--بومي استان يزد 3 2194
دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل كرج) آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني-- 30 2064 2273 1718
دانشگاه فردوسی - مشهد مديريت و برنامه ريزي آموزشي 30 3324
دانشگاه اصفهان تکنولوژي آموزشي 15
دانشگاه تهران تکنولوژي آموزشي 20 1668 2038
دانشگاه بوعلی سینا - همدان مديريت و برنامه ريزي آموزشي 20 3527
دانشگاه مازندران - بابلسر مديريت و برنامه ريزي آموزشي 30 3016 1443
دانشگاه فردوسی - مشهد آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني 30 3604
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مديريت و برنامه ريزي آموزشي 20 2183
دانشگاه بوعلی سینا - همدان تکنولوژي آموزشي 20
پردیس شهید مطهری - زاهدان آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني--بومي استان سيستان وبلوچستان 2 2551
دانشگاه فردوسی - مشهد آموزش و پرورش کودکان استثنايي 30 3873
دانشگاه تبریز تکنولوژي آموزشي 24 2609
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني 20 882 1285
پردیس شهید رجایی - ارومیه آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني--بومي استان آذربايجان غربي 1 1326
دانشگاه تبریز آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني 24 2256
دانشگاه كاشان مديريت و برنامه ريزي آموزشي 25 2058 3091
دانشگاه گیلان - رشت مديريت و برنامه ريزي آموزشي 40 4940 3581
دانشگاه كردستان - سنندج مديريت و برنامه ريزي آموزشي 40 6490 4075
دانشگاه شیراز مديريت و برنامه ريزي آموزشي 25 833 5499 6093
دانشگاه لرستان - خرم آباد مديريت و برنامه ريزي آموزشي 25 4995 5301
پردیس دکتر شریعتی - ساری آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني--بومي استان مازندران 1 4539
دانشگاه حكیم سبزواری - سبزوار مديريت و برنامه ريزي آموزشي 40 3504 2899
دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل كرج) تکنولوژي آموزشي-- 30 1880 2297 3130
دانشگاه بیرجند مديريت و برنامه ريزي آموزشي 60 4779 3492
پردیس حضرت رسول اکرم - اهواز آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني--بومي استان خوزستان 1 4447
پردیس آیت اله طالقانی - قم آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني--بومي استان قم 8 6157
دانشگاه شهید باهنر - كرمان آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني--نوبت دوم 10 4710
دانشگاه فردوسی - مشهد مديريت و برنامه ريزي آموزشي--نوبت دوم 5 4237
دانشگاه شهید باهنر - كرمان آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني 25 3656 1831
پردیس شهید ایزد پناه - یاسوج آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني--بومي استان کهگيلويه و بويراحمد 2 1400
دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل كرج) آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهني-- 30 2592 4036 2642
دانشگاه بوعلی سینا - همدان تکنولوژي آموزشي--نوبت دوم 10 8217
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مديريت و برنامه ريزي آموزشي 30 4401 5301
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - واحد خواف مديريت و برنامه ريزي آموزشي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 13764
دانشگاه شهید چمران اهواز تکنولوژي آموزشي 22
دانشگاه تبریز آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني--نوبت دوم 16 7603
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهان مديريت و برنامه ريزي آموزشي 50
دانشگاه شیراز آموزش و پرورش کودکان استثنايي 25 3524
پردیس خواجه نصیرالدین طوسی - كرمان آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني--بومي استان کرمان 1 5377
پردیس شهید مطهری - زاهدان آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني--بومي استان سيستان وبلوچستان 1 5416
دانشگاه اراک تکنولوژي آموزشي 35 2952
موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) مديريت و برنامه ريزي آموزشي 60 6117 15031
دانشگاه مازندران - بابلسر مديريت و برنامه ريزي آموزشي--نوبت دوم 30 7538 5370
دانشگاه ارومیه مديريت و برنامه ريزي آموزشي 50 5570 4979
دانشگاه حكیم سبزواری - سبزوار مديريت و برنامه ريزي آموزشي--نوبت دوم 10 6431
دانشگاه اراک تکنولوژي آموزشي--نوبت دوم 15 5484
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني 40 4500
دانشگاه قم مديريت و برنامه ريزي آموزشي 60 8162 6919
دانشگاه شهید چمران اهواز آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني 22 2433
پردیس خواجه نصیرالدین طوسی - كرمان آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني--بومي استان کرمان 1 3689
دانشگاه پیام نور قم - مرکز قم (محل تحصیل خواهران «پردیسان» و برادران «ساختمان شماره 2») مديريت و برنامه ريزي آموزشي-- 50 16643
دانشگاه شیراز آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني 30 4743
دانشگاه تبریز تکنولوژي آموزشي--نوبت دوم 16 6412
دانشگاه ملایر تکنولوژي آموزشي 40 6238
پردیس خواجه نصیرالدین طوسی - كرمان آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني--بومي استان کرمان 3 4950
پردیس شهید مطهری - زاهدان آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني--بومي استان سيستان وبلوچستان 1 3280
دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان تکنولوژي آموزشي 25 7332 5317
دانشگاه پیام نور اصفهان - واحد خوراسگان مديريت و برنامه ريزي آموزشي 50 12992
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز مشهد آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني 50 7312
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مديريت و برنامه ريزي آموزشي--نوبت دوم 20 14923
