مراحل انتخاب رشته

الویت بندی معیارهای شما

معرفی رشته ها و نکات انتخاب رشته

انتخاب رشته و شهرهای دلخواهتان براساس الویت هایی که در نظر دارید

  • امکان تخصیص اولویت به رشته – شهرهای بومی
  • امکان تعیین تعداد رشته
  • امکان لحاظ الویت به یک تا شش دانشگاه
  • امکان لحاظ الویت به یک تا شش رشته

محاسبه احتمال قبولی

تحقیق و مشورت خانواده

احتمال قبولی شما براساس رتبه منطقه ای ، کشوری و رتبه در زیرگروه ها در هر یک از رشته های استانی ، ناحیه ای ، قطبی و کشوری براساس استان بومیتان محاسبه می شود.

تعیین شیوه اعلام بخت قبولی

لیست اولیه رشته و شهرهای انتخابی

شما می توانید تعیین کنید که شیوه ی اعلام بخت قبولی شما در فهرست نهایی به چه صورت باشد. ( در صورت انتخاب گزینه ی « کیفی» بخت قبولی به شیوه ی کیفی و در صورت انتخاب گزینه ی«کمّی» بخت قبولی به شیوه ی کمّی اعلام می گردد.) امکان تنظیم تناوب رشته- شهرها در هر یک از بازه های احتمالی. به عنوان مثال ، مشاور محترم می تواند نرم افزار را به گونه ای تنظیم نماید که در خروجی آن تنها رشته- شهرهایی مندرج باشند که در آنها ، بخت قبولی داوطلب از درصدی معین ( مثلاً ۶۰%) بیشتر است.

لیست نهایی انتخاب رشته

چیدمان و بررسی

نرم افزار انتخاب رشته تابان با اطلاعات آماری قبولی های سال های گذشته , با دقت بالا و مطابق با آخرین تغییرات دفترچه انتخاب رشته خروجی هایی قابل قبول و مطمئن در اختیار شما قرار می دهد. که شامل لیست انتخاب رشته با آزمون و بدون آزمون دانشگاه سراسری و با آزمون دانشگاه آزاد و همچنین جدول آماری برای هر انتخاب رشته میباشد. (در دو فرمت PDFوExcel)

انتخاب رشته حضوری انتخاب رشته مجازی
09207278684
اینستاگرام
واتس اپ