تحلیل احتمال قبولی

تحلیل احتمال قبولی

 • نمایش احتمال قبولی به صورت کیفی (خیلی کم-کم-متوسط-زیاد-خیلی زیاد) و یا کمی (درصد)
 • محاسبه احتمال قبولی بر اساس رتبه منطقه ای، رتبه کشوری و رتبه زیرگروه ها
 • بررسی اطلاعات قبولی داوطلبان کنکور سراسری در سالهای گذشته و بر مبنای دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش
 • محاسبه بخت قبولی در هر یک از رشته های استانی، ناحیه ای، قطبی و کشوری بر اساس استان بومی داوطلب.

اولویت بندی بر اساس علایق و شرایط شما

اولویت بندی بر اساس علایق و شرایط شما

 • کیفیت و سطح علمی دانشگاه، بازار کار و محبوبیت رشته و گرایش، هزینه تحصیل، دوری و نزدیکی دانشگاه به محل زندگی شما
 • ارائه چیدمان مبتنی بر اولویت های شما بر اساس شهر محور ، رشته محور و دانشگاه
 • درج نوع گزینش بومی و تعلق داوطلب به بوم در فهرست خروجی

بازبینی توسط مشاور انتخاب رشته

بازبینی توسط مشاور انتخاب رشته

 • چک کردن خروجی ها و تطابق با فرم علاقه مندی های داوطلب
 • بازبینی فنی چیدمان نرم افزار انتخاب رشته توسط مشاوران حرفه ای ما
 • ارائه راهکارها و نکات نهایی انتخاب رشته اصولی در چیدمان 150 انتخاب

دریافت خروجی منطبق با آخرین تغییرات دفترچه انتخاب رشته 1396

دریافت خروجی منطبق با آخرین تغییرات دفترچه انتخاب رشته 1396

 • یک فایل کامل و بدون نقص از انتخابهای خود
 • اعمال آخرین تغییرات دفترچه انتخاب رشته 96
 • انتخابهای صرفا با سوابق تحصلی و بدون آزمون
 • رشته - شهرهای تازه تاسیس در دفترچه راهنما
 • دریافت خروجی بصورت تصویر، pdf

انتخاب رشته حضوری انتخاب رشته مجازی