دانشگاه پیام نور تهران - تهران جنوب آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني 50 10675
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهان آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني 50
دانشگاه پیام نور تهران - تهران جنوب مديريت و برنامه ريزي آموزشي 50 12180
دانشگاه ملایر تکنولوژي آموزشي--نوبت دوم 40 13945
دانشگاه پیام نور گیلان - واحد آستارا آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 12755
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز خوی آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 29492
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز آران و بیدگل آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 44206
دانشگاه پیام نور تهران - واحد شهریار آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني 50 16017 26309
دانشگاه پیام نور همدان - مرکز همدان آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني 50 25433
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز نیشابور آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني 50
دانشگاه پیام نور مازندران - مرکز رامسر آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني--پيام نور-سوابق تحصيلي 50
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 26961
دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری - مرکز شهركرد آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني 50 32804
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریز مديريت و برنامه ريزي آموزشي 50
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز ارومیه مديريت و برنامه ريزي آموزشي 50 31967
دانشگاه پیام نور البرز - مرکز كرج آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني 50 21759 17748
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني 50 31856
دانشگاه پیام نور سمنان - مرکز شاهرود آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 34820
دانشگاه پیام نور همدان - مرکز همدان مديريت و برنامه ريزي آموزشي 50 18798
دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی - مرکز قائن آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 19373
دانشگاه پیام نور گیلان - مرکز تالش آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني 50 43423
دانشگاه پیام نور قزوین - مرکز قزوین آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني 50
دانشگاه پیام نور كردستان - مرکز سنندج آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 32189
دانشگاه پیام نور تهران - واحد ری آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني 50 39156
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز قوچان آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني 50
دانشگاه پیام نور گیلان - واحد آستانه اشرفیه آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني 50 28499
دانشگاه پیام نور تهران - واحد رباط كریم (محل تحصیل پرند) آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني-- 50
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز آبادان مديريت و برنامه ريزي آموزشي 50 21545
دانشگاه پیام نور تهران - واحد شهر جدید پردیس مديريت و برنامه ريزي آموزشي 50 19594
دانشگاه پیام نور كرمان - مرکز جیرفت مديريت و برنامه ريزي آموزشي 50 42944
دانشگاه پیام نور كرمان - مرکز كرمان آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني 50
دانشگاه پیام نور كرمان - مرکز كرمان مديريت و برنامه ريزي آموزشي 50
دانشگاه پیام نور گلستان - مرکز گنبد کاووس آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني 50 37684
دانشگاه پیام نور هرمزگان - واحد دهبارز آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 44244
دانشگاه پیام نور البرز - مرکز كرج مديريت و برنامه ريزي آموزشي 50
دانشگاه پیام نور گلستان - مرکز گنبد کاووس مديريت و برنامه ريزي آموزشي 50 27992
دانشگاه پیام نور تهران - واحد لواسانات مديريت و برنامه ريزي آموزشي 50 20917
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز شهرضا مديريت و برنامه ريزي آموزشي 50 37040
دانشگاه پیام نور خوزستان - واحد شوشتر مديريت و برنامه ريزي آموزشي 50 39779
دانشگاه پیام نور بوشهر - واحد جم مديريت و برنامه ريزي آموزشي--پيام نور-سوابق تحصيلي 50 42781
دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی - مرکز بیرجند مديريت و برنامه ريزي آموزشي 50
دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان - مرکز چابهار آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني 50 54412
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز دزفول آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني 50 27473
دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان - مرکز خاش مديريت و برنامه ريزي آموزشي 50 40320
دانشگاه پیام نور تهران - واحد ملارد مديريت و برنامه ريزي آموزشي 50
دانشگاه پیام نور تهران - واحد ری مديريت و برنامه ريزي آموزشي 50
دانشگاه پیام نور خوزستان - واحد اندیمشك آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني 50
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراك آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني 50
دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان - مرکز چابهار مديريت و برنامه ريزي آموزشي 50 68005
دانشگاه پیام نور تهران - واحد رباط كریم (محل تحصیل پرند) مديريت و برنامه ريزي آموزشي-- 50
پردیس شهید باهنر - كرمان آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني--بومي استان کرمان 1
 

رتبه لازم برای قبولی رشته علوم قضایی

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه علوم قضایی و خدمات ادارای دادگستری 30 466 249 219
   

رتبه لازم برای قبولی رشته علوم سیاسی

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه تهران 80 1073 1796 617
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 25 1498 3327
دانشگاه شهید بهشتی - تهران 30 1144 2226
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران شبانه 25 2023 3570
دانشگاه اصفهان 20 2038 1507
دانشگاه شاهد - تهران 35 2476
دانشگاه شیراز 30 4503
دانشگاه مازندران - بابلسر 40 4721
دانشگاه فردوسی - مشهد 30 2461 3412
دانشگاه رازی کرمانشاه 50 7027
دانشگاه یزد 35 3147 5704
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین 35 3785 4447
دانشگاه بوعلی سینا - همدان 35 6009 5328
دانشگاه گیلان - رشت 45 6984 5644
دانشگاه شهید باهنر - كرمان 30 6152
دانشگاه حكیم سبزواری - سبزوار 48 8758
دانشگاه اردکان 25 7499
دانشگاه شهید چمران اهواز 30 4742
دانشگاه بیرجند 45 9580 4841
دانشگاه بوعلی سینا - همدان شبانه 15 7903
دانشگاه تربت حیدریه 50 8655 10192
دانشگاه پیام نور تهران - تهران غرب 50 11272
دانشگاه یاسوج 45 13538
دانشگاه لرستان - خرم آباد 30 10789 9420
دانشگاه حكیم سبزواری - سبزوار شبانه 22
دانشگاه آیت الله بروجردی - بروجرد 60 12098 11780
دانشگاه غیرانتفاعی مفید(ره) - قم 60 13203 21238 17883
دانشگاه مازندران - بابلسر شبانه 40 11706
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریز 50
دانشگاه رازی کرمانشاه شبانه 30
موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانكی 60 19445
دانشگاه پیام نور همدان - مرکز همدان 50 44884
دانشگاه پیام نور گیلان - مرکز رشت 50 30439
دانشگاه پیام نور تهران - مرکز پاکدشت 50 19629
دانشگاه پیام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه 50 32624
دانشگاه پیام نور تهران - واحد ملارد 50
دانشگاه پیام نور تهران - مرکز دماوند 50 24642
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز آبادان 50
دانشگاه پیام نور تهران - واحد اسلام‌شهر 50 14822
دانشگاه بیرجند شبانه 10
 

رتبه لازم برای قبولی رشته ارشد علوم قضایی

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه علوم قضایی و خدمات ادارای دادگستری 16 78 69
 

رتبه لازم برای قبولی رشته حسابداری

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل تهران) 5 326
دانشگاه تهران 6 361
دانشگاه شهید بهشتی - تهران 6 497
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 4 571
دانشگاه الزهرا(س) - تهران 5 1094 1129
دانشگاه خوارزمی تهران حسابرسي 5 969 737
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران شبانه 4 774
دانشگاه اصفهان 6 1371 735
دانشگاه مازندران - بابلسر 6 1458 843
موسسه آموزش عالی بانکداری ایران - تهران 6 1493
دانشگاه یزد 9 2047 399
دانشگاه فردوسی - مشهد 10 1318 828
دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) 4 910
دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران (دكتر شریعتی) شبانه 4 1794
دانشگاه خوارزمی تهران مالياتي 5 1118 1679
دانشگاه فردوسی - مشهد شبانه 2
دانشگاه خوارزمی تهران دولتي 5 839 1211
دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران (دكتر شریعتی) 4 1588
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین 7 1747 1812
دانشگاه شهید چمران اهواز 5 1695
دانشگاه شاهرود 10 3364 4091
دانشگاه مازندران - بابلسر شبانه 5 2769
دانشگاه سمنان 6 2483
دانشگاه بوعلی سینا - همدان 7 3062 989
دانشگاه گنبد 8 4143
دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ویژه خواهران - قم 10 3003
دانشگاه ارومیه 10 4324 2939
دانشگاه بوعلی سینا - همدان(محل تحصیل رزن) 5
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران 12 2600 5997 5613
دانشگاه خلیج فارس - بوشهر 9 7770
دانشگاه شهید باهنر - كرمان 8 3292
دانشگاه رازی کرمانشاه 10 3836 2957
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران حسابرسي 12 3199 7332 7973
دانشگاه پیام نور مازندران - مرکز رامسر 10 8150
دانشگاه بوعلی سینا - همدان شبانه 3 5927
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 5 2980
دانشگاه سمنان شبانه 6
دانشگاه بجنورد 10 4820 2700
موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران 6 3706 9017
دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان 8 5747
دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل نورآباددلفان) 8
دانشگاه بزگمهر قاینات 8 4812
دانشگاه پیام نور یزد - مرکز یزد 10 9903
دانشگاه كردستان - سنندج 8 4624 3472
دانشگاه كوثر بجنورد (ویژه خواهران) 9 6442
دانشگاه شهید چمران اهواز شبانه 5 6637 5055
دانشگاه شاهرود شبانه 8 5898
دانشگاه بزگمهر قاینات شبانه 4 10184
دانشگاه ولایت - ایرانشهر 7 8710
موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) 10 4654 8529 12833
مجتمع آموزش عالی سراوان 10 10614
دانشگاه پیام نور تهران - واحد ری 10 11549
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهان 10 6036
دانشگاه رازی کرمانشاه شبانه 6 8121
دانشگاه پیام نور اصفهان - واحد خوراسگان 10 9885
دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان 12 6117 13596
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 4 4721
دانشگاه پیام نور تهران - واحد اسلام‌شهر 10
موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند 12 8014
دانشگاه پیام نور البرز - واحد اشتهارد 10 34209
دانشگاه پیام نور تهران - واحد لواسانات 10 10839
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز آران و بیدگل 10 17046
دانشگاه پیام نور تهران - واحد شهر جدید پردیس 10 10526
دانشگاه پیام نور اصفهان - واحد كاشان 10 20876
موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند حسابرسي 12 9946
دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد 50 6412
دانشگاه پیام نور گیلان - مرکز رشت 10 13326
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریز 10 10027
دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان شبانه 4 9198
دانشگاه پیام نور تهران - تهران غرب 10 5844
موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل دماوند) 10 8230 20840
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز اهواز 10 14245
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز شهرضا 10 17330
دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد 12 8132
دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل 12 19081
دانشگاه پیام نور لرستان - واحد كوهدشت 10 42976
دانشگاه غیرانتفاعی علم وهنر- یزد محل تحصيل يزد --غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي 60 21351
دانشگاه شهید باهنر - كرمان (محل تحصیل بافت) --نوبت دوم 12 9878 14851
موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانكی 12 15993
دانشگاه پیام نور قزوین - مرکز قزوین 10 20999
دانشگاه پیام نور مازندران - مرکز آمل 10 21046
دانشگاه پیام نور كردستان - مرکز مریوان 10 42878
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان 10 15180
موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا- گرمسار 12 18495
موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد 60
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز ارومیه 10
موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز 12 30601
دانشگاه پیام نور تهران - مرکز حسن آباد 10 9856
دانشگاه پیام نور كردستان - مرکز سنندج 10 25139
دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل حسابرسي 12 31569
دانشگاه پیام نور تهران - واحد بهارستان - رباط كریم 10
دانشگاه پیام نور تهران - مرکز دماوند 10
موسسه غیرانتفاعی ایوانکی 12 12783 21140
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز گلپایگان 10 34887
موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین 12 14124 18440 20558
موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم 10 19101 42106
موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند دولتي 12 11286
دانشگاه پیام نور همدان - مرکز همدان 10 14363
موسسه غیرانتفاعی حكمت - قم 12 17237 18389
دانشگاه پیام نور یزد - مرکز تفت 10 26919
دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور 60 45817
موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند مالياتي 12 12570
دانشگاه پیام نور تهران - واحد پیشوا 10 17208
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه 10
دانشگاه پیام نور البرز - واحد ماهدشت 10
موسسه غیر انتفاعی مجازی فاران - تهران دوره مجازي 24 24642 18997
موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیك 12 17581
دانشگاه پیام نور تهران - واحد فیروزكوه 10 17610
موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت 12 35450 27944
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز مشهد 10
موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر 60
موسسه غیرانتفاعی شفق - تنكابن 60
موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم 12 22934
موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز 12
دانشگاه ولایت - ایرانشهر شبانه 3 21298
دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد محل تحصيل رضوان --غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي 50 16625
موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان 12
دانشگاه پیام نور تهران - واحد رباط كریم (محل تحصیل پرند) 10
دانشگاه پیام نور گیلان - واحد لاهیجان 10 29427
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز دزفول 10 21608 26795
موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین 12 21664 40778
موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد 12 13886
موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری 60 42771
موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس 60 49653
موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام 60 31019
دانشگاه پیام نور گلستان - مرکز گرگان 10
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز كازرون 10 55402
دانشگاه پیام نور مازندران - مرکز بابل 10 20673
موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی - خوزستان 12 19327 30573
موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم 10
دانشگاه پیام نور خوزستان - واحد ماهشهر 10
دانشگاه پیام نور خراسان شمالی - واحد شیروان 10
موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین 12 8953 22359
دانشگاه پیام نور خراسان شمالی - مرکز بجنورد 10
موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین 12 19452 35698
دانشگاه پیام نور كرمان - مرکز جیرفت 10 47143
موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین 12 20169
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز مهاباد 10
موسسه غیرانتفاعی حكیم ناصرخسرو - ساوه مالياتي 12 24240
موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان 12 13438
موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی - كرمانشاه 60 24532
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز مراغه 10
موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز 12 13038
موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان 60
دانشگاه پیام نور كهگیلویه و بویراحمد - مرکز یاسوج 10 13847
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه 10 53862
موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل 60 32576
موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود 60 57498
موسسه غیرانتفاعی كوشیار - رشت 60
دانشگاه پیام نور فارس - واحد زرقان 10
موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) 12
دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری - مرکز شهركرد 10
دانشگاه پیام نور لرستان - مرکز خرم آباد 10
دانشگاه پیام نور گلستان - واحد آزادشهر 10 55341
دانشگاه پیام نور فارس - مرکز نورآباد ممسنی 10
دانشگاه پیام نور سمنان - مرکز گرمسار 10 19657
دانشگاه پیام نور هرمزگان - مرکز میناب 10 37259
موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان 12 21114 38268
موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین 12 19271
موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد 12
دانشگاه ایلام 5
 

رتبه لازم برای قبولی رشته ادبیات فارسی

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه شهید بهشتی - تهران 30 1120 626 1728
دانشگاه فردوسی - مشهد 25 1492
دانشگاه اصفهان 25 1410
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران شبانه 25 2991
دانشگاه شیراز 25
دانشگاه تهران 33 2251 1288
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 25 1663 3769
دانشگاه الزهرا(س) - تهران 30 2660 4143
دانشگاه مازندران - بابلسر 35 5983
دانشگاه كاشان 25 3213 5090
دانشگاه شهرکرد 29
دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل كرج) 35 3400 4629
دانشگاه اراک 35 8561
دانشگاه شهید چمران اهواز 30 8031
دانشگاه گیلان - رشت 42 7953 5635
دانشگاه سمنان 30 8578
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین 35 4592
دانشگاه رازی کرمانشاه 45
دانشگاه تبریز شبانه 18 6844
دانشگاه تبریز 27 4724
دانشگاه بیرجند 45 8321 10316
دانشگاه گلستان - گرگان 30 6453
دانشگاه یزد 40 7228
دانشگاه قم 60 4345 13819 15301
دانشگاه زنجان 32
دانشگاه بوعلی سینا - همدان 35 9137
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز 45 7078 9951
دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان 40 9681 13471
دانشگاه بجنورد 45 6873 11852 5701
دانشگاه حكیم سبزواری - سبزوار 50 12996
دانشگاه جیرفت 25 14962
دانشگاه كوثر بجنورد (ویژه خواهران) 45 18043
دانشگاه ارومیه 60 13063 9273
دانشگاه شهید باهنر - كرمان 25 7905
دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد 60 20617
دانشگاه مازندران - بابلسر شبانه 35 14400
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 25
دانشگاه نیشابور 35 5958
دانشگاه حكیم سبزواری - سبزوار شبانه 20
دانشگاه كردستان - سنندج 40 16623
دانشگاه پیام نور تهران - تهران جنوب 50 14737
دانشگاه سمنان شبانه 30 18721
دانشگاه یاسوج 60 17993
مرکز آموزش عالی اقلید 45 17397
دانشگاه جهرم 30
دانشگاه زابل 35 19867
دانشگاه سلمان فارسی - كازرون 30 11946
دانشگاه اراک شبانه 25 13397
دانشگاه بوعلی سینا - همدان شبانه 15 13982
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 30 13837
دانشگاه لرستان - خرم آباد 30 12254
دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان شبانه 20 21614
دانشگاه گنبد 30 10767
دانشگاه ولایت - ایرانشهر 40 19772
دانشگاه پیام نور تهران - واحد ری 50
دانشگاه گلستان - گرگان شبانه 10 16891
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهان 50 6696
دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس(س)_ویژه خواهران-رفسنجان 40 20969
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل (محل تحصیل نمین) 30
دانشگاه پیام نور تهران - واحد اسلام‌شهر 50
دانشگاه پیام نور همدان - مرکز همدان 50 32599
دانشگاه پیام نور هرمزگان - مرکز بندرعباس 50 33135
دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز اهواز 50 26711
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز ارومیه 50 44369
دانشگاه پیام نور كرمان - مرکز جیرفت 50 62077
 

رتبه لازم برای قبولی رشته علوم اقتصادی

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه شهید بهشتی - تهران اقتصاد بازرگاني 6 767
دانشگاه شهید بهشتی - تهران اقتصاد پول و بانکداري 6 528 586 769
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران اقتصاد بازرگاني--نوبت دوم 4 1379
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران اقتصاد بازرگاني 4 820 1461
دانشگاه تبریز اقتصاد بازرگاني 5 1174
دانشگاه خوارزمی تهران اقتصاد حمل و نقل 5 1649
دانشگاه آیت الله بروجردی - بروجرد اقتصاد بازرگاني 8 7487
دانشگاه فردوسی - مشهد اقتصاد بازرگاني 5 2361
دانشگاه بوعلی سینا - همدان اقتصاد بازرگاني 7 4230
دانشگاه تبریز اقتصاد بازرگاني--نوبت دوم 3
دانشگاه ارومیه اقتصاد بازرگاني 12 4852 5473
دانشگاه شهید باهنر - كرمان اقتصاد بازرگاني 9 5002
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان اقتصاد بازرگاني 5
دانشگاه رازی کرمانشاه اقتصاد بازرگاني 10 4015
دانشگاه مازندران - بابلسر اقتصاد بازرگاني 10 4479
دانشگاه لرستان - خرم آباد اقتصاد بازرگاني 6 3527
دانشگاه قم اقتصاد بازرگاني 12 4160 4256
دانشگاه غیرانتفاعی مفید(ره) - قم اقتصاد بازرگاني 12 17763
دانشگاه مازندران - بابلسر اقتصاد بازرگاني--نوبت دوم 10 5984 8247
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر اقتصاد حمل و نقل 7 4084
دانشگاه شهید چمران اهواز اقتصاد بازرگاني 3
دانشگاه شهید باهنر - كرمان (محل تحصیل بافت) اقتصاد بازرگاني-- --نوبت دوم 12
دانشگاه ایلام اقتصاد بازرگاني 6 7539
دانشگاه غیرانتفاعی مفید(ره) - قم اقتصاد پول و بانکداري 12 7817 14415
دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اقتصاد بازرگاني--غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي 60
موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین اقتصاد پول و بانکداري--غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي 60
دانشگاه بوعلی سینا - همدان اقتصاد بازرگاني--نوبت دوم 3
   

رتبه لازم برای قبولی رشته علوم اجتماعی

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه شهید بهشتی - تهران پژوهشگري علوم اجتماعي 30 1264 1742
دانشگاه تهران پژوهشگري علوم اجتماعي 25 736
دانشگاه تهران مردم شناسي 25 1436 1749
دانشگاه فردوسی - مشهد پژوهشگري علوم اجتماعي 35 1114 3184
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران پژوهشگري علوم اجتماعي--نوبت دوم 25 2888
دانشگاه اصفهان پژوهشگري علوم اجتماعي 25 1838 3028
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران برنامه ريزي اجتماعي--نوبت دوم 20 2755
دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل كرج) خدمات اجتماعي-- 35 4218
دانشگاه تهران برنامه ريزي اجتماعي 25 2287 2408
دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل كرج) پژوهشگري علوم اجتماعي-- 35 3023 4719
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران پژوهشگري علوم اجتماعي 25 1345 3049 3331
دانشگاه الزهرا(س) - تهران پژوهشگري علوم اجتماعي 30 2036 4117
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تعاون و رفاه اجتماعي 20 2212 2949
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران برنامه ريزي اجتماعي 20 1739 3040 1676
دانشگاه تبریز پژوهشگري علوم اجتماعي 24 3184 4320
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تعاون و رفاه اجتماعي--نوبت دوم 20 3287
دانشگاه مازندران - بابلسر پژوهشگري علوم اجتماعي 35 5668 4969
دانشگاه ایلام پژوهشگري علوم اجتماعي 30 7728
دانشگاه یزد خدمات اجتماعي 40 5437 9533
دانشگاه شیراز پژوهشگري علوم اجتماعي 25 2464 4251 5401
دانشگاه تبریز پژوهشگري علوم اجتماعي--نوبت دوم 16
دانشگاه شهید چمران اهواز برنامه ريزي اجتماعي 20 7717
دانشگاه گیلان - رشت پژوهشگري علوم اجتماعي 60 5622 5851 6525
دانشگاه شیراز برنامه ريزي اجتماعي 25 5600
دانشگاه یزد تعاون و رفاه اجتماعي 40 6127 6469
دانشگاه یزد مردم شناسي 40 7840
دانشگاه یزد پژوهشگري علوم اجتماعي 40 4911 6386
دانشگاه بیرجند پژوهشگري علوم اجتماعي 45 7247 5312
دانشگاه شهید باهنر - كرمان پژوهشگري علوم اجتماعي--نوبت دوم 10
دانشگاه مازندران - بابلسر مردم شناسي 35 6936 6743
دانشگاه بوعلی سینا - همدان پژوهشگري علوم اجتماعي 35 6151 6757
دانشگاه كاشان پژوهشگري علوم اجتماعي 25 2681
دانشگاه گلستان - گرگان پژوهشگري علوم اجتماعي 25 6869
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان پژوهشگري علوم اجتماعي 30 8732
دانشگاه كردستان - سنندج پژوهشگري علوم اجتماعي 35 6994 7567
دانشگاه تبریز تعاون و رفاه اجتماعي--نوبت دوم 16
دانشگاه یاسوج پژوهشگري علوم اجتماعي 60 11923
دانشگاه شهید چمران اهواز پژوهشگري علوم اجتماعي 20 7783 7250
دانشگاه شهید باهنر - كرمان پژوهشگري علوم اجتماعي 25 6275
دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهان پژوهشگري علوم اجتماعي 50
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مردم شناسي 30 9841
دانشگاه مازندران - بابلسر مردم شناسي--نوبت دوم 35 14004 13670
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس پژوهشگري علوم اجتماعي 28 8237
دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل نوشهر) مردم شناسي-- 50 10164
دانشگاه آیت الله بروجردی - بروجرد پژوهشگري علوم اجتماعي 60 11442 12872
دانشگاه مازندران - بابلسر پژوهشگري علوم اجتماعي--نوبت دوم 35 13450
دانشگاه رازی کرمانشاه پژوهشگري علوم اجتماعي--نوبت دوم 35 15804
موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد مددکاري اجتماعي 60 13818
دانشگاه پیام نور تهران - تهران غرب پژوهشگري علوم اجتماعي 50 12457
دانشگاه آیت الله بروجردی - بروجرد پژوهشگري علوم اجتماعي--نوبت دوم 12
دانشگاه شاهد - تهران پژوهشگري علوم اجتماعي 30
دانشگاه ولایت - ایرانشهر مردم شناسي--نوبت دوم 30 23797
دانشگاه پیام نور البرز - مرکز كرج پژوهشگري علوم اجتماعي 50 19855
دانشگاه پیام نور كرمان - مرکز كرمان پژوهشگري علوم اجتماعي 50 34968
دانشگاه گلستان - گرگان ارتباطات اجتماعي--نوبت دوم 40 20615
دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد پژوهشگري علوم اجتماعي 60 14975
دانشگاه پیام نور قم - مرکز قم (محل تحصیل خواهران «پردیسان» و برادران «ساختمان شماره 2») پژوهشگري علوم اجتماعي-- 50 40121
دانشگاه پیام نور همدان - مرکز همدان پژوهشگري علوم اجتماعي 50 36816
دانشگاه پیام نور كرمان - واحد كهنوج پژوهشگري علوم اجتماعي 50 44396
موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین پژوهشگري علوم اجتماعي 60
دانشگاه پیام نور تهران - تهران غرب برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه 50 17858
   

رتبه لازم برای قبولی رشته فقه و حقوق

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل كرج) 30 716 664 861
دانشگاه شاهد - تهران 30 1719
دانشگاه یزد 35 1476 2633
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین 35 1912 2028
دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ویژه خواهران - قم 50 2714 3422 3255
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز 45 2929 3685 2676
دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل فارسان) 39 3448 3190
دانشگاه بزگمهر قاینات 40 5110 4938
دانشگاه ارومیه 50 3611 4779 3336
دانشگاه آیت اله حایری - میبد 40 2231 3769 4475
دانشگاه گنبد 30 4887 2701
دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم محل تحصيل شهرري --غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي 60 7607
دانشگاه كردستان - سنندج ويژه اهل سنت 35 10642
دانشگاه بزگمهر قاینات شبانه 20 7429 10548
دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان 60 15873 30414
دانشكده غیرانتفاعی اصول الدین محل تحصيل قم --غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي 60 15117
دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل سنندج) 8
دانشكده غیرانتفاعی اصول الدین محل تحصيل ساوه --غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي 60
موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد 60 18444
موسسه غیرانتفاعی مهر - كرمان 60
دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم محل تحصيل قم --غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي 60 15514
دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل تهران) 8
 

رتبه لازم برای قبولی رشته فلسفه

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3
دانشگاه تهران 30 328 1215 1144
دانشگاه شهید بهشتی - تهران 30 1634
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 25 2583 3035 5273
دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) 20 4121
دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل كرج) 35 5458 8796
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران شبانه 25 3785
دانشگاه اصفهان 25 2942 4887
دانشگاه تبریز 27
دانشگاه جهرم فلسفه و كلام اسلامي 35
دانشگاه آیت اله حایری - میبد 40 16561
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین 35 7232 9852
دانشگاه غیرانتفاعی مفید(ره) - قم 60 18837
دانشگاه شهید چمران اهواز 35 12120 11474
   
توجه : رتبه چارك پايين مربوط به داوطلبي است كه در يك چهارم آخر قبول شدگان قرار دارد و رتبه آن تقريبا به آخرين و پايين ترين رتبه فرد قبولي شباهت دارد براي مثال اگر در رشته اي 99 نفر قبولي داشته باشيم رتبه نفر 75 ام رتبه چارك پايين است.
لطفا صبر کنید